Mit szczęśliwej gospodyni domowej z amerykańskich przedmieść lat 50. XX wieku oraz powody jego zakwestionowania przez feminizm lat 60.

licenciate
dc.abstract.enThe following thesis is a description of the situation and a role of women in the American society of the 1950s in the context of the myth of a happy housewife from the 1950s American suburbs. Due to the fact that mainly white middle class women were under the influence of this myth, this group was taken under consideration. To understand this phenomenon better, the following thesis explains the mechanism of action of myths, allows to observe the most important elements related to the history of women and the perception of their role in the American society from colonial period to the mid-twentieth century. Such a background is the basis for explanations in which circumstances the myth was created, which situation and social, economic or political need in the country influenced the spread of the above mentioned myth. The issue of popularizing life in the suburbs, the development of consumerism and mass culture, the impact of various cultural creations in America and the Cold War policy had their share in promoting and consolidating the image of the traditional role of a woman which is the basic element of the myth. Moreover, the thesis describes the characteristics of the widespread image of perfect life and the ideal of femininity based on the vision of American women within the home sphere. The thesis points to some factors, which led to the crisis of identity of many women in the United States at the end of the decade, but also to the role of Betty Friedan who drew attention to the problem and the circumstances related to the socio-political situation in the 1960s, which favored the rebirth of feminism in the US. The thesis also includes a reference to the contemporary situation of American women and an attempt to consider whether the myth of a happy housewife has been completely deconstructed.pl
dc.abstract.plPoniższa praca jest omówieniem sytuacji i roli kobiet w amerykańskim społeczeństwie lat 50. XX wieku w kontekście mitu szczęśliwej gospodyni domowej z przedmieść w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ pod jego wpływem znajdowały się przede wszystkim białe kobiety z klasy średniej, to właśnie ta grupa została głównie ujęta w rozważaniach. Żeby lepiej zrozumieć to zjawisko, praca wyjaśnia mechanizm działania mitów, pozwala prześledzić najważniejsze elementy związane z historią kobiet oraz postrzeganie ich roli w społeczeństwie amerykańskim od czasów kolonialnych do połowy XX wieku. Takie tło jest podstawą do wyjaśnień w jakich okolicznościach omawiany mit się tworzył, jaka sytuacja oraz potrzeba społeczna, ekonomiczna czy polityczna w kraju wpłynęły na jego ukształtowanie i rozprzestrzenienie. W pracy została szczególnie podkreślona kwestia spopularyzowania życia na przedmieściach, rozwoju konsumpcjonizmu i kultury masowej, oddziaływania na mieszkańców Ameryki różnych wytworów kultury oraz prowadzonej wówczas zimnowojennej polityki, które miały swój udział w propagowaniu i utrwalaniu obrazu tradycyjnej roli kobiety, będącego podstawowym elementem istnienia tytułowego mitu. Ponadto opisana została charakterystyka rozpowszechnionego wówczas obrazu idealnego życia i ideału kobiecości opartego na przypisaniu Amerykanek do sfery domowej. Praca wskazuje na czynniki, które w związku z nim doprowadziły do kryzysu tożsamości wielu kobiet w Stanach Zjednoczonych pod koniec dekady, na rolę Betty Friedan jaką odegrała żeby zwrócić uwagę na powstały problem oraz na okoliczności związane z sytuacją społeczno-polityczną w latach 60., która sprzyjała odrodzeniu się feminizmu w USA. W pracy zawarte jest również odniesienie do współczesnej sytuacji Amerykanek i próba zastanowienia się czy mit szczęśliwej pani domu został całkowicie zdekonstruowany.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFatalski, Marcin - 160624 pl
dc.contributor.authorChojowska, Berenikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerFatalski, Marcin - 160624 pl
dc.contributor.reviewerPaluszkiewicz-Misiaczek, Magdalena - 131257 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T08:25:28Z
dc.date.available2020-07-28T08:25:28Z
dc.date.submitted2020-07-14pl
dc.fieldofstudyamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-143753-247004pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242715
dc.languagepolpl
dc.subject.ena housewife, the 1950s, the fifties, feminism, feminine mystique, gender stereotypes, traditional division of rolespl
dc.subject.plgospodyni domowa, lata 50., „dekada pań domu”, feminizm, mistyka kobiecości, stereotypy płci, tradycyjny podział rólpl
dc.titleMit szczęśliwej gospodyni domowej z amerykańskich przedmieść lat 50. XX wieku oraz powody jego zakwestionowania przez feminizm lat 60.pl
dc.title.alternativeThe myth of a happy housewife from the 1950s American suburbs and the reasons of contesting it by the feminism movement in the 1960s.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following thesis is a description of the situation and a role of women in the American society of the 1950s in the context of the myth of a happy housewife from the 1950s American suburbs. Due to the fact that mainly white middle class women were under the influence of this myth, this group was taken under consideration. To understand this phenomenon better, the following thesis explains the mechanism of action of myths, allows to observe the most important elements related to the history of women and the perception of their role in the American society from colonial period to the mid-twentieth century. Such a background is the basis for explanations in which circumstances the myth was created, which situation and social, economic or political need in the country influenced the spread of the above mentioned myth. The issue of popularizing life in the suburbs, the development of consumerism and mass culture, the impact of various cultural creations in America and the Cold War policy had their share in promoting and consolidating the image of the traditional role of a woman which is the basic element of the myth. Moreover, the thesis describes the characteristics of the widespread image of perfect life and the ideal of femininity based on the vision of American women within the home sphere. The thesis points to some factors, which led to the crisis of identity of many women in the United States at the end of the decade, but also to the role of Betty Friedan who drew attention to the problem and the circumstances related to the socio-political situation in the 1960s, which favored the rebirth of feminism in the US. The thesis also includes a reference to the contemporary situation of American women and an attempt to consider whether the myth of a happy housewife has been completely deconstructed.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca jest omówieniem sytuacji i roli kobiet w amerykańskim społeczeństwie lat 50. XX wieku w kontekście mitu szczęśliwej gospodyni domowej z przedmieść w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ pod jego wpływem znajdowały się przede wszystkim białe kobiety z klasy średniej, to właśnie ta grupa została głównie ujęta w rozważaniach. Żeby lepiej zrozumieć to zjawisko, praca wyjaśnia mechanizm działania mitów, pozwala prześledzić najważniejsze elementy związane z historią kobiet oraz postrzeganie ich roli w społeczeństwie amerykańskim od czasów kolonialnych do połowy XX wieku. Takie tło jest podstawą do wyjaśnień w jakich okolicznościach omawiany mit się tworzył, jaka sytuacja oraz potrzeba społeczna, ekonomiczna czy polityczna w kraju wpłynęły na jego ukształtowanie i rozprzestrzenienie. W pracy została szczególnie podkreślona kwestia spopularyzowania życia na przedmieściach, rozwoju konsumpcjonizmu i kultury masowej, oddziaływania na mieszkańców Ameryki różnych wytworów kultury oraz prowadzonej wówczas zimnowojennej polityki, które miały swój udział w propagowaniu i utrwalaniu obrazu tradycyjnej roli kobiety, będącego podstawowym elementem istnienia tytułowego mitu. Ponadto opisana została charakterystyka rozpowszechnionego wówczas obrazu idealnego życia i ideału kobiecości opartego na przypisaniu Amerykanek do sfery domowej. Praca wskazuje na czynniki, które w związku z nim doprowadziły do kryzysu tożsamości wielu kobiet w Stanach Zjednoczonych pod koniec dekady, na rolę Betty Friedan jaką odegrała żeby zwrócić uwagę na powstały problem oraz na okoliczności związane z sytuacją społeczno-polityczną w latach 60., która sprzyjała odrodzeniu się feminizmu w USA. W pracy zawarte jest również odniesienie do współczesnej sytuacji Amerykanek i próba zastanowienia się czy mit szczęśliwej pani domu został całkowicie zdekonstruowany.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Fatalski, Marcin - 160624
dc.contributor.authorpl
Chojowska, Berenika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Fatalski, Marcin - 160624
dc.contributor.reviewerpl
Paluszkiewicz-Misiaczek, Magdalena - 131257
dc.date.accessioned
2020-07-28T08:25:28Z
dc.date.available
2020-07-28T08:25:28Z
dc.date.submittedpl
2020-07-14
dc.fieldofstudypl
amerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-143753-247004
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242715
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
a housewife, the 1950s, the fifties, feminism, feminine mystique, gender stereotypes, traditional division of roles
dc.subject.plpl
gospodyni domowa, lata 50., „dekada pań domu”, feminizm, mistyka kobiecości, stereotypy płci, tradycyjny podział ról
dc.titlepl
Mit szczęśliwej gospodyni domowej z amerykańskich przedmieść lat 50. XX wieku oraz powody jego zakwestionowania przez feminizm lat 60.
dc.title.alternativepl
The myth of a happy housewife from the 1950s American suburbs and the reasons of contesting it by the feminism movement in the 1960s.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
497
Views per month
Views per city
Warsaw
58
Krakow
35
Poznan
21
Wroclaw
16
Lodz
14
Gdansk
9
Tarnów
9
Gdynia
8
Kielce
8
Paris
7

No access

No Thumbnail Available