Uwarunkowania decyzji studentów Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego o wyjazdach na stypendia Erasmus+

licenciate
dc.abstract.enThis study analyzes the determinants of the decisions of students of the Institute of Public Affairs at the Jagiellonian University to participate in the programme Erasmus+. Based of the research, focus group, discussed are the most important consideration that are most important in the decision of going on Erasmus+. The main aspects that have been analyzed in this study: financial, psychological, formal, linguistic, cultural and the situation of students after the return of the scholarship. According to results of researches, students indicated a lot of solutions which are at the side of institute of public affairs and it could encourage more people to take advantage of the scholarship. In the end includes instructions that can help ISP to increase the interest of students about the program.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca analizuje uwarunkowania decyzji studentów Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego o wyjazdach na stypendia Erasmus+. Na podstawie przeprowadzonych badań, w postaci grupy fokusowej omówione zostają czynniki, które są najważniejsze w podjęciu decyzji odnośnie podjęcia decyzji o wyjeździe na stypendium Erasmus. Główne aspekty, które zostały przeanalizowane w pracy to aspekt: finansowy, psychologiczny, formalny, językowy, kulturowy oraz sytuacji po powrocie ze stypendium. Zgodnie z wynikami badań, studenci wskazali wiele rozwiązań, które leżą po stronie Instytutu Spraw Publicznych i mogły by skłonić więcej osób do skorzystania ze stypendium. W pracy znajdują się również dyspozycje, które mogą pomóc ISP zwiększyć zainteresowanie studentów odnośnie programu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorShaw, Martapl
dc.contributor.authorMałecki, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Joanna - 200602 pl
dc.contributor.reviewerShaw, Martapl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:06:46Z
dc.date.available2020-07-26T21:06:46Z
dc.date.submitted2016-06-24pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-104422-178270pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210843
dc.languagepolpl
dc.subject.enDECISION ERASMUS CONDITIONS TRIPpl
dc.subject.plDECYZJA ERASMUS UWARUNKOWANIA WYJAZDpl
dc.titleUwarunkowania decyzji studentów Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego o wyjazdach na stypendia Erasmus+pl
dc.title.alternativeDeterminants of the decision students of the Institute of Public Affairs Jagiellonian University to participate in the programme Erasmus+pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study analyzes the determinants of the decisions of students of the Institute of Public Affairs at the Jagiellonian University to participate in the programme Erasmus+. Based of the research, focus group, discussed are the most important consideration that are most important in the decision of going on Erasmus+. The main aspects that have been analyzed in this study: financial, psychological, formal, linguistic, cultural and the situation of students after the return of the scholarship. According to results of researches, students indicated a lot of solutions which are at the side of institute of public affairs and it could encourage more people to take advantage of the scholarship. In the end includes instructions that can help ISP to increase the interest of students about the program.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca analizuje uwarunkowania decyzji studentów Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego o wyjazdach na stypendia Erasmus+. Na podstawie przeprowadzonych badań, w postaci grupy fokusowej omówione zostają czynniki, które są najważniejsze w podjęciu decyzji odnośnie podjęcia decyzji o wyjeździe na stypendium Erasmus. Główne aspekty, które zostały przeanalizowane w pracy to aspekt: finansowy, psychologiczny, formalny, językowy, kulturowy oraz sytuacji po powrocie ze stypendium. Zgodnie z wynikami badań, studenci wskazali wiele rozwiązań, które leżą po stronie Instytutu Spraw Publicznych i mogły by skłonić więcej osób do skorzystania ze stypendium. W pracy znajdują się również dyspozycje, które mogą pomóc ISP zwiększyć zainteresowanie studentów odnośnie programu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Shaw, Marta
dc.contributor.authorpl
Małecki, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Joanna - 200602
dc.contributor.reviewerpl
Shaw, Marta
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:06:46Z
dc.date.available
2020-07-26T21:06:46Z
dc.date.submittedpl
2016-06-24
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-104422-178270
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210843
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
DECISION ERASMUS CONDITIONS TRIP
dc.subject.plpl
DECYZJA ERASMUS UWARUNKOWANIA WYJAZD
dc.titlepl
Uwarunkowania decyzji studentów Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego o wyjazdach na stypendia Erasmus+
dc.title.alternativepl
Determinants of the decision students of the Institute of Public Affairs Jagiellonian University to participate in the programme Erasmus+
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Krakow
4
Wroclaw
2
Dublin
1
Maniowy
1

No access

No Thumbnail Available