Pomiar satysfakcji pracowników jako przedmiot usług profesjonalnych

master
dc.abstract.enIn this thesis, issues concerning the measurement of employee satisfaction as a matter of professional services. In work people spend more than 25% of life, so if the work is a significant part of our lives, it must be stressed how important job satisfaction because a happy employee is more effective and creative in their work and job satisfaction has a direct impact on their motivation and efficiency. Therefore, the aim of this master's thesis is to show the measurement of job satisfaction as an object of today's professional services. Job satisfaction has a direct impact on motivation and efficiency of employees. The study included advisory services for measuring employee satisfaction and employee contests the results. The most important literature used in this work are: Babbie E., Social research in practice, PWN, Warsaw 2007, Bańka A., Psychology organizations, in: Psychology academic textbook. Tome 3, Strelau J. (red), Gdansk Psychological Publisher 2007, Bartkowiak G., Man at work. From Stress to Success in the organization, PWE, Warsaw 2009, Białas S., Litwin J., Job satisfaction and manifestations of behavior detrimental to the company among the employees of the shipbuilding industry. Case study, Institute of Organizationand Management at the University of Gdansk, Gdańsk 2013, Oleksyn T., Rewarding efficient – overview of issues in: Human resource Management. Present and future S. Borkowska (red.), IPiSS, Warsaw 2006.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy magisterskiej poruszono kwestie dotyczące pomiaru satysfakcji pracowników jako przedmiotu usług profesjonalnych. W pracy spędzamy ponad 25 % życia, zatem skoro praca stanowi znaczącą część naszego życia, należy podkreślić, jak ważna jest satysfakcja z pracy, gdyż zadowolony pracownik jest bardziej skuteczny i kreatywny w swojej pracy, a satysfakcja z wykonywanej pracy wpływa bezpośrednio na jego motywację i efektywność. Zatem celem   niniejszej   pracy    jest   ukazanie   pomiaru    satysfakcji z pracy jako przedmiotu współczesnych usług profesjonalnych. Satysfakcja z pracy wpływa bezpośrednio na motywację i efektywność pracowników. Badaniem objęto usługi doradcze w zakresie pomiaru satysfakcji pracowników oraz wyniki konkursów pracowniczych. Najistotniejsza literatura wykorzystana w niniejszej pracy to: Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007, Bańka A., Psychologia organizacji, w: Psychologia podręcznik akademicki. Tom 3, Strelau J. (red), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa 2009, Białas S., Litwin J., Satysfakcja z pracy i przejawy zachowań kontrproduktywnych wśród pracowników spółki przemysłu stoczniowego. Studium przypadku, Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, Oleksyn T., Wynagradzanie efektywne – przegląd problemów w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, S. Borkowska (red.), IPiSS, Warszawa 2006.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.authorPiskorz, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:39:35Z
dc.date.available2020-07-26T14:39:35Z
dc.date.submitted2015-06-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-97659-184577pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205043
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: job satisfaction - satisfaction measurement methods - selection - human resource managementpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: satysfakcja z pracy – metody pomiaru satysfakcji – motivation – human resource Managementpl
dc.titlePomiar satysfakcji pracowników jako przedmiot usług profesjonalnychpl
dc.title.alternativeThe measurement of employee satisfaction as a matter of professional services.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this thesis, issues concerning the measurement of employee satisfaction as a matter of professional services. In work people spend more than 25% of life, so if the work is a significant part of our lives, it must be stressed how important job satisfaction because a happy employee is more effective and creative in their work and job satisfaction has a direct impact on their motivation and efficiency. Therefore, the aim of this master's thesis is to show the measurement of job satisfaction as an object of today's professional services. Job satisfaction has a direct impact on motivation and efficiency of employees. The study included advisory services for measuring employee satisfaction and employee contests the results. The most important literature used in this work are: Babbie E., Social research in practice, PWN, Warsaw 2007, Bańka A., Psychology organizations, in: Psychology academic textbook. Tome 3, Strelau J. (red), Gdansk Psychological Publisher 2007, Bartkowiak G., Man at work. From Stress to Success in the organization, PWE, Warsaw 2009, Białas S., Litwin J., Job satisfaction and manifestations of behavior detrimental to the company among the employees of the shipbuilding industry. Case study, Institute of Organizationand Management at the University of Gdansk, Gdańsk 2013, Oleksyn T., Rewarding efficient – overview of issues in: Human resource Management. Present and future S. Borkowska (red.), IPiSS, Warsaw 2006.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy magisterskiej poruszono kwestie dotyczące pomiaru satysfakcji pracowników jako przedmiotu usług profesjonalnych. W pracy spędzamy ponad 25 % życia, zatem skoro praca stanowi znaczącą część naszego życia, należy podkreślić, jak ważna jest satysfakcja z pracy, gdyż zadowolony pracownik jest bardziej skuteczny i kreatywny w swojej pracy, a satysfakcja z wykonywanej pracy wpływa bezpośrednio na jego motywację i efektywność. Zatem celem   niniejszej   pracy    jest   ukazanie   pomiaru    satysfakcji z pracy jako przedmiotu współczesnych usług profesjonalnych. Satysfakcja z pracy wpływa bezpośrednio na motywację i efektywność pracowników. Badaniem objęto usługi doradcze w zakresie pomiaru satysfakcji pracowników oraz wyniki konkursów pracowniczych. Najistotniejsza literatura wykorzystana w niniejszej pracy to: Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007, Bańka A., Psychologia organizacji, w: Psychologia podręcznik akademicki. Tom 3, Strelau J. (red), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa 2009, Białas S., Litwin J., Satysfakcja z pracy i przejawy zachowań kontrproduktywnych wśród pracowników spółki przemysłu stoczniowego. Studium przypadku, Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, Oleksyn T., Wynagradzanie efektywne – przegląd problemów w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, S. Borkowska (red.), IPiSS, Warszawa 2006.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.authorpl
Piskorz, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:39:35Z
dc.date.available
2020-07-26T14:39:35Z
dc.date.submittedpl
2015-06-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-97659-184577
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205043
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: job satisfaction - satisfaction measurement methods - selection - human resource management
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: satysfakcja z pracy – metody pomiaru satysfakcji – motivation – human resource Management
dc.titlepl
Pomiar satysfakcji pracowników jako przedmiot usług profesjonalnych
dc.title.alternativepl
The measurement of employee satisfaction as a matter of professional services.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
39
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
5
Poznan
5
Skarzysko-Kamienna
3
Wroclaw
3
Bydgoszcz
1
Bühl
1
Drohobych
1
Dublin
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available