Diversi approcci all'analisi linguistica delle poesie e delle loro traduzioni sulla base dell'opera di Wisława Szymborska

master
dc.abstract.enThe study focuses on different approaches to the linguistic analysis of Wisława Szymborska's poems and their translations into Italian. The introduction discusses the phenomenon of the author in Italy, why she became so famous there and how her work was received by the Italians themselves. The first chapter is devoted entirely to the figure of Szymborska. It presents her biography, discusses the style in which she wrote and the themes she most often explored in her poems, as well as the relationships she formed with the translators of her works. The second chapter is a theoretical one, dealing with issues such as the linguistic image of the world and cognitive linguistics, issues whose discussion is essential for the analysis of the works in the third chapter. The final segment consists precisely of the interpretation of individual poems and their Italian translations in terms of various aspects of the linguistic world picture.pl
dc.abstract.otherLo studio si concentra su diversi approcci all'analisi linguistica delle poesie di Wisława Szymborska e delle loro traduzioni in italiano. L'introduzione tratta del fenomeno dell'autrice in Italia, del perché sia diventata così famosa e di come la sua opera sia stata accolta dagli italiani stessi. Il primo capitolo è interamente dedicato alla figura di Szymborska. Presenta la sua biografia, discute lo stile con cui scriveva e i temi che più spesso esplorava nelle sue poesie, nonché i rapporti che creava con i traduttori delle sue opere. Il secondo capitolo è di carattere teorico e affronta temi come l'immagine linguistica del mondo e la linguistica cognitiva, gli argomenti di quali discussione è essenziale per l'analisi delle opere nel terzo capitolo. Il segmento finale consiste proprio nell'interpretazione delle singole poesie e delle loro traduzioni italiane in termini di vari aspetti dell'immagine linguistica del mondo.pl
dc.abstract.plTematem pracy są różne podejścia do analizy językowej wierszy Wisławy Szymborskiej i ich tłumaczeń na język włoski. We wstępie zostało przedstawione zagadnienie fenomenu autorki we Włoszech, dlaczego akurat tam zyskała taką sławę i jak odbierali jej twórczość sami Włosi. Pierwszy rozdział poświęcony jest w całości postaci Szymborskiej. Przedstawiona jest w nim jej biografia, omówiony został styl w jakim pisała i najczęściej poruszane przez nią tematy w wierszach, a także relacje jakie tworzyła z tłumaczami swoich utworów. Rozdział drugi jest rozdziałem teoretycznym, dotyczy takich zagadnień jak językowy obraz świata i językoznawstwo kognitywne, zagadnienia których omówienie jest niezbędne dla analizy utworów w rozdziale trzecim. Ostatni segment składa się właśnie z interpretacji poszczególnych wierszy i ich włoskich tłumaczeń pod kątem różnych aspektów językowego obrazu świata.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSłapek, Danielpl
dc.contributor.authorLachendro, Milenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerSłapek, Danielpl
dc.contributor.reviewerPaleta, Alicja - 145222 pl
dc.date.accessioned2023-09-26T21:49:36Z
dc.date.available2023-09-26T21:49:36Z
dc.date.submitted2023-09-25pl
dc.fieldofstudyfilologia włoskapl
dc.identifier.apddiploma-170825-244777pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319883
dc.languageitapl
dc.subject.enSzymborska, Marchesani, Ceccherelli, poetry, poems, translations, linguistic image of the world, polish, italianpl
dc.subject.otherSzymborska, Marchesani, Ceccherelli, poesia, poemi, traduzioni, immagine linguistica del mondo, polacco, italianopl
dc.subject.plSzymborska, Marchesani, Ceccherelli, poezja, wiersze, tłumaczenie, językowy obraz świata, włoski, polskipl
dc.titleDiversi approcci all'analisi linguistica delle poesie e delle loro traduzioni sulla base dell'opera di Wisława Szymborskapl
dc.title.alternativeWybrane podejścia do analizy językoznawczej przekładu poezji na podstawie twórczość Wisławy Szymborskiejpl
dc.title.alternativeDifferent approaches to the linguistic analysis of poems and their translations based on the work of Wisława Szymborskapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study focuses on different approaches to the linguistic analysis of Wisława Szymborska's poems and their translations into Italian. The introduction discusses the phenomenon of the author in Italy, why she became so famous there and how her work was received by the Italians themselves. The first chapter is devoted entirely to the figure of Szymborska. It presents her biography, discusses the style in which she wrote and the themes she most often explored in her poems, as well as the relationships she formed with the translators of her works. The second chapter is a theoretical one, dealing with issues such as the linguistic image of the world and cognitive linguistics, issues whose discussion is essential for the analysis of the works in the third chapter. The final segment consists precisely of the interpretation of individual poems and their Italian translations in terms of various aspects of the linguistic world picture.
dc.abstract.otherpl
Lo studio si concentra su diversi approcci all'analisi linguistica delle poesie di Wisława Szymborska e delle loro traduzioni in italiano. L'introduzione tratta del fenomeno dell'autrice in Italia, del perché sia diventata così famosa e di come la sua opera sia stata accolta dagli italiani stessi. Il primo capitolo è interamente dedicato alla figura di Szymborska. Presenta la sua biografia, discute lo stile con cui scriveva e i temi che più spesso esplorava nelle sue poesie, nonché i rapporti che creava con i traduttori delle sue opere. Il secondo capitolo è di carattere teorico e affronta temi come l'immagine linguistica del mondo e la linguistica cognitiva, gli argomenti di quali discussione è essenziale per l'analisi delle opere nel terzo capitolo. Il segmento finale consiste proprio nell'interpretazione delle singole poesie e delle loro traduzioni italiane in termini di vari aspetti dell'immagine linguistica del mondo.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy są różne podejścia do analizy językowej wierszy Wisławy Szymborskiej i ich tłumaczeń na język włoski. We wstępie zostało przedstawione zagadnienie fenomenu autorki we Włoszech, dlaczego akurat tam zyskała taką sławę i jak odbierali jej twórczość sami Włosi. Pierwszy rozdział poświęcony jest w całości postaci Szymborskiej. Przedstawiona jest w nim jej biografia, omówiony został styl w jakim pisała i najczęściej poruszane przez nią tematy w wierszach, a także relacje jakie tworzyła z tłumaczami swoich utworów. Rozdział drugi jest rozdziałem teoretycznym, dotyczy takich zagadnień jak językowy obraz świata i językoznawstwo kognitywne, zagadnienia których omówienie jest niezbędne dla analizy utworów w rozdziale trzecim. Ostatni segment składa się właśnie z interpretacji poszczególnych wierszy i ich włoskich tłumaczeń pod kątem różnych aspektów językowego obrazu świata.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Słapek, Daniel
dc.contributor.authorpl
Lachendro, Milena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Słapek, Daniel
dc.contributor.reviewerpl
Paleta, Alicja - 145222
dc.date.accessioned
2023-09-26T21:49:36Z
dc.date.available
2023-09-26T21:49:36Z
dc.date.submittedpl
2023-09-25
dc.fieldofstudypl
filologia włoska
dc.identifier.apdpl
diploma-170825-244777
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319883
dc.languagepl
ita
dc.subject.enpl
Szymborska, Marchesani, Ceccherelli, poetry, poems, translations, linguistic image of the world, polish, italian
dc.subject.otherpl
Szymborska, Marchesani, Ceccherelli, poesia, poemi, traduzioni, immagine linguistica del mondo, polacco, italiano
dc.subject.plpl
Szymborska, Marchesani, Ceccherelli, poezja, wiersze, tłumaczenie, językowy obraz świata, włoski, polski
dc.titlepl
Diversi approcci all'analisi linguistica delle poesie e delle loro traduzioni sulla base dell'opera di Wisława Szymborska
dc.title.alternativepl
Wybrane podejścia do analizy językoznawczej przekładu poezji na podstawie twórczość Wisławy Szymborskiej
dc.title.alternativepl
Different approaches to the linguistic analysis of poems and their translations based on the work of Wisława Szymborska
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Casignana
1
Kamien Krajenski
1
Rabka-Zdroj
1
Trzebnica
1

No access

No Thumbnail Available
Collections