Wpływ reklamy na kształtowanie zachowań konsumentów

master
dc.abstract.enThe subject of this study is to discuss the issue of the impact of advertising on shaping consumer behavior. The purpose of the work undertaken was to determine the scale, scope and nature of the influence that advertising has on shaping consumer behavior. The subject of consumer psychology and the impact of advertising were analyzed. The theoretical discourse was supported by empirical research conducted in the Internet space in the form of an online questionnaire. Research was guided by the main assumption that "Advertising has a great impact on shaping consumer behavior." The scientific research confirmed the strong influence of advertising on changing and shaping consumer attitudes and behavior. Statistical analysis of the results shows that 98% of respondents confirm the susceptibility of consumers to advertising, 87% declare purchasing under the influence of advertising, and 63% admit to unplanned and unnecessary purchase as a result of advertising persuasion.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie problematyki wpływu reklamy na kształtowanie zachowań konsumentów. Celem powziętej pracy stało się określenie skali, zakresu i charakteru wywieranego przez reklamę wpływu na kształtowanie zachowań konsumenckich. Analizie poddana została tematyka psychologii zachowań konsumenta i wpływu reklamy. Dyskurs teoretyczny wsparty został badaniami empirycznymi przeprowadzonymi w przestrzeni internetowej pod postacią kwestionariusza ankiety online. Badaniom przyświecało główne założenie stanowiące, iż „Reklama wywiera duży wpływ na kształtowanie zachowań konsumentów”. W toku przeprowadzonych badań naukowych potwierdzono silne oddziaływanie reklamy na zmianę i kształtowanie postaw oraz zachowań konsumentów. Analiza statystyczna wyników ukazała, iż 98% badanych potwierdza podatność konsumentów na działania reklamy, 87% deklaruje dokonanie zakupu pod wpływem działań reklamowych, a z kolei 63% przyznaje się do nieplanowanego i niepotrzebnego zakupu dokonanego wskutek perswazji reklamowej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorŁaskawska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:51:09Z
dc.date.available2020-07-28T05:51:09Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-139857-219210pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240427
dc.languagepolpl
dc.subject.enCONSUMER - ADVERTISING - BEHAVIOR PSYCHOLOGY - CONDITIONS – INFLUENCEpl
dc.subject.plKONSUMENT – REKLAMA - PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ – UWARUNKOWANIA - WPŁYWpl
dc.titleWpływ reklamy na kształtowanie zachowań konsumentówpl
dc.title.alternativeThe impact of advertising on shaping consumer behaviorpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this study is to discuss the issue of the impact of advertising on shaping consumer behavior. The purpose of the work undertaken was to determine the scale, scope and nature of the influence that advertising has on shaping consumer behavior. The subject of consumer psychology and the impact of advertising were analyzed. The theoretical discourse was supported by empirical research conducted in the Internet space in the form of an online questionnaire. Research was guided by the main assumption that "Advertising has a great impact on shaping consumer behavior." The scientific research confirmed the strong influence of advertising on changing and shaping consumer attitudes and behavior. Statistical analysis of the results shows that 98% of respondents confirm the susceptibility of consumers to advertising, 87% declare purchasing under the influence of advertising, and 63% admit to unplanned and unnecessary purchase as a result of advertising persuasion.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie problematyki wpływu reklamy na kształtowanie zachowań konsumentów. Celem powziętej pracy stało się określenie skali, zakresu i charakteru wywieranego przez reklamę wpływu na kształtowanie zachowań konsumenckich. Analizie poddana została tematyka psychologii zachowań konsumenta i wpływu reklamy. Dyskurs teoretyczny wsparty został badaniami empirycznymi przeprowadzonymi w przestrzeni internetowej pod postacią kwestionariusza ankiety online. Badaniom przyświecało główne założenie stanowiące, iż „Reklama wywiera duży wpływ na kształtowanie zachowań konsumentów”. W toku przeprowadzonych badań naukowych potwierdzono silne oddziaływanie reklamy na zmianę i kształtowanie postaw oraz zachowań konsumentów. Analiza statystyczna wyników ukazała, iż 98% badanych potwierdza podatność konsumentów na działania reklamy, 87% deklaruje dokonanie zakupu pod wpływem działań reklamowych, a z kolei 63% przyznaje się do nieplanowanego i niepotrzebnego zakupu dokonanego wskutek perswazji reklamowej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Łaskawska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:51:09Z
dc.date.available
2020-07-28T05:51:09Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-139857-219210
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240427
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CONSUMER - ADVERTISING - BEHAVIOR PSYCHOLOGY - CONDITIONS – INFLUENCE
dc.subject.plpl
KONSUMENT – REKLAMA - PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ – UWARUNKOWANIA - WPŁYW
dc.titlepl
Wpływ reklamy na kształtowanie zachowań konsumentów
dc.title.alternativepl
The impact of advertising on shaping consumer behavior
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
162
Views per month
Views per city
Warsaw
36
Poznan
13
Wroclaw
12
Tychy
10
Szczecin
5
Glogow Malopolski
4
Krakow
4
Olsztyn
4
Otwock
4
Pruszków
4

No access

No Thumbnail Available