Funkcje i rodzaje pamięci w cyklu C.R. Zafona Cmentarz Zapomnianych Książek

licenciate
dc.abstract.enThe objectects of my interest in theessey are various functions and types of memory appearing in Carlos Ruiz Zafón's "Cemetery of Forgotten Books" series. Three themes will be discussed. The first will deal with the connection between memory and literature and how the author uses it to portray writers and their creative process and quest for immortality. The second one discusses the themes of memory places. How the real and fictional places appearing on the Zafón's map of Barcelona interact with readers' memory. The third focuses on the relationship between autobiographical memory and human identity. How memories and the lack of them affect an individual's functioning in the world. All of the considerations are set in a theoretical framework that makes it possible to present the various concepts of memory studies that appear throughout the whole series.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem zainteresowania pracy są różne funkcje i typy pamięci pojawiające się w serii „Cmentarz Zapomnianych Książek” Carlosa Ruiza Zafóna. Poruszone zostaną trzy wątki. Pierwszy będzie dotyczył relacji między pamięcią a literaturą. W jaki sposób autor wykorzystuję tę powiązanie, aby przedstawić pisarzy i ich proces tworzenia oraz dążenie do nieśmiertelności. Drugi omawia wątki miejsc pamięci. Jak miejsca rzeczywiste oraz fikcyjne pojawiające się na mapie zafónowskiej Barcelony oddziałują na pamięć czytelników. Trzeci skupia się na związku pamięci autobiograficznej z tożsamością człowieka. Jak wspomnienia oraz ich brak wpływają na funkcjonowanie jednostki w świecie. Całość rozważań osadzona została w ramach teoretycznych, które umożliwiają przedstawienie różnych koncepcji pamięcioznawczych pojawiających się w całej serii.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKobielska, Mariapl
dc.contributor.authorLatuszewska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKobielska, Mariapl
dc.contributor.reviewerSiewior, Kingapl
dc.date.accessioned2022-09-15T21:51:23Z
dc.date.available2022-09-15T21:51:23Z
dc.date.submitted2022-09-13pl
dc.fieldofstudyfilologia polska nauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-162565-273575pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299524
dc.languagepolpl
dc.subject.enmemory, Carlos Ruiz Zafon, autobiographical memory, identity, book, Cmentarz Zapomnianych Książekpl
dc.subject.plpamięć, Carlos Ruiz Zafon, pamięć autobiograficzna, tożsamość, książki, The Cemetery of Forgotten Bookspl
dc.titleFunkcje i rodzaje pamięci w cyklu C.R. Zafona Cmentarz Zapomnianych Książekpl
dc.title.alternativeFunctions and types of memory in the series by C. R. Zafón The Cemetery of Forgotten Bookspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The objectects of my interest in theessey are various functions and types of memory appearing in Carlos Ruiz Zafón's "Cemetery of Forgotten Books" series. Three themes will be discussed. The first will deal with the connection between memory and literature and how the author uses it to portray writers and their creative process and quest for immortality. The second one discusses the themes of memory places. How the real and fictional places appearing on the Zafón's map of Barcelona interact with readers' memory. The third focuses on the relationship between autobiographical memory and human identity. How memories and the lack of them affect an individual's functioning in the world. All of the considerations are set in a theoretical framework that makes it possible to present the various concepts of memory studies that appear throughout the whole series.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem zainteresowania pracy są różne funkcje i typy pamięci pojawiające się w serii „Cmentarz Zapomnianych Książek” Carlosa Ruiza Zafóna. Poruszone zostaną trzy wątki. Pierwszy będzie dotyczył relacji między pamięcią a literaturą. W jaki sposób autor wykorzystuję tę powiązanie, aby przedstawić pisarzy i ich proces tworzenia oraz dążenie do nieśmiertelności. Drugi omawia wątki miejsc pamięci. Jak miejsca rzeczywiste oraz fikcyjne pojawiające się na mapie zafónowskiej Barcelony oddziałują na pamięć czytelników. Trzeci skupia się na związku pamięci autobiograficznej z tożsamością człowieka. Jak wspomnienia oraz ich brak wpływają na funkcjonowanie jednostki w świecie. Całość rozważań osadzona została w ramach teoretycznych, które umożliwiają przedstawienie różnych koncepcji pamięcioznawczych pojawiających się w całej serii.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kobielska, Maria
dc.contributor.authorpl
Latuszewska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kobielska, Maria
dc.contributor.reviewerpl
Siewior, Kinga
dc.date.accessioned
2022-09-15T21:51:23Z
dc.date.available
2022-09-15T21:51:23Z
dc.date.submittedpl
2022-09-13
dc.fieldofstudypl
filologia polska nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-162565-273575
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299524
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
memory, Carlos Ruiz Zafon, autobiographical memory, identity, book, Cmentarz Zapomnianych Książek
dc.subject.plpl
pamięć, Carlos Ruiz Zafon, pamięć autobiograficzna, tożsamość, książki, The Cemetery of Forgotten Books
dc.titlepl
Funkcje i rodzaje pamięci w cyklu C.R. Zafona Cmentarz Zapomnianych Książek
dc.title.alternativepl
Functions and types of memory in the series by C. R. Zafón The Cemetery of Forgotten Books
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Krakow
4
Warsaw
2
Bydgoszcz
1
Gdynia
1
Gmina Świebodzin
1
Katowice
1
Tarnobrzeg
1

No access

No Thumbnail Available