Działania Public Relations w organizacjach pozarządowych. Stowarzyszenie "Wiosna" jako studium przypadku

licenciate
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFlis, Jarosław - 101110 pl
dc.contributor.authorPałacki, Bartłomiejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzymańska, Agnieszka - 132286 pl
dc.contributor.reviewerFlis, Jarosław - 101110 pl
dc.date.accessioned2020-07-13T20:39:34Z
dc.date.available2020-07-13T20:39:34Z
dc.date.submitted2011-03-24pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-53604-68448pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/168910
dc.titleDziałania Public Relations w organizacjach pozarządowych. Stowarzyszenie "Wiosna" jako studium przypadkupl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Flis, Jarosław - 101110
dc.contributor.authorpl
Pałacki, Bartłomiej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szymańska, Agnieszka - 132286
dc.contributor.reviewerpl
Flis, Jarosław - 101110
dc.date.accessioned
2020-07-13T20:39:34Z
dc.date.available
2020-07-13T20:39:34Z
dc.date.submittedpl
2011-03-24
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-53604-68448
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/168910
dc.titlepl
Działania Public Relations w organizacjach pozarządowych. Stowarzyszenie "Wiosna" jako studium przypadku
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Otmuchow
2
Wroclaw
2
Bobrowniki Male
1
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available