Der Mikrokosmos Danzig als ein hybrider Ort: "Die Blechtrommel" und "Katz und Maus" von Günter Grass

master
dc.abstract.enSubject of the thesis is a picture of Gdańsk as a place which connects different nations, cultures and traditions and which Günter Grass described in his novel “The Tin Drum” and novella “Cat and Mouse”. The first chapter is a short presentation of historical issues, which reigned in the time of the Free City of Danzig and during World War II. Social and cultural relations have also been taken into account. Following chapters contain an analysis of Gdańsk picture, which Grass created in his novel and novella. The first components of that picture are topographical, extraordinarily accurate descriptions of the city, particulary of Wrzeszcz district area. Next, a picture of Gdansk society is presented. The society in “The Tin Drum” is represented by the German-Polish-Kashubian family Matzerath and their relatives. Grass outlines how Polish-German relations, have changed in Gdańsk under Nazi influence. He portrays also Kashubians and Jews. Because of its mentality, double standards, conformity and pursuit of higher social position, the society of Gdańsk, particularly its lower-middle class, supported the Nazi regime. The society in the short novel is represented by teachers and youth, who had to look for their own ideals and examples to follow during World War II. Characters of “Cat and Mouse”, especially teachers, are portraiting the lower-middle class as well. Furthermore, Grass describes the culture and language of Gdansk society.The above mentioned elements create an integral picture of Gdańsk in Grass’ books. It is worth to notice that Grass mainly focuses on Wrzeszcz and its lower-middle class; no other part of the city is described so accurately and no other social class is described.pl
dc.abstract.other.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest obraz Gdańska jako miejsca łączącego różne narody, kultury i tradycje, jaki Günter Grass zawarł w powieści „Blaszany bębenek” oraz w noweli „Kot i mysz”.Pierwsza część to krótki rys historyczny Gdańska z uwzględnieniem stosunków społecznych i kulturowych, jakie panowały w czasie istnienia Wolnego Miasta Gdańsk oraz II wojny światowej. Kolejne rozdziały dotyczą analizy obrazu Gdańska, jaki Grass przedstawił w powieści i noweli. Pierwszym elementem tego obrazu są topograficzne, niezwykle dokładne opisy miasta, przede wszystkim dzielnicy Wrzeszcz, a także mieszkań bohaterów. Następnie został przedstawiony obraz gdańskiego społeczeństwa. W „Blaszanym bębenku” jest ono reprezentowane przez niemiecko-polsko-kaszubską rodzinę Matzerath’ów oraz ich znajomych. Grass pokazuje w powieści zmieniające się pod wpływem idei narodowo-socjalistycznych stosunki polsko-niemieckie w Gdańsku, Kaszubów oraz Żydów. Gdańszczanie Grassa to przedstawiciele drobnomieszczaństwa, które swoją mentalnością, konformizmem, dążeniem do podniesienia swojego statusu społecznego i podwójną moralnością wsparło nazizm. W noweli natomiast społeczeństwo reprezentuje młodzież, która dorasta i szuka wzorów i ideałów w realiach II wojny światowej, a także nauczyciele. Również tutaj mamy do czynienia z cechami drobnomieszczańskimi, które najsilniej przejawiają nauczyciele. Ponadto, w dziełach Grassa poznajemy kulturę i język Gdańszczan z okresu Wolnego Miasta i wojny.Wymienione elementy tworzą całościowy obraz Gdańska. Warto jednak zauważyć, że Grass nie zajmuje się innymi dzielnicami miasta ani też innymi warstwami społecznymi.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorKluba, Anna - 128894 pl
dc.contributor.authorPlewniok, Edytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerJaśtal, Katarzyna - 128503 pl
dc.contributor.reviewerKluba, Anna - 128894 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:52:40Z
dc.date.available2020-07-24T09:52:40Z
dc.date.submitted2012-11-24pl
dc.fieldofstudyfilologia germańskapl
dc.identifier.apddiploma-68613-107524pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181823
dc.languagegerpl
dc.subject.enGdansk, Grass, The Tin Drum, Cat and Mousepl
dc.subject.otherDanzig, Grass, Die Blechtrommel, Katz und Mauspl
dc.subject.plGdańsk, Grass, Blaszany bębenek, Kot i myszpl
dc.titleDer Mikrokosmos Danzig als ein hybrider Ort: "Die Blechtrommel" und "Katz und Maus" von Günter Grasspl
dc.title.alternativeMikrokosmos Gdańska jako miejsce hybryda:pl
dc.title.alternativeThe microcosm of Gdańsk as a hybrid place:pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Subject of the thesis is a picture of Gdańsk as a place which connects different nations, cultures and traditions and which Günter Grass described in his novel “The Tin Drum” and novella “Cat and Mouse”. The first chapter is a short presentation of historical issues, which reigned in the time of the Free City of Danzig and during World War II. Social and cultural relations have also been taken into account. Following chapters contain an analysis of Gdańsk picture, which Grass created in his novel and novella. The first components of that picture are topographical, extraordinarily accurate descriptions of the city, particulary of Wrzeszcz district area. Next, a picture of Gdansk society is presented. The society in “The Tin Drum” is represented by the German-Polish-Kashubian family Matzerath and their relatives. Grass outlines how Polish-German relations, have changed in Gdańsk under Nazi influence. He portrays also Kashubians and Jews. Because of its mentality, double standards, conformity and pursuit of higher social position, the society of Gdańsk, particularly its lower-middle class, supported the Nazi regime. The society in the short novel is represented by teachers and youth, who had to look for their own ideals and examples to follow during World War II. Characters of “Cat and Mouse”, especially teachers, are portraiting the lower-middle class as well. Furthermore, Grass describes the culture and language of Gdansk society.The above mentioned elements create an integral picture of Gdańsk in Grass’ books. It is worth to notice that Grass mainly focuses on Wrzeszcz and its lower-middle class; no other part of the city is described so accurately and no other social class is described.
dc.abstract.otherpl
.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest obraz Gdańska jako miejsca łączącego różne narody, kultury i tradycje, jaki Günter Grass zawarł w powieści „Blaszany bębenek” oraz w noweli „Kot i mysz”.Pierwsza część to krótki rys historyczny Gdańska z uwzględnieniem stosunków społecznych i kulturowych, jakie panowały w czasie istnienia Wolnego Miasta Gdańsk oraz II wojny światowej. Kolejne rozdziały dotyczą analizy obrazu Gdańska, jaki Grass przedstawił w powieści i noweli. Pierwszym elementem tego obrazu są topograficzne, niezwykle dokładne opisy miasta, przede wszystkim dzielnicy Wrzeszcz, a także mieszkań bohaterów. Następnie został przedstawiony obraz gdańskiego społeczeństwa. W „Blaszanym bębenku” jest ono reprezentowane przez niemiecko-polsko-kaszubską rodzinę Matzerath’ów oraz ich znajomych. Grass pokazuje w powieści zmieniające się pod wpływem idei narodowo-socjalistycznych stosunki polsko-niemieckie w Gdańsku, Kaszubów oraz Żydów. Gdańszczanie Grassa to przedstawiciele drobnomieszczaństwa, które swoją mentalnością, konformizmem, dążeniem do podniesienia swojego statusu społecznego i podwójną moralnością wsparło nazizm. W noweli natomiast społeczeństwo reprezentuje młodzież, która dorasta i szuka wzorów i ideałów w realiach II wojny światowej, a także nauczyciele. Również tutaj mamy do czynienia z cechami drobnomieszczańskimi, które najsilniej przejawiają nauczyciele. Ponadto, w dziełach Grassa poznajemy kulturę i język Gdańszczan z okresu Wolnego Miasta i wojny.Wymienione elementy tworzą całościowy obraz Gdańska. Warto jednak zauważyć, że Grass nie zajmuje się innymi dzielnicami miasta ani też innymi warstwami społecznymi.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Kluba, Anna - 128894
dc.contributor.authorpl
Plewniok, Edyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Jaśtal, Katarzyna - 128503
dc.contributor.reviewerpl
Kluba, Anna - 128894
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:52:40Z
dc.date.available
2020-07-24T09:52:40Z
dc.date.submittedpl
2012-11-24
dc.fieldofstudypl
filologia germańska
dc.identifier.apdpl
diploma-68613-107524
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181823
dc.languagepl
ger
dc.subject.enpl
Gdansk, Grass, The Tin Drum, Cat and Mouse
dc.subject.otherpl
Danzig, Grass, Die Blechtrommel, Katz und Maus
dc.subject.plpl
Gdańsk, Grass, Blaszany bębenek, Kot i mysz
dc.titlepl
Der Mikrokosmos Danzig als ein hybrider Ort: "Die Blechtrommel" und "Katz und Maus" von Günter Grass
dc.title.alternativepl
Mikrokosmos Gdańska jako miejsce hybryda:
dc.title.alternativepl
The microcosm of Gdańsk as a hybrid place:
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month

No access

No Thumbnail Available