Jiddisches im Deutschen und Polnischen

master
dc.abstract.enThe present thesis concentrates on borrowings from Yiddish in German and Polish language. In the first chapter there are presented the language changes and the history of Jewish languages taking into consideration the Jewish history on Slavic and German areas. Yiddish is the language of Ashkenazi Jews which consists of elements from German, Hebrew, Roman and Slavic languages and which comes to exist about 1000 years ago somewhere on the territory of today Rhineland. In the second chapter there is the description of this Jewish language, its genesis of its name and the alphabet and the standard version of the YIVO and the classification of the Yiddish language as the German language. There are also some opponents who do not want to admit Yiddish the rank of the language, but Yiddish is not jargon, dialect, a kind of mix language and not a criminal slang. Yiddish is a language and it is called mamelošn – the language of the mother, the first language which is learned at home. This chapter ends which the situation of Yiddish today and the analyze of the Mark Warshawsky’s lyrics. In the analytic part of the thesis there is an analyze of the borrowings from Yiddish in German and Polish language provided with examples. Firstly there is the description of the previous research and secondly the ways how Yiddish borrowings came to these languages. The vocabulary analyze is divided into categories: sacrum and profanum, kitchen, work and free time, valuable and invaluable things – money and power, luck and back luck, conversation and noise. In each category there are the examples of the borrowings in German language and the Polish one if there are the similar to German or when the etymology is interesting. At the end there are attached the maps of Jewish history in the German and Slavic areas.pl
dc.abstract.otherxpl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy są zapożyczenia z języka jidysz w języku polskim i niemieckim. W pierwszym rozdziale zostają nakreślone zmiany zachodzące w języku a następnie historia języków żydowskich ze szczególnym uwzględnieniem historii Żydów na niemieckich i słowiańskich terenach. Jidysz jest bowiem językiem Żydów aszkenazyjskich zawierającym w sobie elementy języków hebrajskiego, romańskiego, germańskiego, i słowiańskiego powstały około 1000 lat temu na terenach dzisiejszej Nadrenii. Następnie opisany jest obszerniej ten właśnie język żydowski, geneza jego nazwy i alfabet, a także wersja standardowa ustalona przez YIVO i klasyfikacja jidysz jako języka germańskiego. Jest również wielu przeciwników przyznawania temu językowi rangi samodzielnego języka. Nie jest on jednak ani żargonem, dialektem, językiem mieszanym ani gwarą przestępców. Wszystkie te skojarzenia mają pejoratywne konotacje, za to jidysz jest uznawany za tzw. mamelošn, czyli język, który dziecko uczy się w domu od matki. Ten rozdział kończy opisanie sytuacji jidysz w dzisiejszym świecie, a także analiza fragmentu tekstu, którym jest piosenka „Oyfn pripetchik” napisana przez Marka Warshawsky’ego. W analitycznej części pracy zostają zanalizowane zapożyczenia z języka jidysz zarówno w języku niemieckim jak w polskim. Na początku zostaje opisany stan badań, następnie etapy, którymi zapożyczenia trafiały do języka polskiego i niemieckiego. Analiza słownictwa została podzielona na następujące kategorie: sacrum i profanum, kuchnia, praca i czas wolny, rzeczy cenne i bezwartościowe – pieniądze i władza, szczęście i nieszczęście, rozmowa i hałas. W każdej kategorii zostają przytoczone przykłady zapożyczeń w języku niemieckim, a także, jeśli istnieją to również polskie odpowiedniki lub wtedy, gdy etymologia zapożyczeń języku polskim jest szczególnie interesująca. W załączniku znajdują się mapki dot. historii Żydów na niemieckich i słowiańskich terenach.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorKaleta-Wojtasik, Sławomira - 128596 pl
dc.contributor.authorKraj, Sabinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerDuda, Barbara - 127785 pl
dc.contributor.reviewerKaleta-Wojtasik, Sławomira - 128596 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:49:05Z
dc.date.available2020-07-14T20:49:05Z
dc.date.submitted2011-09-30pl
dc.fieldofstudyfilologia germańskapl
dc.identifier.apddiploma-56417-61526pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170844
dc.subject.enYiddish, borrowings from German and Polish language, vocabulary analyzepl
dc.subject.otherxpl
dc.subject.pljidysz, zapożyczenia z języka polskiego i niemieckiego, analiza słownictwapl
dc.titleJiddisches im Deutschen und Polnischenpl
dc.title.alternativeZapożyczenia z jidysz w języku polskim i niemieckimpl
dc.title.alternativeBorrowings from Yiddish in German and Polish languagepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present thesis concentrates on borrowings from Yiddish in German and Polish language. In the first chapter there are presented the language changes and the history of Jewish languages taking into consideration the Jewish history on Slavic and German areas. Yiddish is the language of Ashkenazi Jews which consists of elements from German, Hebrew, Roman and Slavic languages and which comes to exist about 1000 years ago somewhere on the territory of today Rhineland. In the second chapter there is the description of this Jewish language, its genesis of its name and the alphabet and the standard version of the YIVO and the classification of the Yiddish language as the German language. There are also some opponents who do not want to admit Yiddish the rank of the language, but Yiddish is not jargon, dialect, a kind of mix language and not a criminal slang. Yiddish is a language and it is called mamelošn – the language of the mother, the first language which is learned at home. This chapter ends which the situation of Yiddish today and the analyze of the Mark Warshawsky’s lyrics. In the analytic part of the thesis there is an analyze of the borrowings from Yiddish in German and Polish language provided with examples. Firstly there is the description of the previous research and secondly the ways how Yiddish borrowings came to these languages. The vocabulary analyze is divided into categories: sacrum and profanum, kitchen, work and free time, valuable and invaluable things – money and power, luck and back luck, conversation and noise. In each category there are the examples of the borrowings in German language and the Polish one if there are the similar to German or when the etymology is interesting. At the end there are attached the maps of Jewish history in the German and Slavic areas.
dc.abstract.otherpl
x
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy są zapożyczenia z języka jidysz w języku polskim i niemieckim. W pierwszym rozdziale zostają nakreślone zmiany zachodzące w języku a następnie historia języków żydowskich ze szczególnym uwzględnieniem historii Żydów na niemieckich i słowiańskich terenach. Jidysz jest bowiem językiem Żydów aszkenazyjskich zawierającym w sobie elementy języków hebrajskiego, romańskiego, germańskiego, i słowiańskiego powstały około 1000 lat temu na terenach dzisiejszej Nadrenii. Następnie opisany jest obszerniej ten właśnie język żydowski, geneza jego nazwy i alfabet, a także wersja standardowa ustalona przez YIVO i klasyfikacja jidysz jako języka germańskiego. Jest również wielu przeciwników przyznawania temu językowi rangi samodzielnego języka. Nie jest on jednak ani żargonem, dialektem, językiem mieszanym ani gwarą przestępców. Wszystkie te skojarzenia mają pejoratywne konotacje, za to jidysz jest uznawany za tzw. mamelošn, czyli język, który dziecko uczy się w domu od matki. Ten rozdział kończy opisanie sytuacji jidysz w dzisiejszym świecie, a także analiza fragmentu tekstu, którym jest piosenka „Oyfn pripetchik” napisana przez Marka Warshawsky’ego. W analitycznej części pracy zostają zanalizowane zapożyczenia z języka jidysz zarówno w języku niemieckim jak w polskim. Na początku zostaje opisany stan badań, następnie etapy, którymi zapożyczenia trafiały do języka polskiego i niemieckiego. Analiza słownictwa została podzielona na następujące kategorie: sacrum i profanum, kuchnia, praca i czas wolny, rzeczy cenne i bezwartościowe – pieniądze i władza, szczęście i nieszczęście, rozmowa i hałas. W każdej kategorii zostają przytoczone przykłady zapożyczeń w języku niemieckim, a także, jeśli istnieją to również polskie odpowiedniki lub wtedy, gdy etymologia zapożyczeń języku polskim jest szczególnie interesująca. W załączniku znajdują się mapki dot. historii Żydów na niemieckich i słowiańskich terenach.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Kaleta-Wojtasik, Sławomira - 128596
dc.contributor.authorpl
Kraj, Sabina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Duda, Barbara - 127785
dc.contributor.reviewerpl
Kaleta-Wojtasik, Sławomira - 128596
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:49:05Z
dc.date.available
2020-07-14T20:49:05Z
dc.date.submittedpl
2011-09-30
dc.fieldofstudypl
filologia germańska
dc.identifier.apdpl
diploma-56417-61526
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170844
dc.subject.enpl
Yiddish, borrowings from German and Polish language, vocabulary analyze
dc.subject.otherpl
x
dc.subject.plpl
jidysz, zapożyczenia z języka polskiego i niemieckiego, analiza słownictwa
dc.titlepl
Jiddisches im Deutschen und Polnischen
dc.title.alternativepl
Zapożyczenia z jidysz w języku polskim i niemieckim
dc.title.alternativepl
Borrowings from Yiddish in German and Polish language
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Konin
1
Krakow
1
Paderborn
1

No access

No Thumbnail Available