Wpływ światła na skuteczność morfologicznej obrony indukowanej u orzęska Euplotes daidaleos.

master
dc.abstract.enCiliates of the genus Euplotes are known for their induced defense mechanisms involving cell width enlargement making more difficult its ingestion by a predator. This mechanism is effective against a variety of predators, however, it incurs various costs (demographic, energetic) to the prey. It has been previously shown that the extent of the morphological transformation, and thus the effectiveness of the defense, depends on prey food condition. Defense response to the presence of a predator is weaker in the prey with limited food access. Euplotes daidaleos is a mixotrophic ciliate, holding green algae. It can therefore be expected that in the presence of light, these ciliates will be able to a stronger defensive reaction, and that this effect may be especially visible in the prey under low food condition. The aim of this work was to verify the above hypothesis. An experiment was carried out in order to measure the effects of the predator Urostyla grandis on the abundance and morphological response of E. daidaleos, taking into account the effect of light and nutritional condition of the prey. During a 24-hour experiment, E. daidaleos significantly increased its width in the presence of a predator. The presence of U. grandis had no effect on prey abundance which demonstrates the effectiveness of the defense against this predator. The food condition was the only factor that significantly affected prey abundance. There was no effect of light on the width and number of E. daidaleos. An unexpected result was a negative effect of light on prey length.pl
dc.abstract.plOrzęski z rodzaju Euplotes znane są z indukowanego przez drapieżniki mechanizmu obronnego, polegającego na znacznym poszerzeniu ciała, utrudniającego połknięcie przez drapieżnika. Mechanizm ten jest skuteczny wobec różnych drapieżników jednak posługująca się nim ofiara ponosi różnego rodzaju koszty (demograficzny, energetyczny). Wykazano wcześniej, że zakres transformacji morfologicznej, a tym samym skuteczność obrony, zależą od kondycji pokarmowej ofiary. Reakcja na obecność drapieżnika jest słabsza u ofiar o ograniczonym dostępie do pokarmu. Euplotes daidaleos to gatunek miksotroficzny, posiadający zielone endosymbionty. Można zatem oczekiwać, że w obecności światła osobniki tego gatunku będą zdolne do silniejszej reakcji obronnej oraz, że efekt ten może być szczególnie widoczny przy słabszej kondycji pokarmowej ofiar. Celem tej pracy było zweryfikowanie powyższej hipotezy. Przeprowadzono eksperyment, w którym mierzono wpływ obecności drapieżnika Urostyla grandis na liczebność i reakcję morfologiczną E. daidaleos, uwzględniając wpływ światła i kondycję pokarmową ofiary. W ciągu 24-o godzinnego eksperymentu, E. daidaleos w istotny sposób powiększył swoją szerokość w obecności drapieżnika. Obecność U. grandis nie miała jednak wpływu na liczebność ofiary co świadczy o dużej skuteczności obrony wobec tego drapieżnika. Kondycja pokarmowa była jedynym czynnikiem, który w istotny sposób wpłynął na liczebność ofiary. Nie stwierdzono wpływu światła na szerokość i liczebność E. daidaleos. Nieoczekiwanym wynikiem było stwierdzenie istotnego, negatywnego wpływu światła na średnią długość.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.contributor.advisorWiąckowski, Krzysztof - 132605 pl
dc.contributor.authorBodurka, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerCzarnołęski, Marcin - 127638 pl
dc.contributor.reviewerWiąckowski, Krzysztof - 132605 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:53:51Z
dc.date.available2020-07-24T13:53:51Z
dc.date.submitted2014-06-27pl
dc.fieldofstudybiologia środowiskowapl
dc.identifier.apddiploma-72545-95470pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185505
dc.languagepolpl
dc.subject.eninteraction prey-predator, Euplotes daidaleos, Urostyla grandis, transformation cost, mixotrophy, lightpl
dc.subject.plinterakcja drapieżnik – ofiara, Euplotes daidaleos, Urostyla grandis, koszty obrony morfologicznej, miksotrofia, wpływ światła, kondycja pokarmowapl
dc.titleWpływ światła na skuteczność morfologicznej obrony indukowanej u orzęska Euplotes daidaleos.pl
dc.title.alternativeEffect of light on the efficiency of morphological induced defence in ciliate Euplotes daidaleospl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Ciliates of the genus Euplotes are known for their induced defense mechanisms involving cell width enlargement making more difficult its ingestion by a predator. This mechanism is effective against a variety of predators, however, it incurs various costs (demographic, energetic) to the prey. It has been previously shown that the extent of the morphological transformation, and thus the effectiveness of the defense, depends on prey food condition. Defense response to the presence of a predator is weaker in the prey with limited food access. Euplotes daidaleos is a mixotrophic ciliate, holding green algae. It can therefore be expected that in the presence of light, these ciliates will be able to a stronger defensive reaction, and that this effect may be especially visible in the prey under low food condition. The aim of this work was to verify the above hypothesis. An experiment was carried out in order to measure the effects of the predator Urostyla grandis on the abundance and morphological response of E. daidaleos, taking into account the effect of light and nutritional condition of the prey. During a 24-hour experiment, E. daidaleos significantly increased its width in the presence of a predator. The presence of U. grandis had no effect on prey abundance which demonstrates the effectiveness of the defense against this predator. The food condition was the only factor that significantly affected prey abundance. There was no effect of light on the width and number of E. daidaleos. An unexpected result was a negative effect of light on prey length.
dc.abstract.plpl
Orzęski z rodzaju Euplotes znane są z indukowanego przez drapieżniki mechanizmu obronnego, polegającego na znacznym poszerzeniu ciała, utrudniającego połknięcie przez drapieżnika. Mechanizm ten jest skuteczny wobec różnych drapieżników jednak posługująca się nim ofiara ponosi różnego rodzaju koszty (demograficzny, energetyczny). Wykazano wcześniej, że zakres transformacji morfologicznej, a tym samym skuteczność obrony, zależą od kondycji pokarmowej ofiary. Reakcja na obecność drapieżnika jest słabsza u ofiar o ograniczonym dostępie do pokarmu. Euplotes daidaleos to gatunek miksotroficzny, posiadający zielone endosymbionty. Można zatem oczekiwać, że w obecności światła osobniki tego gatunku będą zdolne do silniejszej reakcji obronnej oraz, że efekt ten może być szczególnie widoczny przy słabszej kondycji pokarmowej ofiar. Celem tej pracy było zweryfikowanie powyższej hipotezy. Przeprowadzono eksperyment, w którym mierzono wpływ obecności drapieżnika Urostyla grandis na liczebność i reakcję morfologiczną E. daidaleos, uwzględniając wpływ światła i kondycję pokarmową ofiary. W ciągu 24-o godzinnego eksperymentu, E. daidaleos w istotny sposób powiększył swoją szerokość w obecności drapieżnika. Obecność U. grandis nie miała jednak wpływu na liczebność ofiary co świadczy o dużej skuteczności obrony wobec tego drapieżnika. Kondycja pokarmowa była jedynym czynnikiem, który w istotny sposób wpłynął na liczebność ofiary. Nie stwierdzono wpływu światła na szerokość i liczebność E. daidaleos. Nieoczekiwanym wynikiem było stwierdzenie istotnego, negatywnego wpływu światła na średnią długość.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.contributor.advisorpl
Wiąckowski, Krzysztof - 132605
dc.contributor.authorpl
Bodurka, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Czarnołęski, Marcin - 127638
dc.contributor.reviewerpl
Wiąckowski, Krzysztof - 132605
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:53:51Z
dc.date.available
2020-07-24T13:53:51Z
dc.date.submittedpl
2014-06-27
dc.fieldofstudypl
biologia środowiskowa
dc.identifier.apdpl
diploma-72545-95470
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185505
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
interaction prey-predator, Euplotes daidaleos, Urostyla grandis, transformation cost, mixotrophy, light
dc.subject.plpl
interakcja drapieżnik – ofiara, Euplotes daidaleos, Urostyla grandis, koszty obrony morfologicznej, miksotrofia, wpływ światła, kondycja pokarmowa
dc.titlepl
Wpływ światła na skuteczność morfologicznej obrony indukowanej u orzęska Euplotes daidaleos.
dc.title.alternativepl
Effect of light on the efficiency of morphological induced defence in ciliate Euplotes daidaleos
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Nowe Miasto Lubawskie
1

No access

No Thumbnail Available