Referendum w sprawie odwołania rady gminy

licenciate
dc.abstract.enThe aim of my work is to present the institution of local referendum as the will of the majority of residents in the appeal decision-making body, which is the district council, its forms and procedures. In the first chapter of my work is focused on the issue of the district council as a body made up of councillors, who in turn are the representatives of members of the local community. I will present its organization, mode of operation and the competence and internal structure. In the second chapter of my work, I will present the referendum as an expression of direct democracy and also the reasons why, nowadays, there is a tendency to move away from direct democracy to representative democracy. Here, I will also present a range of issues that can be put to a referendum, also who can initiate a referendum and who may be entitled to participate in the referendum. The third chapter of my work has been devoted to the procedure of the referendum, which is the most important in this work. The fourth chapter brings about the announcement of the referendum results, determining the results and issue a protest of the election, which is a means of challenging the result of the referendum. My work indicates that the people as the primary power in the municipality can decide by referendum on matters which concern them.pl
dc.abstract.plCelem mojej pracy jest przedstawienie instytucji referendum lokalnego jako woli większości mieszkańców w sprawie odwołania organu stanowiącego, jakim jest rada gminy, jego form oraz procedury. W pierwszym rozdziale mojej pracy poruszę kwestię rady gminy jako organu składającego się z radnych, którzy z kolei są reprezentantami członków wspólnoty samorządowej. Wskażę jej organizację, tryb działania, zakres kompetencji a także wewnętrzną strukturę. W drugim rozdziale mojej pracy przedstawię referendum jako przejaw demokracji bezpośredniej oraz aspekty dlaczego w dzisiejszych czasach odchodzi się od demokracji bezpośredniej na rzecz demokracji przedstawicielskiej. Zaprezentuje także zakres spraw, jakie mogą być poddane pod referendum, kto może zainicjować referendum oraz komu może przysługiwać prawo do udziału w referendum. Trzeci rozdział mojej pracy został poświęcony procedurze referendalnej, która jest najważniejsza w tej pracy. Czwarty rozdział przybliża temat ogłaszania wyników referendum, ustalania wyników a także problem protestu wyborczego, który jest środkiem zaskarżenia wyniku referendum. Moja praca wskazuje, że mieszkańcy jako podstawowa władza w gminie może decydować poprzez referendum w sprawach dla nich istotnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMałysa-Sulińska, Katarzyna - 141994 pl
dc.contributor.authorRadwan, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMałysa-Sulińska, Katarzyna - 141994 pl
dc.contributor.reviewerMączyński, Marek - 130463 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:43:02Z
dc.date.available2020-07-27T00:43:02Z
dc.date.submitted2016-07-09pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-107962-176136pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214203
dc.languagepolpl
dc.subject.enLocal referendum, appeal, district council, application, referendum result, direct democracy, residents, commune, local self-governmentpl
dc.subject.plReferendum lokalne, odwołanie, rada gminy, wniosek, wynik referendum, demokracja bezpośrednia, mieszkańcy, gmina, samorząd terytorialnypl
dc.titleReferendum w sprawie odwołania rady gminypl
dc.title.alternativeReferendum on the appeal of the district councilpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of my work is to present the institution of local referendum as the will of the majority of residents in the appeal decision-making body, which is the district council, its forms and procedures. In the first chapter of my work is focused on the issue of the district council as a body made up of councillors, who in turn are the representatives of members of the local community. I will present its organization, mode of operation and the competence and internal structure. In the second chapter of my work, I will present the referendum as an expression of direct democracy and also the reasons why, nowadays, there is a tendency to move away from direct democracy to representative democracy. Here, I will also present a range of issues that can be put to a referendum, also who can initiate a referendum and who may be entitled to participate in the referendum. The third chapter of my work has been devoted to the procedure of the referendum, which is the most important in this work. The fourth chapter brings about the announcement of the referendum results, determining the results and issue a protest of the election, which is a means of challenging the result of the referendum. My work indicates that the people as the primary power in the municipality can decide by referendum on matters which concern them.
dc.abstract.plpl
Celem mojej pracy jest przedstawienie instytucji referendum lokalnego jako woli większości mieszkańców w sprawie odwołania organu stanowiącego, jakim jest rada gminy, jego form oraz procedury. W pierwszym rozdziale mojej pracy poruszę kwestię rady gminy jako organu składającego się z radnych, którzy z kolei są reprezentantami członków wspólnoty samorządowej. Wskażę jej organizację, tryb działania, zakres kompetencji a także wewnętrzną strukturę. W drugim rozdziale mojej pracy przedstawię referendum jako przejaw demokracji bezpośredniej oraz aspekty dlaczego w dzisiejszych czasach odchodzi się od demokracji bezpośredniej na rzecz demokracji przedstawicielskiej. Zaprezentuje także zakres spraw, jakie mogą być poddane pod referendum, kto może zainicjować referendum oraz komu może przysługiwać prawo do udziału w referendum. Trzeci rozdział mojej pracy został poświęcony procedurze referendalnej, która jest najważniejsza w tej pracy. Czwarty rozdział przybliża temat ogłaszania wyników referendum, ustalania wyników a także problem protestu wyborczego, który jest środkiem zaskarżenia wyniku referendum. Moja praca wskazuje, że mieszkańcy jako podstawowa władza w gminie może decydować poprzez referendum w sprawach dla nich istotnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Małysa-Sulińska, Katarzyna - 141994
dc.contributor.authorpl
Radwan, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Małysa-Sulińska, Katarzyna - 141994
dc.contributor.reviewerpl
Mączyński, Marek - 130463
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:43:02Z
dc.date.available
2020-07-27T00:43:02Z
dc.date.submittedpl
2016-07-09
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-107962-176136
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214203
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Local referendum, appeal, district council, application, referendum result, direct democracy, residents, commune, local self-government
dc.subject.plpl
Referendum lokalne, odwołanie, rada gminy, wniosek, wynik referendum, demokracja bezpośrednia, mieszkańcy, gmina, samorząd terytorialny
dc.titlepl
Referendum w sprawie odwołania rady gminy
dc.title.alternativepl
Referendum on the appeal of the district council
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Poznan
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available