Zbigniew Herbert, notatnik z 1954 roku, edycja

master
dc.abstract.enThe main focus of the edition of Zbigniew Herbert’s notebook from 1954 is not to display the finished work of the poet, but to present the creative process itself – the notes which, never finished, remain forever suspended in the act of creation. The edition, based on the premises of genetic criticism, reveals the author’s private space – space that is full of literary freedom and provides a window into the abandoned edits of his works, hidden interpretative potential, and significant biographical contexts. Another issue discussed in this work is the notebooks’ lack of literariness as, by principle, they contradict the textual order and resist being published. The lack of linearity, consistent narrative, and clear sense in the notes, as well as the lack of their final form, pose a great challenge for the publishers of notebooks, but also serve to create new ways of considering publications and make it possible to directly experience the dynamic process of creation.pl
dc.abstract.plEdycja notatnika Zbigniewa Herberta z 1954 roku skupia się nie na ukazaniu skończonego dzieła poety, a przedstawieniu samego procesu twórczego, brulionów oraz notatek, które – nigdy niedokończone – na zawsze zastygają w akcie tworzenia. Bazując na założeniach krytyki genetycznej, edycja odsłania prywatną przestrzeń autora, pełną pisarskiej swobody, dostarczającą wgląd w zaniechane redakcje dzieł, ukryte możliwości interpretacyjne i istotne konteksty biograficzne. Praca porusza też kwestię nieliterackości notatników, które z zasady zaprzeczają porządkowi tekstowemu i opierają się publikacji. Brak linearnego charakteru, ostatecznej formy, konsekwentnej narracji i oczywistego sensu notatek stanowi duże wyzwanie dla wydawców notatników, lecz otwiera drogi ku nowym sposobom patrzenia na publikacje oraz umożliwia bezpośrednie doświadczenie dynamiki tworzenia.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorAntoniuk, Mateuszpl
dc.contributor.authorDyga, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerAntoniuk, Mateuszpl
dc.contributor.reviewerJarzyńska, Karinapl
dc.date.accessioned2022-09-23T21:42:00Z
dc.date.available2022-09-23T21:42:00Z
dc.date.submitted2022-09-21pl
dc.fieldofstudyedytorstwopl
dc.identifier.apddiploma-162438-228108pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300092
dc.languagepolpl
dc.subject.enZbigniew Herbert, genetic criticism, notebook, notespl
dc.subject.plZbigniew Herbert, krytyka genetyczna, notatnik, notatkipl
dc.titleZbigniew Herbert, notatnik z 1954 roku, edycjapl
dc.title.alternativeZbigniew Herbert, Notebook from 1954, Editionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main focus of the edition of Zbigniew Herbert’s notebook from 1954 is not to display the finished work of the poet, but to present the creative process itself – the notes which, never finished, remain forever suspended in the act of creation. The edition, based on the premises of genetic criticism, reveals the author’s private space – space that is full of literary freedom and provides a window into the abandoned edits of his works, hidden interpretative potential, and significant biographical contexts. Another issue discussed in this work is the notebooks’ lack of literariness as, by principle, they contradict the textual order and resist being published. The lack of linearity, consistent narrative, and clear sense in the notes, as well as the lack of their final form, pose a great challenge for the publishers of notebooks, but also serve to create new ways of considering publications and make it possible to directly experience the dynamic process of creation.
dc.abstract.plpl
Edycja notatnika Zbigniewa Herberta z 1954 roku skupia się nie na ukazaniu skończonego dzieła poety, a przedstawieniu samego procesu twórczego, brulionów oraz notatek, które – nigdy niedokończone – na zawsze zastygają w akcie tworzenia. Bazując na założeniach krytyki genetycznej, edycja odsłania prywatną przestrzeń autora, pełną pisarskiej swobody, dostarczającą wgląd w zaniechane redakcje dzieł, ukryte możliwości interpretacyjne i istotne konteksty biograficzne. Praca porusza też kwestię nieliterackości notatników, które z zasady zaprzeczają porządkowi tekstowemu i opierają się publikacji. Brak linearnego charakteru, ostatecznej formy, konsekwentnej narracji i oczywistego sensu notatek stanowi duże wyzwanie dla wydawców notatników, lecz otwiera drogi ku nowym sposobom patrzenia na publikacje oraz umożliwia bezpośrednie doświadczenie dynamiki tworzenia.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Antoniuk, Mateusz
dc.contributor.authorpl
Dyga, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Antoniuk, Mateusz
dc.contributor.reviewerpl
Jarzyńska, Karina
dc.date.accessioned
2022-09-23T21:42:00Z
dc.date.available
2022-09-23T21:42:00Z
dc.date.submittedpl
2022-09-21
dc.fieldofstudypl
edytorstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-162438-228108
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300092
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Zbigniew Herbert, genetic criticism, notebook, notes
dc.subject.plpl
Zbigniew Herbert, krytyka genetyczna, notatnik, notatki
dc.titlepl
Zbigniew Herbert, notatnik z 1954 roku, edycja
dc.title.alternativepl
Zbigniew Herbert, Notebook from 1954, Edition
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections