Co zamiast hejtu? Językowe środki i strategie komunikacji wspierającej na przykładzie profilu "Wysoko Wrażliwa"

master
dc.abstract.enThis thesis is about communication that supports self-development and self-acceptance. The inspiration for writing it came from hate on the Internet and popular Instagram profile, which opposes hate by encouraging social media users to build a conscious relationship with themselves. The aim of the thesis is to analyze linguistic measures and communication strategies, which appeared in the mentioned Instagram profile. The analytical part of this thesis is focused on three main communication strategies, which are: a compliment, an affirmation and a reminder. Each of these strategies consists of different subcategories of communication strategies, which are confronted with the most popular communication barriers and concepts of linguistic politeness. The research material is also analyzed in terms of empathy, assertiveness, speech acts and speech genres.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska poświęcona jest komunikacji wspierającej samorozwój i samoakceptację. Inspiracją do jej napisania stał się hejt internetowy oraz popularny profil na Instagramie, który sprzeciwia się hejtowi poprzez zachęcanie internautów do budowania świadomej relacji ze sobą. Celem pracy jest analiza środków językowych oraz strategii komunikacyjnych występujących w narracji prowadzonej przez twórczynię wspomnianego profilu. Część analityczna skupiona jest w obrębie trzech głównych działań komunikacyjnych. Są nimi: komplement, afirmacja oraz przypominajka. Poszczególne działania komunikacyjne wiążą się z wyróżnionymi strategiami komunikacyjnymi, które autorka pracy konfrontuje z najbardziej znanymi barierami komunikacyjnymi i zasadami grzeczności językowej. Analiza materiału badawczego nawiązuje również do teoretycznych zagadnień związanych z empatią i asertywnością oraz obejmuje odniesienie do teorii aktów mowy i genrów mowy.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDrabik, Beata - 173717 pl
dc.contributor.authorMałek, Oliwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerDrabik, Beata - 173717 pl
dc.contributor.reviewerZałazińska, Aneta - 132852 pl
dc.date.accessioned2022-10-27T21:58:44Z
dc.date.available2022-10-27T21:58:44Z
dc.date.submitted2022-10-26pl
dc.fieldofstudyjęzyk polski w komunikacji społecznejpl
dc.identifier.apddiploma-161783-248464pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302966
dc.languagepolpl
dc.subject.enhate, supportive communication, empathy, assertiveness, communication barriers, linguistic politeness, speech acts, speech genres, communication strategiespl
dc.subject.plhejt, komunikacja wspierająca, empatia, asertywność, bariery komunikacyjne, grzeczność językowa, akty mowy, genry mowy, strategie komunikacyjnepl
dc.titleCo zamiast hejtu? Językowe środki i strategie komunikacji wspierającej na przykładzie profilu "Wysoko Wrażliwa"pl
dc.title.alternativeWhat instead of hate? Linguistic measures and strategies of supportive communication on the example of "Wysoko Wrażliwa" profilepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is about communication that supports self-development and self-acceptance. The inspiration for writing it came from hate on the Internet and popular Instagram profile, which opposes hate by encouraging social media users to build a conscious relationship with themselves. The aim of the thesis is to analyze linguistic measures and communication strategies, which appeared in the mentioned Instagram profile. The analytical part of this thesis is focused on three main communication strategies, which are: a compliment, an affirmation and a reminder. Each of these strategies consists of different subcategories of communication strategies, which are confronted with the most popular communication barriers and concepts of linguistic politeness. The research material is also analyzed in terms of empathy, assertiveness, speech acts and speech genres.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska poświęcona jest komunikacji wspierającej samorozwój i samoakceptację. Inspiracją do jej napisania stał się hejt internetowy oraz popularny profil na Instagramie, który sprzeciwia się hejtowi poprzez zachęcanie internautów do budowania świadomej relacji ze sobą. Celem pracy jest analiza środków językowych oraz strategii komunikacyjnych występujących w narracji prowadzonej przez twórczynię wspomnianego profilu. Część analityczna skupiona jest w obrębie trzech głównych działań komunikacyjnych. Są nimi: komplement, afirmacja oraz przypominajka. Poszczególne działania komunikacyjne wiążą się z wyróżnionymi strategiami komunikacyjnymi, które autorka pracy konfrontuje z najbardziej znanymi barierami komunikacyjnymi i zasadami grzeczności językowej. Analiza materiału badawczego nawiązuje również do teoretycznych zagadnień związanych z empatią i asertywnością oraz obejmuje odniesienie do teorii aktów mowy i genrów mowy.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Drabik, Beata - 173717
dc.contributor.authorpl
Małek, Oliwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Drabik, Beata - 173717
dc.contributor.reviewerpl
Załazińska, Aneta - 132852
dc.date.accessioned
2022-10-27T21:58:44Z
dc.date.available
2022-10-27T21:58:44Z
dc.date.submittedpl
2022-10-26
dc.fieldofstudypl
język polski w komunikacji społecznej
dc.identifier.apdpl
diploma-161783-248464
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302966
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hate, supportive communication, empathy, assertiveness, communication barriers, linguistic politeness, speech acts, speech genres, communication strategies
dc.subject.plpl
hejt, komunikacja wspierająca, empatia, asertywność, bariery komunikacyjne, grzeczność językowa, akty mowy, genry mowy, strategie komunikacyjne
dc.titlepl
Co zamiast hejtu? Językowe środki i strategie komunikacji wspierającej na przykładzie profilu "Wysoko Wrażliwa"
dc.title.alternativepl
What instead of hate? Linguistic measures and strategies of supportive communication on the example of "Wysoko Wrażliwa" profile
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Chwostek
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections