Hiszpania wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w relacji „Gazety Warszawskiej”

licenciate
dc.abstract.enThe thesis "Spain and the War of Independence of the United States of America as reported by Gazeta Warszawska" shows the history of the press, its development and the appearance of the first newspapers in the Republic of Poland. The aim of this study is to present the position of Spain in the aforementioned conflict, whose role was initially insignificant. It describes the domestic situation in Spain, where Charles III ruled at the time, its position on the international stage, Spanish-American relations, and the ongoing negotiations that eventually led to the Madrid court joining the War of Independence of the United States of America. The reasons for the growing rebellion in the American colonies against England until the outbreak of war are discussed. In addition, the Spanish-British War of 1779-1783 is portrayed, detailing the Siege of Gibraltar, which was a very important element in the aforementioned conflict. The study is based on the analysis of the reports from "Gazeta Warszawska", collected literature on the subject and materials from the internet sources. Describing the conflict based on the press provides the opportunity to reflect on the most interesting topic of those times of the time. Unfortunately, there were times when the publications were unreliable or questionable, which could mislead the reader. Finally, the diplomatic discussions, which lasted for several years, are summarised and the final peace resolutions are listed. Thanks to the events described in the thesis, we have the chance to look through the eyes of a reader from that time at the process of the emergence of a nation independent from the English ruling, which in the future would influence the history of the entire world.pl
dc.abstract.plW pracy „Hiszpania wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki w relacjach Gazety Warszawskiej" poruszono historię prasy, jej rozwój oraz ukazanie się pierwszych gazet na terenie Rzeczpospolitej. Celem pracy stało się przedstawienie pozycji Hiszpanii we wspomnianym konflikcie, której rola początkowo była znikoma. Opisano sytuację wewnętrzną w Hiszpanii, gdzie ówcześnie panował Karol III, jej pozycję na arenie międzynarodowej, stosunki hiszpańsko-amerykańskie oraz trwające negocjacje, które ostatecznie doprowadziły do przyłączenia się dworu madryckiego do wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki. Omówiono przyczyny narastającego buntu w koloniach amerykańskich wobec Anglii aż do wybuchu wojny. Ponadto ukazano wojnę hiszpańsko-brytyjską w latach 1779-1783, szczegółowo opisując Oblężenie Gibraltaru, które stanowiło bardzo ważny element we wspomnianym konflikcie. Pracę oparto na analizie relacji z "Gazety Warszawskiej", zebranej literaturze przedmiotu oraz materiałach pochodzących ze stron internetowych. Opisywanie konfliktu na podstawie prasy dało możliwość odzwierciedlenia najbardziej interesującej ówcześnie tematyki. Niestety zdarzało się, że publikowane relacje były mało rzetelne lub wątpliwe, co mogło wprowadzać czytelnika w błąd. Na koniec podsumowano trwające przez kilka lat rozmowy dyplomatyczne oraz wymieniono ostateczne postanowienia pokojowe. Dzięki wydarzeniom opisanym w pracy mamy szansę spojrzeć oczami ówczesnego czytelnika na proces powstawania niezależnego od władzy angielskiej narodu, który w przyszłości wpłynie na losy całego świata.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPezda, Janusz - 131342 pl
dc.contributor.authorPawlik, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPezda, Janusz - 131342 pl
dc.contributor.reviewerŚwiątek, Adampl
dc.date.accessioned2021-06-25T21:33:16Z
dc.date.available2021-06-25T21:33:16Z
dc.date.submitted2021-06-25pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-144661-227027pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274877
dc.languagepolpl
dc.subject.enWar of Independence of the United States of America, United States of America, Spain, France, Great Britain, England, Family Pact, Siege of Gibraltar, Gibraltar, Polish press, newspaper, Gazeta Warszawska, Merkuriusz Polski.pl
dc.subject.plWojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki, Stany Zjednoczone Ameryki, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Anglia, Pakt Rodzinny, Oblężenie Gibraltaru, Gibraltar, Prasa polska, gazeta, Gazeta Warszawska, Merkuriusz Polski.pl
dc.titleHiszpania wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w relacji „Gazety Warszawskiej”pl
dc.title.alternativeSpain and the War of Independence of the United States of America as reported by "Gazeta Warszawska"pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis "Spain and the War of Independence of the United States of America as reported by Gazeta Warszawska" shows the history of the press, its development and the appearance of the first newspapers in the Republic of Poland. The aim of this study is to present the position of Spain in the aforementioned conflict, whose role was initially insignificant. It describes the domestic situation in Spain, where Charles III ruled at the time, its position on the international stage, Spanish-American relations, and the ongoing negotiations that eventually led to the Madrid court joining the War of Independence of the United States of America. The reasons for the growing rebellion in the American colonies against England until the outbreak of war are discussed. In addition, the Spanish-British War of 1779-1783 is portrayed, detailing the Siege of Gibraltar, which was a very important element in the aforementioned conflict. The study is based on the analysis of the reports from "Gazeta Warszawska", collected literature on the subject and materials from the internet sources. Describing the conflict based on the press provides the opportunity to reflect on the most interesting topic of those times of the time. Unfortunately, there were times when the publications were unreliable or questionable, which could mislead the reader. Finally, the diplomatic discussions, which lasted for several years, are summarised and the final peace resolutions are listed. Thanks to the events described in the thesis, we have the chance to look through the eyes of a reader from that time at the process of the emergence of a nation independent from the English ruling, which in the future would influence the history of the entire world.
dc.abstract.plpl
W pracy „Hiszpania wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki w relacjach Gazety Warszawskiej" poruszono historię prasy, jej rozwój oraz ukazanie się pierwszych gazet na terenie Rzeczpospolitej. Celem pracy stało się przedstawienie pozycji Hiszpanii we wspomnianym konflikcie, której rola początkowo była znikoma. Opisano sytuację wewnętrzną w Hiszpanii, gdzie ówcześnie panował Karol III, jej pozycję na arenie międzynarodowej, stosunki hiszpańsko-amerykańskie oraz trwające negocjacje, które ostatecznie doprowadziły do przyłączenia się dworu madryckiego do wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki. Omówiono przyczyny narastającego buntu w koloniach amerykańskich wobec Anglii aż do wybuchu wojny. Ponadto ukazano wojnę hiszpańsko-brytyjską w latach 1779-1783, szczegółowo opisując Oblężenie Gibraltaru, które stanowiło bardzo ważny element we wspomnianym konflikcie. Pracę oparto na analizie relacji z "Gazety Warszawskiej", zebranej literaturze przedmiotu oraz materiałach pochodzących ze stron internetowych. Opisywanie konfliktu na podstawie prasy dało możliwość odzwierciedlenia najbardziej interesującej ówcześnie tematyki. Niestety zdarzało się, że publikowane relacje były mało rzetelne lub wątpliwe, co mogło wprowadzać czytelnika w błąd. Na koniec podsumowano trwające przez kilka lat rozmowy dyplomatyczne oraz wymieniono ostateczne postanowienia pokojowe. Dzięki wydarzeniom opisanym w pracy mamy szansę spojrzeć oczami ówczesnego czytelnika na proces powstawania niezależnego od władzy angielskiej narodu, który w przyszłości wpłynie na losy całego świata.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pezda, Janusz - 131342
dc.contributor.authorpl
Pawlik, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Pezda, Janusz - 131342
dc.contributor.reviewerpl
Świątek, Adam
dc.date.accessioned
2021-06-25T21:33:16Z
dc.date.available
2021-06-25T21:33:16Z
dc.date.submittedpl
2021-06-25
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-144661-227027
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274877
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
War of Independence of the United States of America, United States of America, Spain, France, Great Britain, England, Family Pact, Siege of Gibraltar, Gibraltar, Polish press, newspaper, Gazeta Warszawska, Merkuriusz Polski.
dc.subject.plpl
Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki, Stany Zjednoczone Ameryki, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Anglia, Pakt Rodzinny, Oblężenie Gibraltaru, Gibraltar, Prasa polska, gazeta, Gazeta Warszawska, Merkuriusz Polski.
dc.titlepl
Hiszpania wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w relacji „Gazety Warszawskiej”
dc.title.alternativepl
Spain and the War of Independence of the United States of America as reported by "Gazeta Warszawska"
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Dublin
3
Warsaw
2
Wroclaw
2
Koszalin
1
Lowicz
1
Poznan
1
Siemianowice Śląskie
1
Słupsk
1

No access

No Thumbnail Available