Rola gminnej jednostki informacji turystycznej w promocji turystycznej w regionie

master
dc.abstract.enThe subject of this study were municipal tourist information units in Podkarpacie province, its purpose was to investigate whether the selected individuals have an impact on the promotion of tourism in the region. The paper discusses the issue of tourist information, its role and importance for the region and the issue of promotion and the its tools used in the tourist information units. The study was based on the literature concerning tourist information and promotion. In order to conduct the study a research tool was used in form of questionnaire. Results of this study confirmed the hypothesis that tourist information units are important element in the functioning and development of the tourist areas of municipalities. They provide knowledge of local tourism in 100% of the cases and in 83% of the regional. They cooperate in the field of tourism with other entities, and in 83% of cases they actively participate in promotional and information events.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy były gminne jednostki informacji turystycznej województwa podkarpackiego, jej celem było zbadanie czy wybrane jednostki mają wpływ na promowanie turystyki w regionie. W pracy omówiono zagadnienie informacji turystycznej, jej rolę i znaczenie dla regionu oraz zagadnienie promocji i jej narzędzi wykorzystywanych w informacji turystycznej. W pracy wykorzystano literaturę dotyczącą informacji turystycznej oraz promocji. W celu przeprowadzenia badania wykorzystano narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankietowego. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły tezę, iż jednostki informacji turystycznej są istotny elementem w funkcjonowaniu i rozwoju turystycznym obszarów gminnych. Udostępniają one wiedzę turystyczną o poziomie lokalnym w 100% przypadków oraz regionalnym w 83% przypadków. Prowadzą współpracę w zakresie turystyki z innymi podmiotami oraz w 83% przypadków aktywnie uczestniczą w wydarzeniach promocyjnych i informacyjnych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.authorŁukasik, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBednarczyk, Małgorzata - 127272 pl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:25:57Z
dc.date.available2020-07-24T09:25:57Z
dc.date.submitted2012-07-11pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-68042-101764pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181408
dc.languagepolpl
dc.subject.enINFORMATION – PROMOTION – REGION - TOURISMpl
dc.subject.plINFORMACJA – PROMOCJA - REGION - TURYSTYKApl
dc.titleRola gminnej jednostki informacji turystycznej w promocji turystycznej w regioniepl
dc.title.alternativeThe role of the municipal tourist information unit in tourism promotion in the regionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this study were municipal tourist information units in Podkarpacie province, its purpose was to investigate whether the selected individuals have an impact on the promotion of tourism in the region. The paper discusses the issue of tourist information, its role and importance for the region and the issue of promotion and the its tools used in the tourist information units. The study was based on the literature concerning tourist information and promotion. In order to conduct the study a research tool was used in form of questionnaire. Results of this study confirmed the hypothesis that tourist information units are important element in the functioning and development of the tourist areas of municipalities. They provide knowledge of local tourism in 100% of the cases and in 83% of the regional. They cooperate in the field of tourism with other entities, and in 83% of cases they actively participate in promotional and information events.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy były gminne jednostki informacji turystycznej województwa podkarpackiego, jej celem było zbadanie czy wybrane jednostki mają wpływ na promowanie turystyki w regionie. W pracy omówiono zagadnienie informacji turystycznej, jej rolę i znaczenie dla regionu oraz zagadnienie promocji i jej narzędzi wykorzystywanych w informacji turystycznej. W pracy wykorzystano literaturę dotyczącą informacji turystycznej oraz promocji. W celu przeprowadzenia badania wykorzystano narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankietowego. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły tezę, iż jednostki informacji turystycznej są istotny elementem w funkcjonowaniu i rozwoju turystycznym obszarów gminnych. Udostępniają one wiedzę turystyczną o poziomie lokalnym w 100% przypadków oraz regionalnym w 83% przypadków. Prowadzą współpracę w zakresie turystyki z innymi podmiotami oraz w 83% przypadków aktywnie uczestniczą w wydarzeniach promocyjnych i informacyjnych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.authorpl
Łukasik, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bednarczyk, Małgorzata - 127272
dc.contributor.reviewerpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:25:57Z
dc.date.available
2020-07-24T09:25:57Z
dc.date.submittedpl
2012-07-11
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-68042-101764
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181408
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
INFORMATION – PROMOTION – REGION - TOURISM
dc.subject.plpl
INFORMACJA – PROMOCJA - REGION - TURYSTYKA
dc.titlepl
Rola gminnej jednostki informacji turystycznej w promocji turystycznej w regionie
dc.title.alternativepl
The role of the municipal tourist information unit in tourism promotion in the region
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Dublin
5
Krakow
3
Wroclaw
3
Katowice
1
Olsztyn
1
Skawina
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available