Efekt rozgrzania poznawczego a odporność na fałszywe presupozycje zawarte w pytaniach.

master
dc.abstract.enResistance to a variety of social influence techniques is an integral part of research in contemporary social psychology. The extent of this influence largely depends on the state of mind a person is in at the moment of exposure to a given technique. The aim of the presented research was to verify the influence of the cognitive warm-up effect on mindfulness functioning of an individual, which seems to be crucial in the context of submissiveness to false presuppositions. An additional component of the study was to replicate the results of previous research on the increase in arousal levels under the influence of brief but intense cognitive activity. The study involved 211 participants, however only 195 were qualified for the final statistical analysis. The study used a modified version of the Self-Assessment Manikin Questionnaire (SAM) of Lang, an arithmetic task block created by Magiera (2018), a block examining submissiveness to false presuppositions inspired by the research of Maciuszek and Garlicka (2017), the author's arithmetic task block (control group) and manipulation check. The results suggest that brief and intensive mental effort causes a significant increase in the perceived level of arousal, which is a successful replication of the effect obtained in previous studies. The effect of cognitive effort on the arousal of the mindfulness state of mind, as manifested by increased resistance to false presuppositions contained in questions with apparent choice, could not be clearly confirmed. Due to the online nature of the study and the lack of satisfactory control of the experimental situation, further research in this area is suggested.pl
dc.abstract.plOdporność wobec rozmaitych technik wpływu społecznego jest nieodłącznym elementem badań we współczesnej psychologii społecznej. Zakres tego wpływu w dużej mierze zależy od stanu umysłu w jakim w chwili oddziaływania danej techniki znajduje się osoba. Celem prezentowanych badań było weryfikacja wpływu efektu rozgrzania poznawczego na refleksyjne funkcjonowanie jednostki, które zdaje się mieć kluczowe znaczenie w kontekście uległości wobec fałszywych presupozycji. Dodatkowym elementem badania była replikacja wyników wcześniejszych badań dotyczących wzrostu poziomu pobudzenia pod wpływem krótkotrwałej lecz intensywnej aktywności poznawczej. W eksperymencie udział wzięło 211 osób, z czego do ostatecznej analizy statystycznej zakwalifikowane zostały wyniki 195 osób. W badaniu wykorzystano zmodyfikowaną wersję kwestionariusza Self-Assessment Manikin (SAM) autorstwa Lang’a, blok zadań arytmetycznych stworzony przez Magierę (2018), blok badający uległość wobec fałszywych presupozycji inspirowany badaniami Maciuszka i Garlickiej (2017) oraz autorski blok zadań arytmetycznych (grupa kontrolna) i manipulation check. Wyniki sugerują, że krótkotrwały i intensywny wysiłek mentalny powoduje istotny wzrost odczuwanego poziomu pobudzenia, co stanowi pomyślną replikację efektu uzyskanego we wcześniejszych badaniach. Jednocześnie, nie udało się jednoznacznie potwierdzić wpływu wysiłku mentalnego na wzbudzenie refleksyjnego stanu umysłu, który przejawia się w zwiększonej odporności wobec fałszywych presupozycji zawartych w pytaniach z pozornym wyborem. Ze względu na internetowy charakter badania i brak satysfakcjonującej kontroli sytuacji eksperymentalnej sugerowane są dalsze badania w tym zakresie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŚpiewak, Sławomir - 132340 pl
dc.contributor.authorBaran, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStasiuk, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerŚpiewak, Sławomir - 132340 pl
dc.date.accessioned2021-10-19T21:36:12Z
dc.date.available2021-10-19T21:36:12Z
dc.date.submitted2021-10-18pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-149524-252014pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280992
dc.languagepolpl
dc.subject.encognitive warm-up effect, arousal, cognitive effort, mindfulness, presuppositionspl
dc.subject.plefekt poznawczego rozgrzania, pobudzenie, wysiłek poznawczy, refleksyjność, presupozycjepl
dc.titleEfekt rozgrzania poznawczego a odporność na fałszywe presupozycje zawarte w pytaniach.pl
dc.title.alternativeThe effect of cognitive warming up and a resistance to false presupposition included in questions.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Resistance to a variety of social influence techniques is an integral part of research in contemporary social psychology. The extent of this influence largely depends on the state of mind a person is in at the moment of exposure to a given technique. The aim of the presented research was to verify the influence of the cognitive warm-up effect on mindfulness functioning of an individual, which seems to be crucial in the context of submissiveness to false presuppositions. An additional component of the study was to replicate the results of previous research on the increase in arousal levels under the influence of brief but intense cognitive activity. The study involved 211 participants, however only 195 were qualified for the final statistical analysis. The study used a modified version of the Self-Assessment Manikin Questionnaire (SAM) of Lang, an arithmetic task block created by Magiera (2018), a block examining submissiveness to false presuppositions inspired by the research of Maciuszek and Garlicka (2017), the author's arithmetic task block (control group) and manipulation check. The results suggest that brief and intensive mental effort causes a significant increase in the perceived level of arousal, which is a successful replication of the effect obtained in previous studies. The effect of cognitive effort on the arousal of the mindfulness state of mind, as manifested by increased resistance to false presuppositions contained in questions with apparent choice, could not be clearly confirmed. Due to the online nature of the study and the lack of satisfactory control of the experimental situation, further research in this area is suggested.
dc.abstract.plpl
Odporność wobec rozmaitych technik wpływu społecznego jest nieodłącznym elementem badań we współczesnej psychologii społecznej. Zakres tego wpływu w dużej mierze zależy od stanu umysłu w jakim w chwili oddziaływania danej techniki znajduje się osoba. Celem prezentowanych badań było weryfikacja wpływu efektu rozgrzania poznawczego na refleksyjne funkcjonowanie jednostki, które zdaje się mieć kluczowe znaczenie w kontekście uległości wobec fałszywych presupozycji. Dodatkowym elementem badania była replikacja wyników wcześniejszych badań dotyczących wzrostu poziomu pobudzenia pod wpływem krótkotrwałej lecz intensywnej aktywności poznawczej. W eksperymencie udział wzięło 211 osób, z czego do ostatecznej analizy statystycznej zakwalifikowane zostały wyniki 195 osób. W badaniu wykorzystano zmodyfikowaną wersję kwestionariusza Self-Assessment Manikin (SAM) autorstwa Lang’a, blok zadań arytmetycznych stworzony przez Magierę (2018), blok badający uległość wobec fałszywych presupozycji inspirowany badaniami Maciuszka i Garlickiej (2017) oraz autorski blok zadań arytmetycznych (grupa kontrolna) i manipulation check. Wyniki sugerują, że krótkotrwały i intensywny wysiłek mentalny powoduje istotny wzrost odczuwanego poziomu pobudzenia, co stanowi pomyślną replikację efektu uzyskanego we wcześniejszych badaniach. Jednocześnie, nie udało się jednoznacznie potwierdzić wpływu wysiłku mentalnego na wzbudzenie refleksyjnego stanu umysłu, który przejawia się w zwiększonej odporności wobec fałszywych presupozycji zawartych w pytaniach z pozornym wyborem. Ze względu na internetowy charakter badania i brak satysfakcjonującej kontroli sytuacji eksperymentalnej sugerowane są dalsze badania w tym zakresie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Śpiewak, Sławomir - 132340
dc.contributor.authorpl
Baran, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stasiuk, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Śpiewak, Sławomir - 132340
dc.date.accessioned
2021-10-19T21:36:12Z
dc.date.available
2021-10-19T21:36:12Z
dc.date.submittedpl
2021-10-18
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-149524-252014
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280992
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cognitive warm-up effect, arousal, cognitive effort, mindfulness, presuppositions
dc.subject.plpl
efekt poznawczego rozgrzania, pobudzenie, wysiłek poznawczy, refleksyjność, presupozycje
dc.titlepl
Efekt rozgrzania poznawczego a odporność na fałszywe presupozycje zawarte w pytaniach.
dc.title.alternativepl
The effect of cognitive warming up and a resistance to false presupposition included in questions.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Bydgoszcz
5
Wroclaw
4
Gdansk
3
Bobrowniki Male
2
Dublin
2
Gdynia
1
Gmina Błaszki
1
Katowice
1
Kozienice
1

No access

No Thumbnail Available