Kierowanie zespołem wielokulturowym na przykładzie korporacji.

master
dc.abstract.enThe aim of this master thesis is to check how a multicultural work environment affects employees at various career levels. The basic problem posed in this thesis is the question whether multiculturalism of teams has an impact on the management of it. In other words, is managing a multicultural team different from being a manager of a monoculture team and why. The issue of multiculturalism will be presented from the perspective of regular employees and from the perspective of managers of multicultural teams. For this purpose, an internet survey will be conducted, and the answers will be provided by respondents from various world.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest sprawdzenie, jak wielokulturowe środowisko pracy wpływa na pracowników różnych szczebli kariery. Podstawowym problemem postawionym w niniejszej ankiecie jest pytanie, czy wielokulturowość zespołów ma wpływ na zarządzanie nimi. Innymi słowy, czy kierowanie zespołem wielokulturowym różni sie od bycia managerem zespołu monokulturowego i dlaczego. Problematyka wielokulturowości zostanie przedstawiona więc z perspektywy pracowników niewykonujących funkcji kierowniczych oraz z perspektywy managerów zespołów wielokulturowych. W tym celu zostanie przeprowadzona ankieta internetowa, a odpowiedzi udzielą respondenci z najróżniejszych zakątków świata.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.contributor.authorPankiew, Laurapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:00:56Z
dc.date.available2020-07-27T23:00:56Z
dc.date.submitted2019-06-26pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-131553-245879pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234212
dc.languagepolpl
dc.subject.enmanagement, multicultural team management, multiculturalism, cultural differences, multinational teams, stereotypes, management problems, approach to multicultural team management, team management, multicultural team management, multicultural team, monocultural teampl
dc.subject.plzarządzanie, zarządzanie zespołem wielokulturowym, wielokulturowość, różnice kulturowe, zespoły wielonarodowe, stereotypy, problemy w zarządzaniu, podejście do zarządzania zespołem wielokulturowym, kierowanie zespołem, kierowanie zespołem wielokulturowym, zespół wielokulturowy, zespół monokulturowypl
dc.titleKierowanie zespołem wielokulturowym na przykładzie korporacji.pl
dc.title.alternativeLeading of a multicultural team on the example of a corporation.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this master thesis is to check how a multicultural work environment affects employees at various career levels. The basic problem posed in this thesis is the question whether multiculturalism of teams has an impact on the management of it. In other words, is managing a multicultural team different from being a manager of a monoculture team and why. The issue of multiculturalism will be presented from the perspective of regular employees and from the perspective of managers of multicultural teams. For this purpose, an internet survey will be conducted, and the answers will be provided by respondents from various world.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest sprawdzenie, jak wielokulturowe środowisko pracy wpływa na pracowników różnych szczebli kariery. Podstawowym problemem postawionym w niniejszej ankiecie jest pytanie, czy wielokulturowość zespołów ma wpływ na zarządzanie nimi. Innymi słowy, czy kierowanie zespołem wielokulturowym różni sie od bycia managerem zespołu monokulturowego i dlaczego. Problematyka wielokulturowości zostanie przedstawiona więc z perspektywy pracowników niewykonujących funkcji kierowniczych oraz z perspektywy managerów zespołów wielokulturowych. W tym celu zostanie przeprowadzona ankieta internetowa, a odpowiedzi udzielą respondenci z najróżniejszych zakątków świata.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.contributor.authorpl
Pankiew, Laura
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:00:56Z
dc.date.available
2020-07-27T23:00:56Z
dc.date.submittedpl
2019-06-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-131553-245879
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234212
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
management, multicultural team management, multiculturalism, cultural differences, multinational teams, stereotypes, management problems, approach to multicultural team management, team management, multicultural team management, multicultural team, monocultural team
dc.subject.plpl
zarządzanie, zarządzanie zespołem wielokulturowym, wielokulturowość, różnice kulturowe, zespoły wielonarodowe, stereotypy, problemy w zarządzaniu, podejście do zarządzania zespołem wielokulturowym, kierowanie zespołem, kierowanie zespołem wielokulturowym, zespół wielokulturowy, zespół monokulturowy
dc.titlepl
Kierowanie zespołem wielokulturowym na przykładzie korporacji.
dc.title.alternativepl
Leading of a multicultural team on the example of a corporation.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
142
Views per month
Views per city
Krakow
19
Warsaw
19
Wroclaw
12
Poznan
9
Lodz
7
Wieliczka
7
Gdansk
4
Zgorzala
3
Augustów
2
Swidnica
2

No access

No Thumbnail Available