The discourse on Poland in German newspapers 2017-2019

2020
journal article
article
dc.abstract.enThe aim of the article is to present the results of the survey on the structure of the discourse on Poland in the content of three German quality dailies: "Frankurter Algemaine Zeitung", "Süddeutsche Zeitung", "die Welt" and - additionally - the tabloid "Bild". In order to construct the collection of messages about Poland and Poles, a query was carried out in 140 editions of each daily. It resulted in the total of 560 editions representing 17 percent of all editions in 2017-2018 and the first quarter of 2019. The first step of analysis performed in this research was the lexical analysis of the German newspapers gathered in the text corpus of app. 300 000 words. The results of statistical evaluations were the words frequency lists which were used for the analysis of certain words concordances and collocations. The effect of such procedure was the reconstruction of important words cooccurrences common patterns. In this phase of the survey the units of analysis were words, so the intensity of the analyzed text attributes were measured by the number and percentage range of certain words. Additionally, the author of the article used text mining analytics software to extract the main concepts - i.e. recurring motifs in the discourse, so the results of that procedure served as a means of verifying the preliminary findings of analysis. The next phase of the survey was the computer assisted content analysis. For the research purposes the categories dictionaries were created. Those dictionaries consisted of the set of words gathered on the same semantic basis. The unit of the analysis in this phase of the research was a single sentence (N=18602 units) and the results of that analysis was the hierarchy and keyness of collective symbols, themes, actors and places present in the press discourse on Poland. In the last part of the research - as a result of factor analysis - the structure of the discourse on Poland in four German dailies was reduced to 19 strongest factors determining which different (detailed) categories have the tendency to co-occur and that is why they create easily distinguishable configurations.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest przedstawienie wyników badania dotyczącego struktury dyskursu o Polsce w treści trzech niemieckich dzienników jakościowych: "Frankurter Algemaine Zeitung", "Süddeutsche Zeitung" oraz "Die Welt", a dodatkowo tabloidu "Bild". W celu skonstruowania zbioru wiadomości o Polsce i Polakach przeprowadzono kwerendę w 140 wydaniach każdego z dzienników. W jej wyniku uzyskano łącznie 560 wydań stanowiących 17 proc. wszystkich wydań w latach 2017-2018 oraz w pierwszym kwartale 2019 roku. Pierwszym etapem analizy przeprowadzonej w niniejszym badaniu była analiza leksykalna niemieckich gazet zgromadzonych w korpusie tekstowym liczącym ok. 300 tys. wyrazów. Wynikiem pomiarów statystycznych były listy frekwencyjne słów, które posłużyły do analizy konkordancji i kolokacji określonych leksemów. Efektem takiego postępowania była rekonstrukcja wspólnych wzorców współwystępowania ważnych słów. W tej fazie badań intensywność analizowanych atrybutów tekstu mierzona była liczbą i zakresem procentowym określonych słów. Dodatkowo autor artykułu wykorzystał oprogramowanie analityczne ze sfery text mining do wyodrębnienia głównych pojęć - czyli powtarzających się motywów w dyskursie, a wyniki tej procedury posłużyły jako środek weryfikacji wstępnych pomiarów frekwencyjnych. Kolejnym etapem badania była komputerowo wspomagana analiza treści. Dla celów badawczych stworzono słowniki kategorii. Słowniki te stanowiły zbiór słów zebranych na tej samej podstawie semantycznej. Jednostką analizy w tej fazie badania było pojedyncze zdanie (N=18602 jednostki), a wynikiem tej analizy była hierarchia i kluczowość zbiorowych symboli, tematów, aktorów i miejsc obecnych w dyskursie prasowym o Polsce. W ostatniej części badań - w wyniku analizy czynnikowej - struktura dyskursu o Polsce w niemieckich dziennikach została sprowadzona do 19 najsilniejszych czynników określających, które szczegółowe kategorie mają tendencję do współwystępowania i dlatego tworzą łatwo rozróżnialne konfiguracje.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.authorPłaneta, Paweł - 131448 pl
dc.date.accession2021-05-20pl
dc.date.accessioned2021-05-20T08:08:34Z
dc.date.available2021-05-20T08:08:34Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 136-140pl
dc.description.number4 (36)pl
dc.description.physical107-140pl
dc.description.publication1,2pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2084-8064pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/271560
dc.identifier.weblinkhttp://naukowy-przeglad-dziennikarski.org/sites/default/files/Pawe%C5%82%20P%C5%82aneta%2C%20The%20discourse%20on%20Poland%20in%20German%20newspapers%202017-2019.pdfpl
dc.languageengpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enpress image of Polandpl
dc.subject.endiscoursepl
dc.subject.enforeign newspl
dc.subject.encontent analysispl
dc.subject.enGerman presspl
dc.subject.plobraz medialny Polskipl
dc.subject.pldyskurspl
dc.subject.plinformacje zagranicznepl
dc.subject.planaliza zawartościpl
dc.subject.plprasa niemieckapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleThe discourse on Poland in German newspapers 2017-2019pl
dc.title.journalNaukowy Przegląd Dziennikarskipl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the article is to present the results of the survey on the structure of the discourse on Poland in the content of three German quality dailies: "Frankurter Algemaine Zeitung", "Süddeutsche Zeitung", "die Welt" and - additionally - the tabloid "Bild". In order to construct the collection of messages about Poland and Poles, a query was carried out in 140 editions of each daily. It resulted in the total of 560 editions representing 17 percent of all editions in 2017-2018 and the first quarter of 2019. The first step of analysis performed in this research was the lexical analysis of the German newspapers gathered in the text corpus of app. 300 000 words. The results of statistical evaluations were the words frequency lists which were used for the analysis of certain words concordances and collocations. The effect of such procedure was the reconstruction of important words cooccurrences common patterns. In this phase of the survey the units of analysis were words, so the intensity of the analyzed text attributes were measured by the number and percentage range of certain words. Additionally, the author of the article used text mining analytics software to extract the main concepts - i.e. recurring motifs in the discourse, so the results of that procedure served as a means of verifying the preliminary findings of analysis. The next phase of the survey was the computer assisted content analysis. For the research purposes the categories dictionaries were created. Those dictionaries consisted of the set of words gathered on the same semantic basis. The unit of the analysis in this phase of the research was a single sentence (N=18602 units) and the results of that analysis was the hierarchy and keyness of collective symbols, themes, actors and places present in the press discourse on Poland. In the last part of the research - as a result of factor analysis - the structure of the discourse on Poland in four German dailies was reduced to 19 strongest factors determining which different (detailed) categories have the tendency to co-occur and that is why they create easily distinguishable configurations.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania dotyczącego struktury dyskursu o Polsce w treści trzech niemieckich dzienników jakościowych: "Frankurter Algemaine Zeitung", "Süddeutsche Zeitung" oraz "Die Welt", a dodatkowo tabloidu "Bild". W celu skonstruowania zbioru wiadomości o Polsce i Polakach przeprowadzono kwerendę w 140 wydaniach każdego z dzienników. W jej wyniku uzyskano łącznie 560 wydań stanowiących 17 proc. wszystkich wydań w latach 2017-2018 oraz w pierwszym kwartale 2019 roku. Pierwszym etapem analizy przeprowadzonej w niniejszym badaniu była analiza leksykalna niemieckich gazet zgromadzonych w korpusie tekstowym liczącym ok. 300 tys. wyrazów. Wynikiem pomiarów statystycznych były listy frekwencyjne słów, które posłużyły do analizy konkordancji i kolokacji określonych leksemów. Efektem takiego postępowania była rekonstrukcja wspólnych wzorców współwystępowania ważnych słów. W tej fazie badań intensywność analizowanych atrybutów tekstu mierzona była liczbą i zakresem procentowym określonych słów. Dodatkowo autor artykułu wykorzystał oprogramowanie analityczne ze sfery text mining do wyodrębnienia głównych pojęć - czyli powtarzających się motywów w dyskursie, a wyniki tej procedury posłużyły jako środek weryfikacji wstępnych pomiarów frekwencyjnych. Kolejnym etapem badania była komputerowo wspomagana analiza treści. Dla celów badawczych stworzono słowniki kategorii. Słowniki te stanowiły zbiór słów zebranych na tej samej podstawie semantycznej. Jednostką analizy w tej fazie badania było pojedyncze zdanie (N=18602 jednostki), a wynikiem tej analizy była hierarchia i kluczowość zbiorowych symboli, tematów, aktorów i miejsc obecnych w dyskursie prasowym o Polsce. W ostatniej części badań - w wyniku analizy czynnikowej - struktura dyskursu o Polsce w niemieckich dziennikach została sprowadzona do 19 najsilniejszych czynników określających, które szczegółowe kategorie mają tendencję do współwystępowania i dlatego tworzą łatwo rozróżnialne konfiguracje.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.authorpl
Płaneta, Paweł - 131448
dc.date.accessionpl
2021-05-20
dc.date.accessioned
2021-05-20T08:08:34Z
dc.date.available
2021-05-20T08:08:34Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 136-140
dc.description.numberpl
4 (36)
dc.description.physicalpl
107-140
dc.description.publicationpl
1,2
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
2084-8064
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/271560
dc.identifier.weblinkpl
http://naukowy-przeglad-dziennikarski.org/sites/default/files/Pawe%C5%82%20P%C5%82aneta%2C%20The%20discourse%20on%20Poland%20in%20German%20newspapers%202017-2019.pdf
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
press image of Poland
dc.subject.enpl
discourse
dc.subject.enpl
foreign news
dc.subject.enpl
content analysis
dc.subject.enpl
German press
dc.subject.plpl
obraz medialny Polski
dc.subject.plpl
dyskurs
dc.subject.plpl
informacje zagraniczne
dc.subject.plpl
analiza zawartości
dc.subject.plpl
prasa niemiecka
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
The discourse on Poland in German newspapers 2017-2019
dc.title.journalpl
Naukowy Przegląd Dziennikarski
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Dublin
3
Central
2
Wroclaw
2
Brisbane
1
Bristol
1
Bydgoszcz
1
Eichstatt
1
Waldkirch
1
Warsaw
1
Yerevan
1
Downloads
planeta_the_discourse_on_poland_in_german_newspapers_2020.pdf
4
planeta_the_discourse_on_poland_in_german_newspapers_2020.odt
1