Wpływ przestrzeni biurowej na motywację oraz jakość pracy pracowników na przykładzie grupy x-kom

master
dc.abstract.enThe aim of the master thesis is to present the impact of office space on motivation and quality of work. In particular, the analysis was made of the individual elements located in the office that affect the indicated factors. First of all, the results of a survey conducted among employees of the x-kom group were analysed. This made it possible to present to what extent particular elements influence motivation and quality of work. In order to supplement the issues raised, an interview with an employee of a company specializing in office space design was conducted.pl
dc.abstract.plCelem pracy magisterskiej jest przedstawienie wpływu przestrzeni biurowej na motywację oraz jakość pracy. W pierwszej kolejności analizie poddano wyniki badania przeprowadzonego wśród pracowników grupy x-kom. Z uwzględnieniem wybranych elementów znajdujących się w przestrzeni biurowej. Pozwoliło to przedstawić w jakim stopni poszczególne elementy wpływają na motywację oraz jakość pracy. W celu uzupełnienia poruszanych kwestii został przeprowadzony wywiad z pracownikiem firmy specjalizującej się w projektowaniu przestrzeni biurowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.authorKurowska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.reviewerKuźniarska, Anetapl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:51:48Z
dc.date.available2020-07-28T05:51:48Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-139876-264764pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240437
dc.languagepolpl
dc.subject.enmotivation– office – office space – quality of workpl
dc.subject.plbiuro– jakość prac – motywacja– przestrzeń biurowapl
dc.titleWpływ przestrzeni biurowej na motywację oraz jakość pracy pracowników na przykładzie grupy x-kompl
dc.title.alternativeInfluence of office space on employees' motivation and quality of work based on the example of the x-kom group.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the master thesis is to present the impact of office space on motivation and quality of work. In particular, the analysis was made of the individual elements located in the office that affect the indicated factors. First of all, the results of a survey conducted among employees of the x-kom group were analysed. This made it possible to present to what extent particular elements influence motivation and quality of work. In order to supplement the issues raised, an interview with an employee of a company specializing in office space design was conducted.
dc.abstract.plpl
Celem pracy magisterskiej jest przedstawienie wpływu przestrzeni biurowej na motywację oraz jakość pracy. W pierwszej kolejności analizie poddano wyniki badania przeprowadzonego wśród pracowników grupy x-kom. Z uwzględnieniem wybranych elementów znajdujących się w przestrzeni biurowej. Pozwoliło to przedstawić w jakim stopni poszczególne elementy wpływają na motywację oraz jakość pracy. W celu uzupełnienia poruszanych kwestii został przeprowadzony wywiad z pracownikiem firmy specjalizującej się w projektowaniu przestrzeni biurowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.authorpl
Kurowska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.reviewerpl
Kuźniarska, Aneta
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:51:48Z
dc.date.available
2020-07-28T05:51:48Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-139876-264764
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240437
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
motivation– office – office space – quality of work
dc.subject.plpl
biuro– jakość prac – motywacja– przestrzeń biurowa
dc.titlepl
Wpływ przestrzeni biurowej na motywację oraz jakość pracy pracowników na przykładzie grupy x-kom
dc.title.alternativepl
Influence of office space on employees' motivation and quality of work based on the example of the x-kom group.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Krakow
7
Wroclaw
4
Bielsko-Biala
2
Dublin
2
Poznan
2
Ciecierzyn
1
Czarna
1
Lodz
1
Ostrów Wielkopolski
1

No access

No Thumbnail Available