Oczami dziecka. Trudne emocje w powieściach dla dzieci

master
dc.abstract.enThis thesis is about difficult emotions in children’s literature. To analyse this topic properly I have chosen following pieces of literature: “Emil of Lönneberga” by A. Lindgren, “Kaytek the Wizard” by J. Korczak, “Rasmus and the Vagabond” by A. Lindgren, “The Anthropos-Spectre-Beast” by T. Konwicki, “Coraline” by N. Gaiman, “Lotta on Troublemaker Street” by A. Lindgren and “The Voyage of the Dawn” Treader by C. S. Lewis. My deliberations begin with historical and literary reflection on understanding children’s emotions. Then they move to analysis of difficult emotions, commonly called negative, which present the picture of a naughty child. There is a reference to Janusz Korczak pedagogy and fairy-tale poetics in contemporary children’s novels. Current views on: children’s emotional development, the way children understand emotions and how they build up emotional competence are also presented in this thesis. The pieces of literature chosen for analysis illustrate various emotions experienced by children: form joy and excitement, through sorrow and fear, to anger. First group of characters are inquisitive urchins who want to explore their surroundings. The next group are unaccepted and ignored characters who experience such emotions as sorrow and fear. The last group are disobedient characters who do not follow the rules, easily get angry and often rebel. This thesis aims at emphasizing the role and value of children’s literature in emotional development and at indicating extensive possibilities to support and deepen the knowledge of children and their parents about the world around them.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca traktuje o trudnych emocjach w literaturze dziecięcej. Do analizy przedstawionej tematyki wybrano następujące utwory: Emil ze Smalandii A. Lindgren, Kajtuś Czarodziej J. Korczaka, Rasmus i włóczęga A. Lindgren, Zwierzoczłekoupiór T. Konwickiego, Koralina N. Gaimana, Lotta z ulicy Awanturników A. Lindgren i Podróż „Wędrowca do Świtu” C.S. Lewisa. Rozważania rozpoczynają się od historyczno-literackiej refleksji nad rozumieniem emocji dziecięcych, następnie przechodzą w analizę trudnych emocji, potocznie zwanych negatywnymi, przedstawiając obraz dziecka niegrzecznego. Odniesiono się tutaj do pedagogiki korczakowskiej i uwzględniono poetykę baśni we współczesnej powieści dla dzieci. Zaprezentowano także aktualne poglądy dotyczące rozwoju emocjonalnego dzieci, sposobu pojmowania przez nie emocji, jak i nabywania kompetencji emocjonalnych. Utwory wybrane do analizy mają obrazować różne emocje, z którymi mierzą się bohaterowie książek dziecięcych, od radości – ekscytacji poprzez smutek i strach aż do złości. Pierwszą grupą będą postacie szukające wrażeń: ciekawskie urwisy chcące eksplorować otocznie. Kolejna grupa to bohaterowie nieakceptowani i ignorowani, przeżywający smutek i strach. Ostatnia grupa to dzieci nieposłuszne obowiązującym normom, złoszczące się i buntujące. Niniejsza praca ma na celu podkreślenie roli i wartości literatury dziecięcej w rozwoju emocjonalnym dziecka oraz wskazanie na ogromne możliwości wspierania i pogłębiania wiedzy dzieci oraz dorosłych o otaczającym ich świecie.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorCzabanowska-Wróbel, Anna - 127618 pl
dc.contributor.authorPactwa, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerCzabanowska-Wróbel, Anna - 127618 pl
dc.contributor.reviewerHobot-Marcinek, Joanna - 128326 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:32:25Z
dc.date.available2020-07-25T02:32:25Z
dc.date.submitted2014-07-08pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-88807-96614pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197305
dc.languagepolpl
dc.subject.enchildren’s literature, emotions, children’s emotional developmentpl
dc.subject.plliteratura dziecięca, emocje, rozwój emocjonalny dzieckapl
dc.titleOczami dziecka. Trudne emocje w powieściach dla dziecipl
dc.title.alternativeIn the eyes of a child. Difficult emotions in children’s novelspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is about difficult emotions in children’s literature. To analyse this topic properly I have chosen following pieces of literature: “Emil of Lönneberga” by A. Lindgren, “Kaytek the Wizard” by J. Korczak, “Rasmus and the Vagabond” by A. Lindgren, “The Anthropos-Spectre-Beast” by T. Konwicki, “Coraline” by N. Gaiman, “Lotta on Troublemaker Street” by A. Lindgren and “The Voyage of the Dawn” Treader by C. S. Lewis. My deliberations begin with historical and literary reflection on understanding children’s emotions. Then they move to analysis of difficult emotions, commonly called negative, which present the picture of a naughty child. There is a reference to Janusz Korczak pedagogy and fairy-tale poetics in contemporary children’s novels. Current views on: children’s emotional development, the way children understand emotions and how they build up emotional competence are also presented in this thesis. The pieces of literature chosen for analysis illustrate various emotions experienced by children: form joy and excitement, through sorrow and fear, to anger. First group of characters are inquisitive urchins who want to explore their surroundings. The next group are unaccepted and ignored characters who experience such emotions as sorrow and fear. The last group are disobedient characters who do not follow the rules, easily get angry and often rebel. This thesis aims at emphasizing the role and value of children’s literature in emotional development and at indicating extensive possibilities to support and deepen the knowledge of children and their parents about the world around them.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca traktuje o trudnych emocjach w literaturze dziecięcej. Do analizy przedstawionej tematyki wybrano następujące utwory: Emil ze Smalandii A. Lindgren, Kajtuś Czarodziej J. Korczaka, Rasmus i włóczęga A. Lindgren, Zwierzoczłekoupiór T. Konwickiego, Koralina N. Gaimana, Lotta z ulicy Awanturników A. Lindgren i Podróż „Wędrowca do Świtu” C.S. Lewisa. Rozważania rozpoczynają się od historyczno-literackiej refleksji nad rozumieniem emocji dziecięcych, następnie przechodzą w analizę trudnych emocji, potocznie zwanych negatywnymi, przedstawiając obraz dziecka niegrzecznego. Odniesiono się tutaj do pedagogiki korczakowskiej i uwzględniono poetykę baśni we współczesnej powieści dla dzieci. Zaprezentowano także aktualne poglądy dotyczące rozwoju emocjonalnego dzieci, sposobu pojmowania przez nie emocji, jak i nabywania kompetencji emocjonalnych. Utwory wybrane do analizy mają obrazować różne emocje, z którymi mierzą się bohaterowie książek dziecięcych, od radości – ekscytacji poprzez smutek i strach aż do złości. Pierwszą grupą będą postacie szukające wrażeń: ciekawskie urwisy chcące eksplorować otocznie. Kolejna grupa to bohaterowie nieakceptowani i ignorowani, przeżywający smutek i strach. Ostatnia grupa to dzieci nieposłuszne obowiązującym normom, złoszczące się i buntujące. Niniejsza praca ma na celu podkreślenie roli i wartości literatury dziecięcej w rozwoju emocjonalnym dziecka oraz wskazanie na ogromne możliwości wspierania i pogłębiania wiedzy dzieci oraz dorosłych o otaczającym ich świecie.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Czabanowska-Wróbel, Anna - 127618
dc.contributor.authorpl
Pactwa, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Czabanowska-Wróbel, Anna - 127618
dc.contributor.reviewerpl
Hobot-Marcinek, Joanna - 128326
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:32:25Z
dc.date.available
2020-07-25T02:32:25Z
dc.date.submittedpl
2014-07-08
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-88807-96614
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197305
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
children’s literature, emotions, children’s emotional development
dc.subject.plpl
literatura dziecięca, emocje, rozwój emocjonalny dziecka
dc.titlepl
Oczami dziecka. Trudne emocje w powieściach dla dzieci
dc.title.alternativepl
In the eyes of a child. Difficult emotions in children’s novels
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
51
Views per month
Views per city
Krakow
10
Warsaw
9
Gdansk
5
Wroclaw
4
Rzeszów
3
Dublin
2
Bialystok
1
Chandler
1
Des Moines
1
Goleniów
1

No access

No Thumbnail Available