Ko-kreacja czyli transformacja uczestników poprzez współdziałanie na przykładzie Burning Man Festiwal

licenciate
dc.abstract.enŚwiętosławski, Mikołaj. Co-creation, i.e. the transformation of participants through cooperation on the example of Burning Man Festival. Bachelor's thesis carried out under the supervision of Dr. Marta Materska-Samek, Institute of Culture, Jagiellonian University, Kraków (2024). In the presented scientific work, the author undertakes to conduct research dedicated to the strategic essence of the American event in the context of the ongoing process of co-creation. The research problem of this work is determined by the question: how do the organizers of the Burning Man Festival transform participants in the process of cooperation? Consequently, the aim of the research was to understand the phenomenon of the Burning Man festival as a project that evolved as a result of the collective cooperation of participants, focusing on mutual self-organization. The researcher, wanting to obtain a more comprehensive overview of the analyzed phenomenon, decided to use the data triangulation technique, which is characterized by obtaining information from various sources. For this reason, the author included in the scope of research methods used: virtual ethnography, netography, desk research and individual in-depth interview. The research culminates in the presentation of the author's conclusions, which will contribute to a more complete understanding of the impact of co-creation on organizational processes.pl
dc.abstract.plŚwiętosławski, Mikołaj. Ko-kreacja czyli transformacja uczestników poprzez współdziałanie na przykładzie Burning Man Festiwal. Praca licencjacka zrealizowana pod kierunkiem dr Marty Materskiej-Samek, Instytut Kultury, Uniwersytet Jagieloński, Kraków (2024). W przedstawionej pracy naukowej autor podejmuje się przeprowadzenia badań dedykowanych strategicznej istocie amerykańskiego wydarzenia w kontekście postępującego procesu ko-kreacji. Problem badawczy niniejszej pracy określa pytanie: w jaki sposób organizatorzy Burning Man Festiwal transformują uczestników w procesie współdziałania? W konsekwencji za cel badań autor wskazał zrozumienie fenomenu festiwalu Burning Man jako projektu, który wyewoluował w wyniku kolektywnej współpracy uczestników, koncentrując się na wzajemnej samoorganizacji. Badacz chcąc otrzymać bardziej kompleksowy całokształt analizowanego zjawiska postanowił zastosować technikę triangulacji danych, charakteryzującej się zdobywaniem informacji z różnorodnych źródeł. Z tego powodu do zakresu wykorzystanych metod badawczych, autor uwzględnił: etnografię wirtualną, netografie, desk research oraz indywidualny wywiad pogłębiony. Zwieńczenie badań stanowi przedstawienie sformowanych przez autora wniosków, które przyczynią się do pełniejszego zrozumienia wpływu ko-kreacji na procesy organizacyjne.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMaterska-Samek, Martapl
dc.contributor.authorŚwiętosławski, Mikołajpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMaterska-Samek, Martapl
dc.contributor.reviewerHapek, Monikapl
dc.date.accessioned2024-03-11T21:30:36Z
dc.date.available2024-03-11T21:30:36Z
dc.date.submitted2024-03-08pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-164246-274800pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327834
dc.languagepolpl
dc.subject.enBurning Man, co-creation, festival, cooperation, self-organizationpl
dc.subject.plBurning Man, ko-kreacja, festiwal, współdziałanie, samoorganizacjapl
dc.titleKo-kreacja czyli transformacja uczestników poprzez współdziałanie na przykładzie Burning Man Festiwalpl
dc.title.alternativeCo-creation, i.e. the transformation of participants through cooperation on the example of Burning Man Festivalpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Świętosławski, Mikołaj. Co-creation, i.e. the transformation of participants through cooperation on the example of Burning Man Festival. Bachelor's thesis carried out under the supervision of Dr. Marta Materska-Samek, Institute of Culture, Jagiellonian University, Kraków (2024). In the presented scientific work, the author undertakes to conduct research dedicated to the strategic essence of the American event in the context of the ongoing process of co-creation. The research problem of this work is determined by the question: how do the organizers of the Burning Man Festival transform participants in the process of cooperation? Consequently, the aim of the research was to understand the phenomenon of the Burning Man festival as a project that evolved as a result of the collective cooperation of participants, focusing on mutual self-organization. The researcher, wanting to obtain a more comprehensive overview of the analyzed phenomenon, decided to use the data triangulation technique, which is characterized by obtaining information from various sources. For this reason, the author included in the scope of research methods used: virtual ethnography, netography, desk research and individual in-depth interview. The research culminates in the presentation of the author's conclusions, which will contribute to a more complete understanding of the impact of co-creation on organizational processes.
dc.abstract.plpl
Świętosławski, Mikołaj. Ko-kreacja czyli transformacja uczestników poprzez współdziałanie na przykładzie Burning Man Festiwal. Praca licencjacka zrealizowana pod kierunkiem dr Marty Materskiej-Samek, Instytut Kultury, Uniwersytet Jagieloński, Kraków (2024). W przedstawionej pracy naukowej autor podejmuje się przeprowadzenia badań dedykowanych strategicznej istocie amerykańskiego wydarzenia w kontekście postępującego procesu ko-kreacji. Problem badawczy niniejszej pracy określa pytanie: w jaki sposób organizatorzy Burning Man Festiwal transformują uczestników w procesie współdziałania? W konsekwencji za cel badań autor wskazał zrozumienie fenomenu festiwalu Burning Man jako projektu, który wyewoluował w wyniku kolektywnej współpracy uczestników, koncentrując się na wzajemnej samoorganizacji. Badacz chcąc otrzymać bardziej kompleksowy całokształt analizowanego zjawiska postanowił zastosować technikę triangulacji danych, charakteryzującej się zdobywaniem informacji z różnorodnych źródeł. Z tego powodu do zakresu wykorzystanych metod badawczych, autor uwzględnił: etnografię wirtualną, netografie, desk research oraz indywidualny wywiad pogłębiony. Zwieńczenie badań stanowi przedstawienie sformowanych przez autora wniosków, które przyczynią się do pełniejszego zrozumienia wpływu ko-kreacji na procesy organizacyjne.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Materska-Samek, Marta
dc.contributor.authorpl
Świętosławski, Mikołaj
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Materska-Samek, Marta
dc.contributor.reviewerpl
Hapek, Monika
dc.date.accessioned
2024-03-11T21:30:36Z
dc.date.available
2024-03-11T21:30:36Z
dc.date.submittedpl
2024-03-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-164246-274800
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327834
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Burning Man, co-creation, festival, cooperation, self-organization
dc.subject.plpl
Burning Man, ko-kreacja, festiwal, współdziałanie, samoorganizacja
dc.titlepl
Ko-kreacja czyli transformacja uczestników poprzez współdziałanie na przykładzie Burning Man Festiwal
dc.title.alternativepl
Co-creation, i.e. the transformation of participants through cooperation on the example of Burning Man Festival
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Krakow
1
Lodz
1
Poznan
1
Puńsk
1
Zagreb
1

No access

No Thumbnail Available