Szacowanie wartości własnych za pomocą grafu skierowanego

licenciate
dc.abstract.enThe thesis presents basic issues of linear algebra .Then, Gershgorin's theorem is given and its conclusions with proofs.Another point of the thesis is to approximate knowledge of graph theory, which is then used to express the theorem of estimating the values used with the directed graph and proof.Next, tit is shown how to use it and a comparison of the discussed theorem to Gerszgorin's theorem.At the end of the thesis there are presented theorems used to estimate the eigenvalues, which can be proved based on the theorems contained in the thesis.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawione są podstawowe pojęcia związane z algebrą liniową.Następnie podane jest twierdzenie Gerszgorina oraz płynące z niego wnioski wraz z dowKolejnym punktem pracy jest przybliżenie wiedzy z teorii grafów, którą następnie jest użyta do wypowiedzenia omawianego twierdzenia oraz dowodu.Dalej pokazana jest użyteczności twierdzenia na przykładach oraz porównanie omawianego twierdzenie do twierdzenia Gerszgorina.Na końcu pracy przedstawione są kolejne twierdzenia służące do szacowania wartości własnych, które można udowodnić na podstawie twierdzeń zawartych w pracy.pl
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatykipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorJabłoński, Zenon - 128391 pl
dc.contributor.authorZając, Konradpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WMI2pl
dc.contributor.reviewerTutaj-Gasińska, Halszka - 132455 pl
dc.contributor.reviewerJabłoński, Zenon - 128391 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:02:36Z
dc.date.available2020-07-28T05:02:36Z
dc.date.submitted2019-09-25pl
dc.fieldofstudymatematyka w ekonomiipl
dc.identifier.apddiploma-138075-209384pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239679
dc.languagepolpl
dc.subject.enGershgorin theoremAdjacency graphdirected graphdirected cyclediagonaldeterminantpl
dc.subject.pltwierdzenie Gerszgorinagraf sąsiedztwa graf skierowany cykl skierowany diagonala wyznacznik widmopl
dc.titleSzacowanie wartości własnych za pomocą grafu skierowanegopl
dc.title.alternativeEstimating the values used with the directed graphpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis presents basic issues of linear algebra .Then, Gershgorin's theorem is given and its conclusions with proofs.Another point of the thesis is to approximate knowledge of graph theory, which is then used to express the theorem of estimating the values used with the directed graph and proof.Next, tit is shown how to use it and a comparison of the discussed theorem to Gerszgorin's theorem.At the end of the thesis there are presented theorems used to estimate the eigenvalues, which can be proved based on the theorems contained in the thesis.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawione są podstawowe pojęcia związane z algebrą liniową.Następnie podane jest twierdzenie Gerszgorina oraz płynące z niego wnioski wraz z dowKolejnym punktem pracy jest przybliżenie wiedzy z teorii grafów, którą następnie jest użyta do wypowiedzenia omawianego twierdzenia oraz dowodu.Dalej pokazana jest użyteczności twierdzenia na przykładach oraz porównanie omawianego twierdzenie do twierdzenia Gerszgorina.Na końcu pracy przedstawione są kolejne twierdzenia służące do szacowania wartości własnych, które można udowodnić na podstawie twierdzeń zawartych w pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Jabłoński, Zenon - 128391
dc.contributor.authorpl
Zając, Konrad
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2
dc.contributor.reviewerpl
Tutaj-Gasińska, Halszka - 132455
dc.contributor.reviewerpl
Jabłoński, Zenon - 128391
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:02:36Z
dc.date.available
2020-07-28T05:02:36Z
dc.date.submittedpl
2019-09-25
dc.fieldofstudypl
matematyka w ekonomii
dc.identifier.apdpl
diploma-138075-209384
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239679
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Gershgorin theoremAdjacency graphdirected graphdirected cyclediagonaldeterminant
dc.subject.plpl
twierdzenie Gerszgorinagraf sąsiedztwa graf skierowany cykl skierowany diagonala wyznacznik widmo
dc.titlepl
Szacowanie wartości własnych za pomocą grafu skierowanego
dc.title.alternativepl
Estimating the values used with the directed graph
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available