Opieka paliatywna nad bliźniętami syjamskimi - opis przypadku

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Pregnancies with conjoined fetuses are extremely rare. The early diagnosis of such a pregnancy allows a more thorough analysis of the case and the selection of appropriate procedures by an interdisciplinary team. Decisions on the action plan are ultimately made by the parents. If parents decide to continue their pregnancy despite a poor prognosis, palliative treatment may be the appropriate solution to prevent and alleviate the suffering of the affected patients.Aim of the study: The main objective of the work was to describe the case of siamese twins who were hospitalized due to numerous birth defects in the Department of Newborn Pathology. An important aspect of the work was the preparation of diagnoses for illness and obstetrics and a palliative care plan based on the medical literature.Used materials: Subject of research were conjoined twins who were unable to survive due to numerous congenital malformations. The method of the individual case study was used in the work. The research techniques used to obtain information about the patients are the questioning of the parents, the observation of the nursing staff and the evaluation of the medical records, which also served as research tools.Conclusions: Early diagnosis of pregnancy with conjoined fetuses is crucial for the medical team to take the right steps. In some cases, palliative treatment may be an appropriate option to relieve pain and suffering in newborns. It also takes into account the needs of the family.pl
dc.abstract.plWstęp: Występowanie ciąży z płodami zrośniętymi jest niezwykle rzadkim zjawiskiem. Wczesne zdiagnozowanie takiej ciąży, pozwala na wnikliwszą analizę przypadku oraz dobranie odpowiednich metod postępowania przez interdyscyplinarny zespół. Decyzje dotyczącą planu działania ostatecznie podejmują rodzice. Jeśli pomimo słabych rokowań zdecydują się oni na kontynuację ciąży, odpowiednim rozwiązaniem może okazać się opieka paliatywna, która polega na zapobieganiu i łagodzeniu cierpienia terminalnie chorych pacjentów.Cel pracy: Głównym celem pracy był opis przypadku bliźniąt syjamskich hospitalizowanych z powodu licznych wad wrodzonych na Oddziale Patologii Noworodka. Ważnym aspektem pracy, było opracowanie diagnoz pielęgniarsko-położniczych oraz planu opieki paliatywnej w oparciu o literaturę medyczną.Materiały i metody: Podmiotem badań były bliźnięta zrośnięte, niezdolne do przeżycia z powodu licznych wad wrodzonych. W pracy została wykorzystana metoda studium indywidualnego przypadku. Techniki badawcze użyte do pozyskania informacji o pacjentkach to wywiad z rodzicami, obserwacja pielęgniarska oraz analiza dokumentacji medycznej, która stanowiła także narzędzie badawcze.Wnioski: Wczesne zdiagnozowanie ciąży z płodami zrośniętymi jest niezwykle istotne do ustalenia odpowiedniego postępowania przez zespół medyczny. Właściwym wyborem, w niektórych przypadkach, może okazać się opieka paliatywna, której efektem jest łagodzenie bólu i cierpienia terminalnie chorych noworodków. Uwzględnia ona także potrzeby rodziny.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMadetko, Renata - 130788 pl
dc.contributor.authorWziątek, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMadetko, Renata - 130788 pl
dc.contributor.reviewerKuźmicz, Ilonapl
dc.date.accessioned2022-07-05T21:41:05Z
dc.date.available2022-07-05T21:41:05Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-155919-274946pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294621
dc.languagepolpl
dc.subject.enmultifetal pregnancies, conjoined fetuses, siamese twins, palliative carepl
dc.subject.plciąża wielopłodowa, płody zrośnięte, bliźnięta syjamskie, opieka paliatywnapl
dc.titleOpieka paliatywna nad bliźniętami syjamskimi - opis przypadkupl
dc.title.alternativePalliative care of siamese twins – case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Pregnancies with conjoined fetuses are extremely rare. The early diagnosis of such a pregnancy allows a more thorough analysis of the case and the selection of appropriate procedures by an interdisciplinary team. Decisions on the action plan are ultimately made by the parents. If parents decide to continue their pregnancy despite a poor prognosis, palliative treatment may be the appropriate solution to prevent and alleviate the suffering of the affected patients.Aim of the study: The main objective of the work was to describe the case of siamese twins who were hospitalized due to numerous birth defects in the Department of Newborn Pathology. An important aspect of the work was the preparation of diagnoses for illness and obstetrics and a palliative care plan based on the medical literature.Used materials: Subject of research were conjoined twins who were unable to survive due to numerous congenital malformations. The method of the individual case study was used in the work. The research techniques used to obtain information about the patients are the questioning of the parents, the observation of the nursing staff and the evaluation of the medical records, which also served as research tools.Conclusions: Early diagnosis of pregnancy with conjoined fetuses is crucial for the medical team to take the right steps. In some cases, palliative treatment may be an appropriate option to relieve pain and suffering in newborns. It also takes into account the needs of the family.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Występowanie ciąży z płodami zrośniętymi jest niezwykle rzadkim zjawiskiem. Wczesne zdiagnozowanie takiej ciąży, pozwala na wnikliwszą analizę przypadku oraz dobranie odpowiednich metod postępowania przez interdyscyplinarny zespół. Decyzje dotyczącą planu działania ostatecznie podejmują rodzice. Jeśli pomimo słabych rokowań zdecydują się oni na kontynuację ciąży, odpowiednim rozwiązaniem może okazać się opieka paliatywna, która polega na zapobieganiu i łagodzeniu cierpienia terminalnie chorych pacjentów.Cel pracy: Głównym celem pracy był opis przypadku bliźniąt syjamskich hospitalizowanych z powodu licznych wad wrodzonych na Oddziale Patologii Noworodka. Ważnym aspektem pracy, było opracowanie diagnoz pielęgniarsko-położniczych oraz planu opieki paliatywnej w oparciu o literaturę medyczną.Materiały i metody: Podmiotem badań były bliźnięta zrośnięte, niezdolne do przeżycia z powodu licznych wad wrodzonych. W pracy została wykorzystana metoda studium indywidualnego przypadku. Techniki badawcze użyte do pozyskania informacji o pacjentkach to wywiad z rodzicami, obserwacja pielęgniarska oraz analiza dokumentacji medycznej, która stanowiła także narzędzie badawcze.Wnioski: Wczesne zdiagnozowanie ciąży z płodami zrośniętymi jest niezwykle istotne do ustalenia odpowiedniego postępowania przez zespół medyczny. Właściwym wyborem, w niektórych przypadkach, może okazać się opieka paliatywna, której efektem jest łagodzenie bólu i cierpienia terminalnie chorych noworodków. Uwzględnia ona także potrzeby rodziny.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Madetko, Renata - 130788
dc.contributor.authorpl
Wziątek, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Madetko, Renata - 130788
dc.contributor.reviewerpl
Kuźmicz, Ilona
dc.date.accessioned
2022-07-05T21:41:05Z
dc.date.available
2022-07-05T21:41:05Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-155919-274946
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294621
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
multifetal pregnancies, conjoined fetuses, siamese twins, palliative care
dc.subject.plpl
ciąża wielopłodowa, płody zrośnięte, bliźnięta syjamskie, opieka paliatywna
dc.titlepl
Opieka paliatywna nad bliźniętami syjamskimi - opis przypadku
dc.title.alternativepl
Palliative care of siamese twins – case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Olsztyn
3
Warsaw
3
Reda
1

No access

No Thumbnail Available