Ocena skuteczności czynników motywacyjnych materialnych i niematerialnych na przykładzie firmy LISI Aerospace Creuzet Polska

master
dc.abstract.enSalary and non-salary motivational factors are management tools used to ensure that employees are highly motivated, thus they are an important part of the employee motivation system. However, only the planned and purposeful use of the individual components, taking into account the complexity of human nature as a whole, will allow this motivation to be stimulated and sustained over the course of work. So, which type of factor accounts for better employee performance and commitment? The main objective of this study is to answer the question: which motivational factors are the most important, and therefore the most effective, in shaping motivation according to the employees of a company belonging to the aviation industry? The study was conducted by means of critical analysis and inference. The study was based on scientific literature, numerous reports and statistical data. The results of the study indicate that material factors remain the ones that are predominant and more decisive in the motivation system, which is due to the fact that they allow securing basic human physiological needs.pl
dc.abstract.plCzynniki motywacyjne płacowe i pozapłacowe to narzędzia zarządzania stosowane w celu zapewnienia wysokiej motywacji pracowników, tym samym stanowią one istotny element systemu motywowania pracowników. Jednakże tylko planowe i celowe wykorzystanie poszczególnych składników, z uwzględnieniem złożoności natury ludzkiej jako całości, pozwoli na pobudzenie i utrwalenie tej motywacji w toku pracy. Zatem, który rodzaj czynników stanowi o lepszej wydajności i zaangażowaniu pracowników? Głównym celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie: Jakie czynniki motywacyjne są najważniejsze, a zatem najbardziej skuteczne, w kształtowaniu motywacji w opinii pracowników przedsiębiorstwa należącego do przemysłu lotniczego? Badanie zostało przeprowadzone za pomocą analizy krytycznej i wnioskowania. Pracę oparto o literaturę naukową, liczne raporty oraz dane statystyczne. Wyniki badań wskazują, że czynniki materialne pozostają tymi, które są przeważające i bardziej decydujące w systemie motywacyjnym, co wynika z faktu, że pozwalają one na zabezpieczenie podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSierotowicz, Tomaszpl
dc.contributor.authorSala, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerSierotowicz, Tomaszpl
dc.contributor.reviewerWisła, Rafał - 132652 pl
dc.date.accessioned2023-07-07T21:33:07Z
dc.date.available2023-07-07T21:33:07Z
dc.date.submitted2023-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzanie - psychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-157482-292618pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314749
dc.languagepolpl
dc.subject.entangible and intangible factors, incentive system, aviation industrypl
dc.subject.plczynniki materialne i niematerialne, system motywacyjny, branża lotniczapl
dc.titleOcena skuteczności czynników motywacyjnych materialnych i niematerialnych na przykładzie firmy LISI Aerospace Creuzet Polskapl
dc.title.alternativeEvaluation of the effectiveness of tangible and intangible motivational factors on the example of the company LISI Aerospace Creuzet Polskapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Salary and non-salary motivational factors are management tools used to ensure that employees are highly motivated, thus they are an important part of the employee motivation system. However, only the planned and purposeful use of the individual components, taking into account the complexity of human nature as a whole, will allow this motivation to be stimulated and sustained over the course of work. So, which type of factor accounts for better employee performance and commitment? The main objective of this study is to answer the question: which motivational factors are the most important, and therefore the most effective, in shaping motivation according to the employees of a company belonging to the aviation industry? The study was conducted by means of critical analysis and inference. The study was based on scientific literature, numerous reports and statistical data. The results of the study indicate that material factors remain the ones that are predominant and more decisive in the motivation system, which is due to the fact that they allow securing basic human physiological needs.
dc.abstract.plpl
Czynniki motywacyjne płacowe i pozapłacowe to narzędzia zarządzania stosowane w celu zapewnienia wysokiej motywacji pracowników, tym samym stanowią one istotny element systemu motywowania pracowników. Jednakże tylko planowe i celowe wykorzystanie poszczególnych składników, z uwzględnieniem złożoności natury ludzkiej jako całości, pozwoli na pobudzenie i utrwalenie tej motywacji w toku pracy. Zatem, który rodzaj czynników stanowi o lepszej wydajności i zaangażowaniu pracowników? Głównym celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie: Jakie czynniki motywacyjne są najważniejsze, a zatem najbardziej skuteczne, w kształtowaniu motywacji w opinii pracowników przedsiębiorstwa należącego do przemysłu lotniczego? Badanie zostało przeprowadzone za pomocą analizy krytycznej i wnioskowania. Pracę oparto o literaturę naukową, liczne raporty oraz dane statystyczne. Wyniki badań wskazują, że czynniki materialne pozostają tymi, które są przeważające i bardziej decydujące w systemie motywacyjnym, co wynika z faktu, że pozwalają one na zabezpieczenie podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sierotowicz, Tomasz
dc.contributor.authorpl
Sala, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Sierotowicz, Tomasz
dc.contributor.reviewerpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.date.accessioned
2023-07-07T21:33:07Z
dc.date.available
2023-07-07T21:33:07Z
dc.date.submittedpl
2023-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-157482-292618
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314749
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
tangible and intangible factors, incentive system, aviation industry
dc.subject.plpl
czynniki materialne i niematerialne, system motywacyjny, branża lotnicza
dc.titlepl
Ocena skuteczności czynników motywacyjnych materialnych i niematerialnych na przykładzie firmy LISI Aerospace Creuzet Polska
dc.title.alternativepl
Evaluation of the effectiveness of tangible and intangible motivational factors on the example of the company LISI Aerospace Creuzet Polska
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Dresden
2
Katowice
2
Krakow
2
Olsztyn
2
Grodzisk Mazowiecki
1
Lodz
1
Lublin
1
Nowy Sącz
1
Opole
1

No access

No Thumbnail Available
Collections