Ocena równowagi autonomicznego układu nerwowego podczas biernej pionizacji u dzieci z migreną

2013
book section
article
dc.abstract.enBackground: Migraine is associated with symptoms of autonomic dysfunction, therefore dysautonomia become the issue of interest. Aim: The aim of this prospective research was the analysis of autonomic balance during tests stimulating autonomic nervous system, especially during head up tilt test. Material and methods: The examined group consisted of 10 children with migraine aged 12-17 and the control group of 10 children without headaches. The criteria of exclusion were epilepsy and autonomic nervous system disorders. The examination was performed using Task Force Monitor, as a basal measurements and recordings during 10 minutes of passive tilting, hand grip (HG), cold pressor test and hyperventilation in the lying position. Results: Using a t test it was established that there were significant differences of RRI (heart rate interval) during HG between migraine patients and controls. The results of other tests were similar in both groups. Conclusions: Preliminary data in children with migraine does not suggest disordered autonomic balance during passive tilting. Differences detected during hand grip should be confirmed in a larger population.pl
dc.abstract.plPodstawy: Migrenie towarzyszą objawy dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego, dlatego podejrzenie dysautonomii budzi duże zainteresowanie. Cel: Celem tej prospektywnej pracy jest ocena równowagi autonomicznego układu nerwowego podczas testów stymulacyjnych, a szczególnie podczas biernej pionizacji u dzieci z migreną. Materiał i metody: Do obecnego badania zakwalifikowano 10 dzieci z migreną w wieku 12-17 lat oraz 10 dzieci z grupy kontrolnej. Kryterium wykluczającym była padaczka oraz choroby autonomicznego układu nerwowego. Badanie wykonano za pomocą Task Force Monitor w spoczynku, podczas 10 minut biernej pionizacji, a następnie w pozycji leżącej (przeprowadzono test izometrycznego skurczu przedramienia, stymulacji zimnem oraz pogłębionych oddechów). Wyniki: Za pomocą t testu wykazano, że wartości RRI (RR-interwał) w teście HG są istotnie różne od wartości RRI spoczynkowego w grupie dzieci z migreną. W pozostałych testach nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy dziećmi z migreną i grupą kontrolną. Wnioski: Wstępne wyniki badania nie wskazują na zaburzenia równowagi autonomicznego układu nerwowego podczas biernej pionizacji u dzieci z migreną. Różnice stwierdzone podczas izometrycznego skurczu przedramienia wymagają potwierdzenia w większej grupie dzieci.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Instytut Pediatriipl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id62747
dc.contributor.authorGergont, Aleksandra - 129486 pl
dc.contributor.authorKroczka, Sławomir - 130415 pl
dc.contributor.editorWęgierska, Dorota - 132593 pl
dc.date.accessioned2020-01-17T08:03:26Z
dc.date.available2020-01-17T08:03:26Z
dc.date.issued2013pl
dc.date.openaccess72
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalRec. mat. z konf. " Neurologia i neurofizjologia dziecięca w Uniwersytecie Jagiellońskim", Kraków, 08.11.2013 r. Strona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.physical89-98pl
dc.description.publication0,53pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-233-3636-5pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/132879
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enmigrainepl
dc.subject.enautonomic nervous systempl
dc.subject.enchildrenpl
dc.subject.plmigrenapl
dc.subject.plautonomiczny układ nerwowypl
dc.subject.pldziecipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOcena równowagi autonomicznego układu nerwowego podczas biernej pionizacji u dzieci z migrenąpl
dc.title.alternativethe analusis of autonomic nervous system balance during a passive tilting in children with migrainepl
dc.title.containerNeurologia i neurofizjologia dziecięca w Uniwersytecie Jagiellońskimpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Background: Migraine is associated with symptoms of autonomic dysfunction, therefore dysautonomia become the issue of interest. Aim: The aim of this prospective research was the analysis of autonomic balance during tests stimulating autonomic nervous system, especially during head up tilt test. Material and methods: The examined group consisted of 10 children with migraine aged 12-17 and the control group of 10 children without headaches. The criteria of exclusion were epilepsy and autonomic nervous system disorders. The examination was performed using Task Force Monitor, as a basal measurements and recordings during 10 minutes of passive tilting, hand grip (HG), cold pressor test and hyperventilation in the lying position. Results: Using a t test it was established that there were significant differences of RRI (heart rate interval) during HG between migraine patients and controls. The results of other tests were similar in both groups. Conclusions: Preliminary data in children with migraine does not suggest disordered autonomic balance during passive tilting. Differences detected during hand grip should be confirmed in a larger population.
dc.abstract.plpl
Podstawy: Migrenie towarzyszą objawy dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego, dlatego podejrzenie dysautonomii budzi duże zainteresowanie. Cel: Celem tej prospektywnej pracy jest ocena równowagi autonomicznego układu nerwowego podczas testów stymulacyjnych, a szczególnie podczas biernej pionizacji u dzieci z migreną. Materiał i metody: Do obecnego badania zakwalifikowano 10 dzieci z migreną w wieku 12-17 lat oraz 10 dzieci z grupy kontrolnej. Kryterium wykluczającym była padaczka oraz choroby autonomicznego układu nerwowego. Badanie wykonano za pomocą Task Force Monitor w spoczynku, podczas 10 minut biernej pionizacji, a następnie w pozycji leżącej (przeprowadzono test izometrycznego skurczu przedramienia, stymulacji zimnem oraz pogłębionych oddechów). Wyniki: Za pomocą t testu wykazano, że wartości RRI (RR-interwał) w teście HG są istotnie różne od wartości RRI spoczynkowego w grupie dzieci z migreną. W pozostałych testach nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy dziećmi z migreną i grupą kontrolną. Wnioski: Wstępne wyniki badania nie wskazują na zaburzenia równowagi autonomicznego układu nerwowego podczas biernej pionizacji u dzieci z migreną. Różnice stwierdzone podczas izometrycznego skurczu przedramienia wymagają potwierdzenia w większej grupie dzieci.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Instytut Pediatrii
dc.cm.date
2020-01-07
dc.cm.id
62747
dc.contributor.authorpl
Gergont, Aleksandra - 129486
dc.contributor.authorpl
Kroczka, Sławomir - 130415
dc.contributor.editorpl
Węgierska, Dorota - 132593
dc.date.accessioned
2020-01-17T08:03:26Z
dc.date.available
2020-01-17T08:03:26Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.date.openaccess
72
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Rec. mat. z konf. " Neurologia i neurofizjologia dziecięca w Uniwersytecie Jagiellońskim", Kraków, 08.11.2013 r. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
dc.description.physicalpl
89-98
dc.description.publicationpl
0,53
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-3636-5
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/132879
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
migraine
dc.subject.enpl
autonomic nervous system
dc.subject.enpl
children
dc.subject.plpl
migrena
dc.subject.plpl
autonomiczny układ nerwowy
dc.subject.plpl
dzieci
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ocena równowagi autonomicznego układu nerwowego podczas biernej pionizacji u dzieci z migreną
dc.title.alternativepl
the analusis of autonomic nervous system balance during a passive tilting in children with migraine
dc.title.containerpl
Neurologia i neurofizjologia dziecięca w Uniwersytecie Jagiellońskim
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Des Moines
3
Warsaw
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Gdansk
1
Krakow
1
Nawojowa
1
Poznan
1
Walcz
1
Downloads
gergont_kroczka_ocena_rownowagi_autonomicznego_ukladu_nerwowego_2013.pdf
5