Artystyczna wrażliwość i afekt. Chopin w literaturze

licenciate
dc.abstract.enFrederic Chopin is a character deeply ingrown in culture. The interest in him is still common. This BA thesis has been elaborated with the purpose to examine the influence of a distinguished composer on the world litterature as well as the polish. The traits of personnality of the artiste such as focus on malady, nostalgia and sensitivity are the components of the image of the composer associated with illness and they remain extremely important in deliberations about his genius. The uniqueness of Chopin influenced following artists who were fascinated by him and who have created new pieces and attitudes. Examination of the influence and resonance of the artist within the culture, the litterature is possible due to a method which represents The New Humanities – theory of the affects, based on the works of R. Nych, A. Łebkowska and L. Nader. The BA thesis describe the transmission of the affects, which means the influence of the composer on artists of the world litterature of various epochs: G. Sand, F. Liszt, E. Delacroix, H. Heine, M. Rollinat, and the polish one: Chopin’s monographists, C. Norwid, K. Ujejski, S. Przybyszewski and J. Iwaszkiewicz.pl
dc.abstract.plFryderyk Chopin to postać głęboko zakorzeniona w kulturze. Zainteresowanie jego osobą jest ciągle popularne oraz aktualne. Praca powstała w celu zbadania wpływu wybitnego kompozytora na literaturę światową i polską. Cechy osobowości artysty, takie jak: maladyczność, nostalgia i wrażliwość są składowymi wizerunku kompozytora kojarzonego z chorobą, które pozostają niezwykle ważne w rozważaniach na temat jego geniuszu. Unikatowość Chopina wpłynęła na kolejnych artystów, którzy zafascynowani muzykiem kreowali nowe dzieła oraz postawy. Badanie owego wpływu i rezonansu kompozytora na kulturę, literaturę umożliwia metoda, reprezentująca nową humanistykę – teoria afektu, oparta o pracę m. in. R. Nycza, A. Łebkowskiej oraz L. Nader. W pracy opisana została transmisja afektów, czyli wpływ, jaki kompozytor wywarł na przedstawicieli różnorodnych epok literatury światowej: G. Sand, F. Liszta, E. Delacroix, H. Heinego, M. Rollinat, oraz polskiej: monografistów Chopina, C. Norwida, K. Ujejskiego, S. Przybyszewskiego i J. Iwaszkiewicza.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBoruszkowska, Iwonapl
dc.contributor.authorKozdraś, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBoruszkowska, Iwonapl
dc.contributor.reviewerKucia-Kuśmierska, Katarzynapl
dc.date.accessioned2022-07-13T22:30:37Z
dc.date.available2022-07-13T22:30:37Z
dc.date.submitted2022-07-12pl
dc.fieldofstudyfilologia polska nauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-161184-276875pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296947
dc.languagepolpl
dc.subject.enChopin in litterature, theory of the affects, resonance, illness, nostalgia, sensitivitypl
dc.subject.plChopin w literaturze, teoria afektu, rezonans, choroba, nostalgia, wrażliwośćpl
dc.titleArtystyczna wrażliwość i afekt. Chopin w literaturzepl
dc.title.alternativeArtistic sensitivity and affect. Chopin in litteraturepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Frederic Chopin is a character deeply ingrown in culture. The interest in him is still common. This BA thesis has been elaborated with the purpose to examine the influence of a distinguished composer on the world litterature as well as the polish. The traits of personnality of the artiste such as focus on malady, nostalgia and sensitivity are the components of the image of the composer associated with illness and they remain extremely important in deliberations about his genius. The uniqueness of Chopin influenced following artists who were fascinated by him and who have created new pieces and attitudes. Examination of the influence and resonance of the artist within the culture, the litterature is possible due to a method which represents The New Humanities – theory of the affects, based on the works of R. Nych, A. Łebkowska and L. Nader. The BA thesis describe the transmission of the affects, which means the influence of the composer on artists of the world litterature of various epochs: G. Sand, F. Liszt, E. Delacroix, H. Heine, M. Rollinat, and the polish one: Chopin’s monographists, C. Norwid, K. Ujejski, S. Przybyszewski and J. Iwaszkiewicz.
dc.abstract.plpl
Fryderyk Chopin to postać głęboko zakorzeniona w kulturze. Zainteresowanie jego osobą jest ciągle popularne oraz aktualne. Praca powstała w celu zbadania wpływu wybitnego kompozytora na literaturę światową i polską. Cechy osobowości artysty, takie jak: maladyczność, nostalgia i wrażliwość są składowymi wizerunku kompozytora kojarzonego z chorobą, które pozostają niezwykle ważne w rozważaniach na temat jego geniuszu. Unikatowość Chopina wpłynęła na kolejnych artystów, którzy zafascynowani muzykiem kreowali nowe dzieła oraz postawy. Badanie owego wpływu i rezonansu kompozytora na kulturę, literaturę umożliwia metoda, reprezentująca nową humanistykę – teoria afektu, oparta o pracę m. in. R. Nycza, A. Łebkowskiej oraz L. Nader. W pracy opisana została transmisja afektów, czyli wpływ, jaki kompozytor wywarł na przedstawicieli różnorodnych epok literatury światowej: G. Sand, F. Liszta, E. Delacroix, H. Heinego, M. Rollinat, oraz polskiej: monografistów Chopina, C. Norwida, K. Ujejskiego, S. Przybyszewskiego i J. Iwaszkiewicza.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Boruszkowska, Iwona
dc.contributor.authorpl
Kozdraś, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Boruszkowska, Iwona
dc.contributor.reviewerpl
Kucia-Kuśmierska, Katarzyna
dc.date.accessioned
2022-07-13T22:30:37Z
dc.date.available
2022-07-13T22:30:37Z
dc.date.submittedpl
2022-07-12
dc.fieldofstudypl
filologia polska nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-161184-276875
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296947
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Chopin in litterature, theory of the affects, resonance, illness, nostalgia, sensitivity
dc.subject.plpl
Chopin w literaturze, teoria afektu, rezonans, choroba, nostalgia, wrażliwość
dc.titlepl
Artystyczna wrażliwość i afekt. Chopin w literaturze
dc.title.alternativepl
Artistic sensitivity and affect. Chopin in litterature
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Krakow
4
Oleśnica
2
Jaworzno
1
Otyn
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available