Postępy w psychospołecznym rozwoju dziecka ze wszczepem ślimakowym

master
dc.abstract.enThe aim of this work is to show the progress of the psychosocial development of children with cochlear implant, in areas such as cognitive processes, with particular emphasis on the development of speech, sensory-motor functions, emotional and social competence, personality and special ability. Taker was a boy of ten, with whom cochlear implant surgery was carried out just before the third year of life. The study analyzed the medical records and psychological-pedagogical, which is a source of knowledge about the development in the earlier stages of life, as well as the results of the research, enriched by interviews with parents, brother, and teachers and artwork boy. The results indicate the significant progress in the field of cognitive and language development and a unique artistic talent. The smallest progress was noted in the social and emotional areas.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest ukazanie postępów w psychospołecznym rozwoju dziecka ze wszczepem ślimakowym, w takich obszarach jak: procesy poznawcze ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mowy, funkcje sensoryczno-motoryczne, kompetencje emocjonalne i społeczne, osobowość oraz zdolności specjalne. Osobą badaną był dziesięcioletni chłopiec, u którego operację wszczepienia implantu ślimakowego przeprowadzono tuż przed trzecim rokiem życia. W pracy poddano analizie dokumentację medyczną oraz psychologiczno-pedagogiczną, będącą źródłem wiedzy na temat rozwoju we wcześniejszych fazach życia, a także wyniki przeprowadzonych badań, wzbogacone o wywiady z rodzicami, bratem i nauczycielami oraz prace plastyczne chłopca. Uzyskane wyniki wskazują na duże postępy w zakresie funkcji poznawczych i rozwoju mowy oraz wyjątkowe zdolności plastyczne. Najmniejsze postępy widoczne są w sferze społecznej i emocjonalnej.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPilecka, Władysława - 131407 pl
dc.contributor.authorGrabińska, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerPilecka, Władysława - 131407 pl
dc.contributor.reviewerSzmigielska-Siuta, Barbara - 132242 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:44:49Z
dc.date.available2020-07-25T01:44:49Z
dc.date.submitted2014-07-02pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-88055-110990pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196577
dc.languagepolpl
dc.subject.encochlear implant, psychosocial development of childrenpl
dc.subject.plimplant ślimakowy, rozwój psychospołeczny dzieckapl
dc.titlePostępy w psychospołecznym rozwoju dziecka ze wszczepem ślimakowympl
dc.title.alternativeThe progress of the psychosocial development of children with cochlear implantpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work is to show the progress of the psychosocial development of children with cochlear implant, in areas such as cognitive processes, with particular emphasis on the development of speech, sensory-motor functions, emotional and social competence, personality and special ability. Taker was a boy of ten, with whom cochlear implant surgery was carried out just before the third year of life. The study analyzed the medical records and psychological-pedagogical, which is a source of knowledge about the development in the earlier stages of life, as well as the results of the research, enriched by interviews with parents, brother, and teachers and artwork boy. The results indicate the significant progress in the field of cognitive and language development and a unique artistic talent. The smallest progress was noted in the social and emotional areas.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest ukazanie postępów w psychospołecznym rozwoju dziecka ze wszczepem ślimakowym, w takich obszarach jak: procesy poznawcze ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mowy, funkcje sensoryczno-motoryczne, kompetencje emocjonalne i społeczne, osobowość oraz zdolności specjalne. Osobą badaną był dziesięcioletni chłopiec, u którego operację wszczepienia implantu ślimakowego przeprowadzono tuż przed trzecim rokiem życia. W pracy poddano analizie dokumentację medyczną oraz psychologiczno-pedagogiczną, będącą źródłem wiedzy na temat rozwoju we wcześniejszych fazach życia, a także wyniki przeprowadzonych badań, wzbogacone o wywiady z rodzicami, bratem i nauczycielami oraz prace plastyczne chłopca. Uzyskane wyniki wskazują na duże postępy w zakresie funkcji poznawczych i rozwoju mowy oraz wyjątkowe zdolności plastyczne. Najmniejsze postępy widoczne są w sferze społecznej i emocjonalnej.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pilecka, Władysława - 131407
dc.contributor.authorpl
Grabińska, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Pilecka, Władysława - 131407
dc.contributor.reviewerpl
Szmigielska-Siuta, Barbara - 132242
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:44:49Z
dc.date.available
2020-07-25T01:44:49Z
dc.date.submittedpl
2014-07-02
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-88055-110990
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196577
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cochlear implant, psychosocial development of children
dc.subject.plpl
implant ślimakowy, rozwój psychospołeczny dziecka
dc.titlepl
Postępy w psychospołecznym rozwoju dziecka ze wszczepem ślimakowym
dc.title.alternativepl
The progress of the psychosocial development of children with cochlear implant
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Almada
1
Dublin
1
Krakow
1
Lublin
1
Lubliniec
1
Nowy Dwor Mazowiecki
1

No access

No Thumbnail Available