Kultura organizacji - na przykładzie Urzędu Miasta Jordanowa.

master
dc.abstract.enIn mamy countries, including Poland, the public sector extensively embraces management styles which, up until now, were characteristic only to other sectors. Current, very modern style of managing this realm depends on the interaction between the public authorities and different organisations from the second (private) sector as well as from the third (civil) sector. Due to this occurrence I became interested in researching and measuring the extent to which those changes happened within the limits of harnessing the intangible resources of each public benefit organisation, i.e. its culture. The main point of the presented dissertation is defining the type of culture observed within the city council of the city of Jordanow. Through researching this aspect of the particular local authority unit I would not only like to master the theoretical knowledge within this area but also to conclude what benefits such knowledge can offer to the presented organisation.pl
dc.abstract.plSektor publiczny w wielu krajach, w tym także w Polsce, przejmuje i to w znacznym stopniu sposoby zarządzania, które były do tej pory typowe jedynie dla pozostałych sektorów. W obecnym bardzo nowoczesnym sposobie kierowania tą sferą, chodzi o współdziałanie podmiotów władzy publicznej z różnymi organizacjami sfery sektora drugiego, czyli prywatnego oraz sektora trzeciego, społecznego. Z racji tego zainteresowałam się, w jakiej mierze te zmiany zaszły w obrębie wykorzystywania zasobu niematerialnego każdej organizacji pożytku publicznego, jakim jest jej kultura. Celem głównym niniejszej pracy jest określenie typu kultury, jaki panuje w urzędzie samorządu lokalnego Miasta Jordanowa. Dzięki badaniom tego aspektu, chcę nie tylko posiąść wiedzę teoretyczną w tym zakresie, ale również móc wywnioskować, jakie korzyści mogą płynąć z tej wiedzy dla owej organizacji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.authorKwak, Bernadettapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzopa, Andrzej - 132249 pl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:36:00Z
dc.date.available2020-07-24T19:36:00Z
dc.date.submitted2013-09-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-78407-141741pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190838
dc.languagepolpl
dc.subject.enorganisation culture, public sector, management theoriespl
dc.subject.plkultura organizacyjna, sektor publiczny, teorie zarządzaniapl
dc.titleKultura organizacji - na przykładzie Urzędu Miasta Jordanowa.pl
dc.title.alternativeOrganisational culture - a casa study of Jordanow City Councilpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In mamy countries, including Poland, the public sector extensively embraces management styles which, up until now, were characteristic only to other sectors. Current, very modern style of managing this realm depends on the interaction between the public authorities and different organisations from the second (private) sector as well as from the third (civil) sector. Due to this occurrence I became interested in researching and measuring the extent to which those changes happened within the limits of harnessing the intangible resources of each public benefit organisation, i.e. its culture. The main point of the presented dissertation is defining the type of culture observed within the city council of the city of Jordanow. Through researching this aspect of the particular local authority unit I would not only like to master the theoretical knowledge within this area but also to conclude what benefits such knowledge can offer to the presented organisation.
dc.abstract.plpl
Sektor publiczny w wielu krajach, w tym także w Polsce, przejmuje i to w znacznym stopniu sposoby zarządzania, które były do tej pory typowe jedynie dla pozostałych sektorów. W obecnym bardzo nowoczesnym sposobie kierowania tą sferą, chodzi o współdziałanie podmiotów władzy publicznej z różnymi organizacjami sfery sektora drugiego, czyli prywatnego oraz sektora trzeciego, społecznego. Z racji tego zainteresowałam się, w jakiej mierze te zmiany zaszły w obrębie wykorzystywania zasobu niematerialnego każdej organizacji pożytku publicznego, jakim jest jej kultura. Celem głównym niniejszej pracy jest określenie typu kultury, jaki panuje w urzędzie samorządu lokalnego Miasta Jordanowa. Dzięki badaniom tego aspektu, chcę nie tylko posiąść wiedzę teoretyczną w tym zakresie, ale również móc wywnioskować, jakie korzyści mogą płynąć z tej wiedzy dla owej organizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.authorpl
Kwak, Bernadetta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szopa, Andrzej - 132249
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:36:00Z
dc.date.available
2020-07-24T19:36:00Z
dc.date.submittedpl
2013-09-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-78407-141741
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190838
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
organisation culture, public sector, management theories
dc.subject.plpl
kultura organizacyjna, sektor publiczny, teorie zarządzania
dc.titlepl
Kultura organizacji - na przykładzie Urzędu Miasta Jordanowa.
dc.title.alternativepl
Organisational culture - a casa study of Jordanow City Council
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Krakow
5
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available