Język górali łąckich w ujęciu socjolingwistycznym na przykładzie Łącka i okolicznych wsi.

master
dc.abstract.enThis dissertation constitues a characteristics of spoken language used by inhabitants of Łącko and Rother neigbouring villages.This group is called “ órale Łąccy”. The paper examines whether the dialect of Górale łąccy is loosing its popularisty and whether the standard language is widespread. The thesis consists of two parts. The first are deals the theory of research and characterizes the geography and culture of the village, where the research was conducted.Furthermore, ther is some data concerning sociolinguistic investigations in this field.In order to describe the language ofGórale łąccy I used sociolinguistic research and analysis. In my linguistic research also social factors were taken into consideration.A have analysed the language of three generations so as to determinate the level of diversity. The results show that the oldest generation still usesthe dialect. What is more, in adult’a speech, there is a mixture of dialect and standard Polish. However, the youngest generation ravely utters dialects words, they speak standard language.In condusion, the research proves that the dialect og Górale łąccy is being displaied by standard language.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem niniejszej pracy jest charakterystyka jeżyka mówionego mieszkańców Łącka i okolicznych wsi, zwanych góralami łąckimi. Głównym celem, jaki mi przyświecał przy analizie wyników zebranego materiału, to próba odpowiedzi na zasadnicze pytanie, czy obecnie gwara górali łąckich zanika i czy na terenach wiejskich upowszechnia się wymowa zgodna z norma jeżyka ogólnego. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej z nich ukazuje teoretyczne podstawy moich badań oraz charakterystykę geograficzno-kulturowa_wsi, gdzie przeprowadzałam badania. Przedstawiam stan badań socjolingwistycznych. Druga cześć pracy poświecona jest analizie zebranego materiału.Aby scharakteryzować jeżyk górali łąckich posłużyłam się socjolingwistyczna_ analiza badawcza_. W swoich badaniach językowych uwzględniłam zatem rożne czynniki społeczne. Dokonałam analizy trzech grup wiekowych, co pozwoliło mi określić poziom zróżnicowania wewnętrznego. Dzięki analizie zebranego materiału można stwierdzić, zejezyk górali łąckich jest wewnętrznie zróżnicowany. Najwięcej cech gwarowych jest w mowie najstarszych mieszkańców wsi. Natomiast w mowie pokolenia średniego coraz częściej obok cech dialektalnych pojawiają się warianty ogólnopolskie. Cechy gwarowe dominują tutaj nad polszczyzna_ ogólna. Osoby reprezentujące najmłodsze pokolenie najrzadziej wprowadzają do swych wypowiedzi elementy gwarowe. W ich mowie upowszechnia się polszczyzna ogólna.Na podstawie analizy zebranego materiału, można stwierdzić, zejezyk górali łąckich ewoluuje w kierunku upowszechnienia polszczyzny ogólnej.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorŚliwiński, Władysław - 132321 pl
dc.contributor.authorWilk, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerSzpiczakowska, Monika - 132255 pl
dc.contributor.reviewerŚliwiński, Władysław - 132321 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:06:57Z
dc.date.available2020-07-20T20:06:57Z
dc.date.submitted2011-10-17pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-61383-119817pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174949
dc.subject.enLanguage “górale łąccy” -sociolinguistic perspectivepl
dc.subject.otherJęzyk górali łąckich - badania socjolingwistycznepl
dc.titleJęzyk górali łąckich w ujęciu socjolingwistycznym na przykładzie Łącka i okolicznych wsi.pl
dc.title.alternativeLanguage of the ethnographic group “górale łąccy” in sociolinguistic perspective, on the basis of speech used in Łącko and other neighbouring villages.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This dissertation constitues a characteristics of spoken language used by inhabitants of Łącko and Rother neigbouring villages.This group is called “ órale Łąccy”. The paper examines whether the dialect of Górale łąccy is loosing its popularisty and whether the standard language is widespread. The thesis consists of two parts. The first are deals the theory of research and characterizes the geography and culture of the village, where the research was conducted.Furthermore, ther is some data concerning sociolinguistic investigations in this field.In order to describe the language ofGórale łąccy I used sociolinguistic research and analysis. In my linguistic research also social factors were taken into consideration.A have analysed the language of three generations so as to determinate the level of diversity. The results show that the oldest generation still usesthe dialect. What is more, in adult’a speech, there is a mixture of dialect and standard Polish. However, the youngest generation ravely utters dialects words, they speak standard language.In condusion, the research proves that the dialect og Górale łąccy is being displaied by standard language.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest charakterystyka jeżyka mówionego mieszkańców Łącka i okolicznych wsi, zwanych góralami łąckimi. Głównym celem, jaki mi przyświecał przy analizie wyników zebranego materiału, to próba odpowiedzi na zasadnicze pytanie, czy obecnie gwara górali łąckich zanika i czy na terenach wiejskich upowszechnia się wymowa zgodna z norma jeżyka ogólnego. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej z nich ukazuje teoretyczne podstawy moich badań oraz charakterystykę geograficzno-kulturowa_wsi, gdzie przeprowadzałam badania. Przedstawiam stan badań socjolingwistycznych. Druga cześć pracy poświecona jest analizie zebranego materiału.Aby scharakteryzować jeżyk górali łąckich posłużyłam się socjolingwistyczna_ analiza badawcza_. W swoich badaniach językowych uwzględniłam zatem rożne czynniki społeczne. Dokonałam analizy trzech grup wiekowych, co pozwoliło mi określić poziom zróżnicowania wewnętrznego. Dzięki analizie zebranego materiału można stwierdzić, zejezyk górali łąckich jest wewnętrznie zróżnicowany. Najwięcej cech gwarowych jest w mowie najstarszych mieszkańców wsi. Natomiast w mowie pokolenia średniego coraz częściej obok cech dialektalnych pojawiają się warianty ogólnopolskie. Cechy gwarowe dominują tutaj nad polszczyzna_ ogólna. Osoby reprezentujące najmłodsze pokolenie najrzadziej wprowadzają do swych wypowiedzi elementy gwarowe. W ich mowie upowszechnia się polszczyzna ogólna.Na podstawie analizy zebranego materiału, można stwierdzić, zejezyk górali łąckich ewoluuje w kierunku upowszechnienia polszczyzny ogólnej.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Śliwiński, Władysław - 132321
dc.contributor.authorpl
Wilk, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Szpiczakowska, Monika - 132255
dc.contributor.reviewerpl
Śliwiński, Władysław - 132321
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:06:57Z
dc.date.available
2020-07-20T20:06:57Z
dc.date.submittedpl
2011-10-17
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-61383-119817
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174949
dc.subject.enpl
Language “górale łąccy” -sociolinguistic perspective
dc.subject.otherpl
Język górali łąckich - badania socjolingwistyczne
dc.titlepl
Język górali łąckich w ujęciu socjolingwistycznym na przykładzie Łącka i okolicznych wsi.
dc.title.alternativepl
Language of the ethnographic group “górale łąccy” in sociolinguistic perspective, on the basis of speech used in Łącko and other neighbouring villages.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Żywiec
1

No access

No Thumbnail Available