Psychologiczne uwarunkowania satysfakcji seksualnej i poczucia sensu życia u kobiet z doświadczeniem niepłodności

master
dc.abstract.enDue to the scale of the problem, infertility is a global health issue. The inability to realize maternal desires causes many psychological costs and often takes the form of a real crisis. In my study participated 60 female patients with the diagnosis of primary infertility. The main purpose of this research was to check if there is a correlation between psychological factors such as the sense of coherence and gender, and a meaning of life and sexual satisfaction. In addition, I decided to verify whether there is a correlation between the meaning of life and sexual satisfaction. My research also included demographic factors: age, education, marriage experience, siblings, and clinical factors: detailed diagnosis, treatment time and treatment methods. The research methods, which I used to measure psychological variables are: Life Orientation Questionnaire (SOC-29), Sexual Satisfaction Scale (SSS-W-R15), The Meaning of Life Questionnaire (SDŻ), Psychological Gender Assessment Inventory (IPP). The results of this study partially confirmed my hypothesis. It turns out that the sense of coherence correlates significantly with both meaning of life (p = 0,000) and sexual satisfaction (p = 0,0007). In relation to the psychological gender, it was observed that androgynous women declare higher sexual satisfaction than women of the female type (p = 0,004). I was also able to demonstrate that there is a correlation between meaning of life and sexual satisfaction (p = 0,006). Among the demographic factors, significant correlations with the dependent variables were observed for education (p = 0,019 and p = 0,038) and partly for age (p = 0,038). In the case of clinical variables, it turned out that the type of treatment methods is related to the meaning of life (p = 0,0007). Moreover, the group most vulnerable to the loss of the meaning of life are women undergoing to assisted reproduction techniques. The research results were discussed in detail and interpreted. Based on the results of the study conclusions were drawn, which I hope, will be the next step to improve the psychological situation of women suffering from infertilitypl
dc.abstract.plZe względu na skalę problemu, niepłodność została wpisana na listę chorób społecznych. Niemożność zrealizowania pragnień macierzyńskich wiąże się dla kobiety z wieloma kosztami natury psychologicznej i niejednokrotnie przybiera formę prawdziwego kryzysu. W moim projekcie badawczym uczestniczyło 60 pacjentek z diagnozą niepłodności pierwotnej. Głównym celem badań było sprawdzenie, czy istnieje współzależność pomiędzy czynnikami psychologicznymi takimi jak poczucie koherencji i płeć psychologiczna, a poczuciem sensu życia i satysfakcją seksualną. Dodatkowo, postanowiłam odpowiedzieć na pytanie, czy występuje korelacja między poczuciem sensu życia a satysfakcją seksualną. W badaniach uwzględniłam także czynniki demograficzne: wiek, wykształcenie, staż małżeństwa, rodzeństwo, oraz czynniki kliniczne: diagnoza szczegółowa, czas leczenia i podjęte metody leczenia. Narzędzia badawcze, które wykorzystałam do pomiaru zmiennych psychologicznych to: Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29), Skala Satysfakcji Seksualnej (SSS-W- R15), Kwestionariusz Stosunkudo Życia (SDŻ), Inwentarz Oceny Płci Psychologicznej (IPP). W wyniku przeprowadzonych badań i wykonanych analiz udało się częściowo potwierdzić hipotezy badawcze. Okazuje się, że poczucie koherencji istotnie koreluje zarówno z poczuciem sensu życia (p = 0,000) jak i satysfakcją seksualną (p = 0,0007). W odniesieniu do płci psychologicznej zaobserwowano, że kobiety o typie androgynicznym deklarują wyższą satysfakcję seksualną niż kobiety o typie kobiecym (p = 0,004). Udało mi się również wykazać, że u pacjentek z niepłodnością istnieje współzależność między poczuciem sensu życia a satysfakcją seksualną (p = 0,006). Spośród czynników demograficznych istotne korelacje ze zmiennymi wyjaśnianymi zaobserwowano dla wykształcenia (p = 0,019 i p = 0,038) i częściowo dla wieku (p = 0,038). Natomiast w przypadku zmiennych klinicznych okazało się, że rodzaj metody leczenia ma związek z poczuciem sensu życia (p = 0,0007), zaś grupą najbardziej narażoną na utratę poczucia sensu są kobiety korzystające z technik wspomaganego rozrodu. Uzyskane wyniki badań zostały szczegółowo omówione i poddane interpretacji. Na ich podstawie wysunięto wnioski, które mam nadzieję, będą kolejnym krokiem do polepszenia sytuacji psychologicznej kobiet, cierpiących z powodu udaremnionego macierzyństwa.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOstrowski, Tadeusz - 102234 pl
dc.contributor.authorŻurawska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerOstrowski, Tadeusz - 102234 pl
dc.contributor.reviewerGerc, Krzysztof - 161437 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:53:33Z
dc.date.available2020-07-27T21:53:33Z
dc.date.submitted2019-07-03pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-129991-160218pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233183
dc.languagepolpl
dc.subject.enprimary infertility, sense of coherence, gender, sexual satisfaction, meaning of lifepl
dc.subject.plniepłodność pierwotna, poczucie koherencji, płeć psychologiczna, satysfakcja seksualna, poczucie sensu życiapl
dc.titlePsychologiczne uwarunkowania satysfakcji seksualnej i poczucia sensu życia u kobiet z doświadczeniem niepłodnościpl
dc.title.alternativePsychological determinants of sexual satisfaction and meaning of life in women with infertilitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Due to the scale of the problem, infertility is a global health issue. The inability to realize maternal desires causes many psychological costs and often takes the form of a real crisis. In my study participated 60 female patients with the diagnosis of primary infertility. The main purpose of this research was to check if there is a correlation between psychological factors such as the sense of coherence and gender, and a meaning of life and sexual satisfaction. In addition, I decided to verify whether there is a correlation between the meaning of life and sexual satisfaction. My research also included demographic factors: age, education, marriage experience, siblings, and clinical factors: detailed diagnosis, treatment time and treatment methods. The research methods, which I used to measure psychological variables are: Life Orientation Questionnaire (SOC-29), Sexual Satisfaction Scale (SSS-W-R15), The Meaning of Life Questionnaire (SDŻ), Psychological Gender Assessment Inventory (IPP). The results of this study partially confirmed my hypothesis. It turns out that the sense of coherence correlates significantly with both meaning of life (p = 0,000) and sexual satisfaction (p = 0,0007). In relation to the psychological gender, it was observed that androgynous women declare higher sexual satisfaction than women of the female type (p = 0,004). I was also able to demonstrate that there is a correlation between meaning of life and sexual satisfaction (p = 0,006). Among the demographic factors, significant correlations with the dependent variables were observed for education (p = 0,019 and p = 0,038) and partly for age (p = 0,038). In the case of clinical variables, it turned out that the type of treatment methods is related to the meaning of life (p = 0,0007). Moreover, the group most vulnerable to the loss of the meaning of life are women undergoing to assisted reproduction techniques. The research results were discussed in detail and interpreted. Based on the results of the study conclusions were drawn, which I hope, will be the next step to improve the psychological situation of women suffering from infertility
dc.abstract.plpl
Ze względu na skalę problemu, niepłodność została wpisana na listę chorób społecznych. Niemożność zrealizowania pragnień macierzyńskich wiąże się dla kobiety z wieloma kosztami natury psychologicznej i niejednokrotnie przybiera formę prawdziwego kryzysu. W moim projekcie badawczym uczestniczyło 60 pacjentek z diagnozą niepłodności pierwotnej. Głównym celem badań było sprawdzenie, czy istnieje współzależność pomiędzy czynnikami psychologicznymi takimi jak poczucie koherencji i płeć psychologiczna, a poczuciem sensu życia i satysfakcją seksualną. Dodatkowo, postanowiłam odpowiedzieć na pytanie, czy występuje korelacja między poczuciem sensu życia a satysfakcją seksualną. W badaniach uwzględniłam także czynniki demograficzne: wiek, wykształcenie, staż małżeństwa, rodzeństwo, oraz czynniki kliniczne: diagnoza szczegółowa, czas leczenia i podjęte metody leczenia. Narzędzia badawcze, które wykorzystałam do pomiaru zmiennych psychologicznych to: Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29), Skala Satysfakcji Seksualnej (SSS-W- R15), Kwestionariusz Stosunkudo Życia (SDŻ), Inwentarz Oceny Płci Psychologicznej (IPP). W wyniku przeprowadzonych badań i wykonanych analiz udało się częściowo potwierdzić hipotezy badawcze. Okazuje się, że poczucie koherencji istotnie koreluje zarówno z poczuciem sensu życia (p = 0,000) jak i satysfakcją seksualną (p = 0,0007). W odniesieniu do płci psychologicznej zaobserwowano, że kobiety o typie androgynicznym deklarują wyższą satysfakcję seksualną niż kobiety o typie kobiecym (p = 0,004). Udało mi się również wykazać, że u pacjentek z niepłodnością istnieje współzależność między poczuciem sensu życia a satysfakcją seksualną (p = 0,006). Spośród czynników demograficznych istotne korelacje ze zmiennymi wyjaśnianymi zaobserwowano dla wykształcenia (p = 0,019 i p = 0,038) i częściowo dla wieku (p = 0,038). Natomiast w przypadku zmiennych klinicznych okazało się, że rodzaj metody leczenia ma związek z poczuciem sensu życia (p = 0,0007), zaś grupą najbardziej narażoną na utratę poczucia sensu są kobiety korzystające z technik wspomaganego rozrodu. Uzyskane wyniki badań zostały szczegółowo omówione i poddane interpretacji. Na ich podstawie wysunięto wnioski, które mam nadzieję, będą kolejnym krokiem do polepszenia sytuacji psychologicznej kobiet, cierpiących z powodu udaremnionego macierzyństwa.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ostrowski, Tadeusz - 102234
dc.contributor.authorpl
Żurawska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Ostrowski, Tadeusz - 102234
dc.contributor.reviewerpl
Gerc, Krzysztof - 161437
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:53:33Z
dc.date.available
2020-07-27T21:53:33Z
dc.date.submittedpl
2019-07-03
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-129991-160218
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233183
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
primary infertility, sense of coherence, gender, sexual satisfaction, meaning of life
dc.subject.plpl
niepłodność pierwotna, poczucie koherencji, płeć psychologiczna, satysfakcja seksualna, poczucie sensu życia
dc.titlepl
Psychologiczne uwarunkowania satysfakcji seksualnej i poczucia sensu życia u kobiet z doświadczeniem niepłodności
dc.title.alternativepl
Psychological determinants of sexual satisfaction and meaning of life in women with infertility
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
138
Views per month
Views per city
Warsaw
35
Poznan
7
Wroclaw
7
Katowice
5
Lublin
5
Sosnowiec
5
Zgorzelec
5
Krakow
4
Gdansk
3
Kutno
3

No access

No Thumbnail Available