Kuszenie i siostrzeństwo. Mityczna kobiecość rusałek na przykładzie twórczości Aleksandra Puszkina, Adama Mickiewicza oraz Bolesława Leśmiana

licenciate
dc.abstract.enThe topic of this paper is the analysis of undines on the basis of selected works by Alexander Pushkin, Adam Mickiewicz, and Bolesław Leśmian. I separated this work into two parts. The first part is a theoretical view on Eastern Europe’s mythology. I deal with the question of the difficulty of establishing the pantheon of Slavic deities, the functioning of myth and folklore in the social structure, and the mythological and symbolic approach to female demons. The further part of my work consists of two chapters and it is an interpretative part that focuses on undines as temptresses or undines in sisterly connections.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest analiza postaci rusałek na podstawie wybranych utworów Aleksandra Puszkina, Adama Mickiewicza i Bolesława Leśmiana. Praca została podzielona na dwie części. Część pierwsza jest teoretycznym spojrzeniem na mitologie ludów Europy Wschodniej. Zajmuję się w niej kwestią trudności z ustaleniem panteonu bóstw słowiańskich, funkcjonowaniem mitu i ludowości w strukturze społecznej oraz mitologicznym i symbolicznym ujęciem kobiecych demonów. Dalsza część pracy, składająca się z dwóch rozdziałów, jest częścią interpretacyjną, skupiającą się wokół rusałek jako kusicielek lub rusałek w relacjach siostrzanych.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorCzernik, Jakubpl
dc.contributor.authorKubas, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerCzernik, Jakubpl
dc.contributor.reviewerWęgrzyn, Iwona - 132596 pl
dc.date.accessioned2022-07-15T22:14:12Z
dc.date.available2022-07-15T22:14:12Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudypolonistyka - komparatystykapl
dc.identifier.apddiploma-160433-274830pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297355
dc.languagepolpl
dc.subject.enAlexander Pushkin, Adam Mickiewicz, Bolesław Leśmian, undine, woman, temptation, sisterhoodpl
dc.subject.plAleksander Puszkin, Adam Mickiewicz, Bolesław Leśmian, rusałka, kobieta, kuszenie, siostrzeństwopl
dc.titleKuszenie i siostrzeństwo. Mityczna kobiecość rusałek na przykładzie twórczości Aleksandra Puszkina, Adama Mickiewicza oraz Bolesława Leśmianapl
dc.title.alternativeTemptation and sisterhood. The mythical femininity of undines, based on the works of Alexander Pushkin, Adam Mickiewicz and Bolesław Leśmian workspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this paper is the analysis of undines on the basis of selected works by Alexander Pushkin, Adam Mickiewicz, and Bolesław Leśmian. I separated this work into two parts. The first part is a theoretical view on Eastern Europe’s mythology. I deal with the question of the difficulty of establishing the pantheon of Slavic deities, the functioning of myth and folklore in the social structure, and the mythological and symbolic approach to female demons. The further part of my work consists of two chapters and it is an interpretative part that focuses on undines as temptresses or undines in sisterly connections.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest analiza postaci rusałek na podstawie wybranych utworów Aleksandra Puszkina, Adama Mickiewicza i Bolesława Leśmiana. Praca została podzielona na dwie części. Część pierwsza jest teoretycznym spojrzeniem na mitologie ludów Europy Wschodniej. Zajmuję się w niej kwestią trudności z ustaleniem panteonu bóstw słowiańskich, funkcjonowaniem mitu i ludowości w strukturze społecznej oraz mitologicznym i symbolicznym ujęciem kobiecych demonów. Dalsza część pracy, składająca się z dwóch rozdziałów, jest częścią interpretacyjną, skupiającą się wokół rusałek jako kusicielek lub rusałek w relacjach siostrzanych.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Czernik, Jakub
dc.contributor.authorpl
Kubas, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Czernik, Jakub
dc.contributor.reviewerpl
Węgrzyn, Iwona - 132596
dc.date.accessioned
2022-07-15T22:14:12Z
dc.date.available
2022-07-15T22:14:12Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
polonistyka - komparatystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-160433-274830
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297355
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Alexander Pushkin, Adam Mickiewicz, Bolesław Leśmian, undine, woman, temptation, sisterhood
dc.subject.plpl
Aleksander Puszkin, Adam Mickiewicz, Bolesław Leśmian, rusałka, kobieta, kuszenie, siostrzeństwo
dc.titlepl
Kuszenie i siostrzeństwo. Mityczna kobiecość rusałek na przykładzie twórczości Aleksandra Puszkina, Adama Mickiewicza oraz Bolesława Leśmiana
dc.title.alternativepl
Temptation and sisterhood. The mythical femininity of undines, based on the works of Alexander Pushkin, Adam Mickiewicz and Bolesław Leśmian works
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Krakow
5
Rome
4
Warsaw
4
Wroclaw
4
Belgrade
1
Gdansk
1
Lodz
1
Makowiska
1
Nowy Sącz
1
Smolec
1

No access

No Thumbnail Available