Ocena skuteczności szkoleń w organizacji sektora publicznego na przykładzie Urzędu Miasta Rzeszowa.

master
dc.abstract.enTo evaluate the effectiveness of training in the organization of the public sector as an example of the City of Rzeszow. Therefore, the subject of my work is training, attended by employees of the City of Rzeszow conducted with an indication of their effectiveness. In this paper, the method characterized by the development and improvement of employee and shows the process of training in the organization. It also describes concepts for evaluating the effectiveness of training including effectiveness evaluation model by Donald L. Kirkpatrick model ROI - Jack J. Phillips and tools to help in the assessment tests ie, interviews, observations, surveys and questionnaires. Presented the City of Rzeszow, training policy of the City of Rzeszow and the proposed project improvements applied evaluation. For example, the selected training "Customer service disabled", which was attended by employees of the City of Rzeszow shown the use of model for assessing the effectiveness of training by Donald L. Kirkpatrick for this training.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest ocena skuteczności szkoleń w organizacji sektora publicznego na przykładzie Urzędu Miasta Rzeszowa. Dlatego przedmiotem mojej pracy są szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa ze wskazaniem na przeprowadzaną ocenę ich skuteczności. W niniejszej pracy scharakteryzowano metody rozwoju i doskonalenia pracownika oraz przedstawiono proces szkolenia w organizacji. Opisano również koncepcje oceny skuteczności szkoleń m.in. model oceny skuteczności według Donalda L. Kirkpatricka, model ROI – Jacka J. Phillipsa oraz narzędzia pomocne przy tej ocenie tj. testy, wywiady, obserwacje, ankiety i kwestionariusze. Zaprezentowano Urząd Miasta Rzeszowa, politykę szkoleniową Urzędu Miasta Rzeszowa oraz zaproponowano projekt usprawnień stosowanej oceny. Na przykładzie wybranego szkolenia „Obsługa klienta niepełnosprawnego”, w którym uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa ukazano zastosowanie modelu oceny skuteczności szkoleń według Donalda L. Kirkpatricka dla tego szkolenia.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.authorBednarczuk, Edytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:39:21Z
dc.date.available2020-07-24T17:39:21Z
dc.date.submitted2013-07-05pl
dc.fieldofstudyzarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakościpl
dc.identifier.apddiploma-76359-154188pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189021
dc.languagepolpl
dc.subject.enDonald L. Kirkpatrick model, the training of staff.pl
dc.subject.plmodel Donalda L. Kirkpatricka, szkolenia pracowników.pl
dc.titleOcena skuteczności szkoleń w organizacji sektora publicznego na przykładzie Urzędu Miasta Rzeszowa.pl
dc.title.alternativeEvaluation of the effectiveness of training in public sector organizations on the example of the City of Rzeszówpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
To evaluate the effectiveness of training in the organization of the public sector as an example of the City of Rzeszow. Therefore, the subject of my work is training, attended by employees of the City of Rzeszow conducted with an indication of their effectiveness. In this paper, the method characterized by the development and improvement of employee and shows the process of training in the organization. It also describes concepts for evaluating the effectiveness of training including effectiveness evaluation model by Donald L. Kirkpatrick model ROI - Jack J. Phillips and tools to help in the assessment tests ie, interviews, observations, surveys and questionnaires. Presented the City of Rzeszow, training policy of the City of Rzeszow and the proposed project improvements applied evaluation. For example, the selected training "Customer service disabled", which was attended by employees of the City of Rzeszow shown the use of model for assessing the effectiveness of training by Donald L. Kirkpatrick for this training.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest ocena skuteczności szkoleń w organizacji sektora publicznego na przykładzie Urzędu Miasta Rzeszowa. Dlatego przedmiotem mojej pracy są szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa ze wskazaniem na przeprowadzaną ocenę ich skuteczności. W niniejszej pracy scharakteryzowano metody rozwoju i doskonalenia pracownika oraz przedstawiono proces szkolenia w organizacji. Opisano również koncepcje oceny skuteczności szkoleń m.in. model oceny skuteczności według Donalda L. Kirkpatricka, model ROI – Jacka J. Phillipsa oraz narzędzia pomocne przy tej ocenie tj. testy, wywiady, obserwacje, ankiety i kwestionariusze. Zaprezentowano Urząd Miasta Rzeszowa, politykę szkoleniową Urzędu Miasta Rzeszowa oraz zaproponowano projekt usprawnień stosowanej oceny. Na przykładzie wybranego szkolenia „Obsługa klienta niepełnosprawnego”, w którym uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa ukazano zastosowanie modelu oceny skuteczności szkoleń według Donalda L. Kirkpatricka dla tego szkolenia.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.authorpl
Bednarczuk, Edyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:39:21Z
dc.date.available
2020-07-24T17:39:21Z
dc.date.submittedpl
2013-07-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości
dc.identifier.apdpl
diploma-76359-154188
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189021
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Donald L. Kirkpatrick model, the training of staff.
dc.subject.plpl
model Donalda L. Kirkpatricka, szkolenia pracowników.
dc.titlepl
Ocena skuteczności szkoleń w organizacji sektora publicznego na przykładzie Urzędu Miasta Rzeszowa.
dc.title.alternativepl
Evaluation of the effectiveness of training in public sector organizations on the example of the City of Rzeszów
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Dublin
2
Bydgoszcz
1
Puławy
1
Strzeniowka
1
Suwałki
1
Warsaw
1
Żmigród
1

No access

No Thumbnail Available