Oznaczanie reaktywnych form tlenu za pomocą znaczników fluorescencyjnych dla fotoaktywnych kompleksów rutenu

master
dc.abstract.enThis Master's thesis presents the determination of reactive oxygen species formed by the three ruthenium polypyridyl complexes: [Ru(dip)2(dpq)]Cl2, [Ru(dip)2(dpq-(CH3)2)]Cl2 and [Ru(dip)2(dpb)]Cl2 (where dip – 4,7-difenylo-1,10-phenantroline, dpq – 2,3-bis(2-pyridyl)quinoxaline, dpb – 2,3-bis(2-pyridyl)-benzoquinoxaline, dpq-(CH3)2 – 6,7-dimethylo-2,3-bis(2-pyridyl)quinoxaline) upon irradiation using fluorescent probes. For the studied Ru(II) complexes molar absorption coefficients and reactive oxygen species (ROS) produced as a result of irradiation of the studied Ru(II) complexes using fluorescent dyes were determined. The highest yield for formation of 1O2 in buffer at pH 7,4 was obtained for [Ru(dip)2dpq-(CH3)2]Cl2 (= 0,89). Studies were also carried out using the DCFH marker to determine the total amount of reactive oxygen species produced under irradiation of the studied Ru (II) complexes. The most effective ROS production under irradiation was observed for [Ru(dip)2(dpb)]Cl2. The examined Ru(II) complexes under irradiation generate only small amounts of the hydroxyl radical. In conclusion, the investigated ruthenium complexes have the appropriate photophysical and photochemical parameters for further testing towards their use as potential photosensitizers in PDT.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska traktuje o oznaczaniu reaktywnych form tlenu za pomocą znaczników fluorescencyjnych dla trzech polipirydylowych kompleksów rutenu: [Ru(dip)2(dpq)]Cl2, [Ru(dip)2(dpq-(CH3)2)]Cl2 oraz [Ru(dip)2(dpb)]Cl2 poddanych naświetlaniu (dip – 4,7-difenylo-1,10-fenantrolina, dpq – 2,3-bis(2-pirydylo)chinoksalina, dpb – 2,3-bis(2-pirydylo)-naftalenopirazyna, dpq-(CH3)2 – 6,7-dimetylo-2,3-bis(2-pirydylo)chinoksalina). Dla badanych kompleksów Ru(II) wyznaczono molowe współczynniki absorpcji oraz oznaczono reaktywne formy tlenu (ROS) produkowane w wyniku naświetlania badanych kompleksów rutenu wykorzystując znaczniki fluorescencyjne. Największą wartość wydajności generowania 1O2 w buforze o pH 7,4 uzyskano dla kompleksu [Ru(dip)2dpq-(CH3)2]Cl2 (= 0,89). Wykonano również badania z użyciem znacznika DCFH mające na celu oznaczenie sumarycznej ilości reaktywnych form tlenu produkowanych pod wpływem naświetlania badanych kompleksów Ru(II). Najefektywniejszą produkcję ROS pod wpływem naświetlania zaobserwowano w przypadku kompleksu [Ru(dip)2(dpb)]Cl2. Badane kompleksy Ru(II) pod wpływem naświetlania generują jedynie niewielkie ilości rodnika hydroksylowego. Podsumowując, badane kompleksy rutenu mają odpowiednie parametry fotofizyczne i fotochemiczne do dalszych testów w kierunku ich wykorzystania jako potencjalnych fotosensybilizatorów w PDT.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorBrindell, Małgorzata - 127426 pl
dc.contributor.authorKuśnierz, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerBrindell, Małgorzata - 127426 pl
dc.contributor.reviewerOszajca, Mariapl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:08:59Z
dc.date.available2020-07-27T14:08:59Z
dc.date.submitted2018-06-19pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-121527-181000pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226063
dc.languagepolpl
dc.subject.enruthenium complexes, reactive oxygen speciespl
dc.subject.plkompleksy rutenu, reaktywne formy tlenupl
dc.titleOznaczanie reaktywnych form tlenu za pomocą znaczników fluorescencyjnych dla fotoaktywnych kompleksów rutenupl
dc.title.alternativeDetermination of reactive oxygen species using fluorescent probes for the photoactive ruthenium complexespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This Master's thesis presents the determination of reactive oxygen species formed by the three ruthenium polypyridyl complexes: [Ru(dip)2(dpq)]Cl2, [Ru(dip)2(dpq-(CH3)2)]Cl2 and [Ru(dip)2(dpb)]Cl2 (where dip – 4,7-difenylo-1,10-phenantroline, dpq – 2,3-bis(2-pyridyl)quinoxaline, dpb – 2,3-bis(2-pyridyl)-benzoquinoxaline, dpq-(CH3)2 – 6,7-dimethylo-2,3-bis(2-pyridyl)quinoxaline) upon irradiation using fluorescent probes. For the studied Ru(II) complexes molar absorption coefficients and reactive oxygen species (ROS) produced as a result of irradiation of the studied Ru(II) complexes using fluorescent dyes were determined. The highest yield for formation of 1O2 in buffer at pH 7,4 was obtained for [Ru(dip)2dpq-(CH3)2]Cl2 (= 0,89). Studies were also carried out using the DCFH marker to determine the total amount of reactive oxygen species produced under irradiation of the studied Ru (II) complexes. The most effective ROS production under irradiation was observed for [Ru(dip)2(dpb)]Cl2. The examined Ru(II) complexes under irradiation generate only small amounts of the hydroxyl radical. In conclusion, the investigated ruthenium complexes have the appropriate photophysical and photochemical parameters for further testing towards their use as potential photosensitizers in PDT.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska traktuje o oznaczaniu reaktywnych form tlenu za pomocą znaczników fluorescencyjnych dla trzech polipirydylowych kompleksów rutenu: [Ru(dip)2(dpq)]Cl2, [Ru(dip)2(dpq-(CH3)2)]Cl2 oraz [Ru(dip)2(dpb)]Cl2 poddanych naświetlaniu (dip – 4,7-difenylo-1,10-fenantrolina, dpq – 2,3-bis(2-pirydylo)chinoksalina, dpb – 2,3-bis(2-pirydylo)-naftalenopirazyna, dpq-(CH3)2 – 6,7-dimetylo-2,3-bis(2-pirydylo)chinoksalina). Dla badanych kompleksów Ru(II) wyznaczono molowe współczynniki absorpcji oraz oznaczono reaktywne formy tlenu (ROS) produkowane w wyniku naświetlania badanych kompleksów rutenu wykorzystując znaczniki fluorescencyjne. Największą wartość wydajności generowania 1O2 w buforze o pH 7,4 uzyskano dla kompleksu [Ru(dip)2dpq-(CH3)2]Cl2 (= 0,89). Wykonano również badania z użyciem znacznika DCFH mające na celu oznaczenie sumarycznej ilości reaktywnych form tlenu produkowanych pod wpływem naświetlania badanych kompleksów Ru(II). Najefektywniejszą produkcję ROS pod wpływem naświetlania zaobserwowano w przypadku kompleksu [Ru(dip)2(dpb)]Cl2. Badane kompleksy Ru(II) pod wpływem naświetlania generują jedynie niewielkie ilości rodnika hydroksylowego. Podsumowując, badane kompleksy rutenu mają odpowiednie parametry fotofizyczne i fotochemiczne do dalszych testów w kierunku ich wykorzystania jako potencjalnych fotosensybilizatorów w PDT.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Brindell, Małgorzata - 127426
dc.contributor.authorpl
Kuśnierz, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Brindell, Małgorzata - 127426
dc.contributor.reviewerpl
Oszajca, Maria
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:08:59Z
dc.date.available
2020-07-27T14:08:59Z
dc.date.submittedpl
2018-06-19
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-121527-181000
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226063
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ruthenium complexes, reactive oxygen species
dc.subject.plpl
kompleksy rutenu, reaktywne formy tlenu
dc.titlepl
Oznaczanie reaktywnych form tlenu za pomocą znaczników fluorescencyjnych dla fotoaktywnych kompleksów rutenu
dc.title.alternativepl
Determination of reactive oxygen species using fluorescent probes for the photoactive ruthenium complexes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Bühl
1
Krakow
1
Orléans
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available