Opieka nad pacjentem po przebytym krwotoku śródmózgowym

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Intracerebral haemorrhage is one of the forms of stroke, its cause is sudden extravasation of blood into brain tissues due to cerebral vascular injury. It applies to 10-15% of all strokes. It is a state of immediate danger to life and requires immediate hospitalization. One of the most common causes of intracerebral hemorrhage is hypertension. Initial symptoms can be very violent. It can occur, among others severe headache, unconsciousness, aphasia or hemiparesis. If the patient does not qualify for surgical treatment, symptomatic treatment remains. The treatment of the patient must be holistic and multidirectional due to the dynamic development of the disease. The prognosis is not optimistic due to high mortality within one month of the occurrence of the incident.Aim of the study: The aim of the study is to present problems in a patient after a cerebral hemorrhage with a puncture to the ventricular system with heart failure and permanent atrial fibrillation, and to assess its functioning.Material and methods: The work was based on the casuistic method (case study), in which the research techniques of intelligence, observation, analysis of medical records and measurements of basic vital parameters were used.Results: The subject of my research was a patient after a cerebral hemorrhage with a puncture to the ventricular system, with heart failure and permanent atrial fibrillation. During the care period, the patient was observed, the vital signs were measured, and the patient's family was educated. The intervention plan was adapted to the general and neurological status of the patient. The history of the disease was analyzed from before hospitalization and during hospitalization, and the assessment of the bio-psycho-social status was presented.Conclusions: Conclusions: Comprehensive care of a patient after an intra-cerebral hemorrhage can help the patient return to fitness and protect him from many complications that the patient is exposed to.pl
dc.abstract.plWstęp: Krwotok śródmózgowy jest jedną z form udaru mózgu, jego przyczyną jest nagłe wynaczynienie krwi do tkanek mózgu z powodu uszkodzenia naczyń mózgowych. Dotyczy on 10-15% wszystkich udarów mózgu. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej hospitalizacji. Jedną z najczęstszych przyczyn krwotoku śródmózgowego jest nadciśnienie tętnicze. Początkowe objawy mogą być bardzo gwałtowne. Może wystąpić m.in. silny ból głowy, zaburzenia przytomności, afazja czy niedowład połowiczy. Jeżeli chory nie kwalifikuje się do leczenia chirurgicznego to pozostaje leczenie objawowe. Postępowanie z chorym musi być holistyczne i wielokierunkowe ze względu na dynamiczny rozwój choroby. Rokowanie nie jest optymistyczne ze względu na wysoką śmiertelność w ciągu miesiąca od wystąpienia incydentu.Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie problemów występujących u pacjentki po przebytym krwotoku śródmózgowym z przebiciem do układu komorowego z niewydolnością serca i utrwalonym migotaniem przedsionków oraz ocena jej funkcjonowania.Materiały i metody: Praca została oparta metodę o kazuistyczną (studium przypadku), w której wykorzystano techniki badawcze wywiadu, obserwacji, analizę dokumentacji medycznej oraz wykonywania pomiarów podstawowych parametrów życiowych.Wyniki: Podmiotem prowadzonych przeze mnie badań była pacjentka po przebytym krwotoku śródmózgowym z przebiciem do układu komorowego, z niewydolnością serca i utrwalonym migotaniem przedsionków. W czasie prowadzonego okresu opieki dokonano obserwacji pacjentki, pomiar parametrów życiowych, przeprowadzono edukację rodziny pacjentki. Plan interwencji dostosowano do stanu ogólnego i neurologicznego pacjentki. Dokonano analizy historii choroby z przed hospitalizacji i w trakcie hospitalizacji oraz przedstawiono ocenę stanu pacjentki.Wnioski: Całościowa opieka nad pacjentem po przebytym krwotoku śródmózgowym może pomóc choremu w powrocie do sprawności i uchronić go przed wieloma powikłaniami, na które pacjent jest narażony.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZurzycka, Patrycja - 199873 pl
dc.contributor.authorMasłyk, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerZurzycka, Patrycja - 199873 pl
dc.contributor.reviewerWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:48:28Z
dc.date.available2020-07-28T00:48:28Z
dc.date.submitted2019-07-04pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-133590-228928pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235877
dc.languagepolpl
dc.subject.enintracerebral hemorrhage, hemorrhagic stroke, nursing carepl
dc.subject.plkrwotok śródmózgowy, udar krwotoczny, opieka pielęgniarskapl
dc.titleOpieka nad pacjentem po przebytym krwotoku śródmózgowympl
dc.title.alternativeCare on patient after intracerebral hemorrhagepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Intracerebral haemorrhage is one of the forms of stroke, its cause is sudden extravasation of blood into brain tissues due to cerebral vascular injury. It applies to 10-15% of all strokes. It is a state of immediate danger to life and requires immediate hospitalization. One of the most common causes of intracerebral hemorrhage is hypertension. Initial symptoms can be very violent. It can occur, among others severe headache, unconsciousness, aphasia or hemiparesis. If the patient does not qualify for surgical treatment, symptomatic treatment remains. The treatment of the patient must be holistic and multidirectional due to the dynamic development of the disease. The prognosis is not optimistic due to high mortality within one month of the occurrence of the incident.Aim of the study: The aim of the study is to present problems in a patient after a cerebral hemorrhage with a puncture to the ventricular system with heart failure and permanent atrial fibrillation, and to assess its functioning.Material and methods: The work was based on the casuistic method (case study), in which the research techniques of intelligence, observation, analysis of medical records and measurements of basic vital parameters were used.Results: The subject of my research was a patient after a cerebral hemorrhage with a puncture to the ventricular system, with heart failure and permanent atrial fibrillation. During the care period, the patient was observed, the vital signs were measured, and the patient's family was educated. The intervention plan was adapted to the general and neurological status of the patient. The history of the disease was analyzed from before hospitalization and during hospitalization, and the assessment of the bio-psycho-social status was presented.Conclusions: Conclusions: Comprehensive care of a patient after an intra-cerebral hemorrhage can help the patient return to fitness and protect him from many complications that the patient is exposed to.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Krwotok śródmózgowy jest jedną z form udaru mózgu, jego przyczyną jest nagłe wynaczynienie krwi do tkanek mózgu z powodu uszkodzenia naczyń mózgowych. Dotyczy on 10-15% wszystkich udarów mózgu. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej hospitalizacji. Jedną z najczęstszych przyczyn krwotoku śródmózgowego jest nadciśnienie tętnicze. Początkowe objawy mogą być bardzo gwałtowne. Może wystąpić m.in. silny ból głowy, zaburzenia przytomności, afazja czy niedowład połowiczy. Jeżeli chory nie kwalifikuje się do leczenia chirurgicznego to pozostaje leczenie objawowe. Postępowanie z chorym musi być holistyczne i wielokierunkowe ze względu na dynamiczny rozwój choroby. Rokowanie nie jest optymistyczne ze względu na wysoką śmiertelność w ciągu miesiąca od wystąpienia incydentu.Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie problemów występujących u pacjentki po przebytym krwotoku śródmózgowym z przebiciem do układu komorowego z niewydolnością serca i utrwalonym migotaniem przedsionków oraz ocena jej funkcjonowania.Materiały i metody: Praca została oparta metodę o kazuistyczną (studium przypadku), w której wykorzystano techniki badawcze wywiadu, obserwacji, analizę dokumentacji medycznej oraz wykonywania pomiarów podstawowych parametrów życiowych.Wyniki: Podmiotem prowadzonych przeze mnie badań była pacjentka po przebytym krwotoku śródmózgowym z przebiciem do układu komorowego, z niewydolnością serca i utrwalonym migotaniem przedsionków. W czasie prowadzonego okresu opieki dokonano obserwacji pacjentki, pomiar parametrów życiowych, przeprowadzono edukację rodziny pacjentki. Plan interwencji dostosowano do stanu ogólnego i neurologicznego pacjentki. Dokonano analizy historii choroby z przed hospitalizacji i w trakcie hospitalizacji oraz przedstawiono ocenę stanu pacjentki.Wnioski: Całościowa opieka nad pacjentem po przebytym krwotoku śródmózgowym może pomóc choremu w powrocie do sprawności i uchronić go przed wieloma powikłaniami, na które pacjent jest narażony.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zurzycka, Patrycja - 199873
dc.contributor.authorpl
Masłyk, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Zurzycka, Patrycja - 199873
dc.contributor.reviewerpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:48:28Z
dc.date.available
2020-07-28T00:48:28Z
dc.date.submittedpl
2019-07-04
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-133590-228928
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235877
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
intracerebral hemorrhage, hemorrhagic stroke, nursing care
dc.subject.plpl
krwotok śródmózgowy, udar krwotoczny, opieka pielęgniarska
dc.titlepl
Opieka nad pacjentem po przebytym krwotoku śródmózgowym
dc.title.alternativepl
Care on patient after intracerebral hemorrhage
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
138
Views per month
Views per city
Warsaw
24
Krakow
10
Bydgoszcz
9
Poznan
6
Sanok
6
Rzeszów
5
Bialystok
4
Katowice
4
Kielce
4
Lublin
4

No access

No Thumbnail Available