Zasady ponoszenia kosztów procesu

master
dc.abstract.enThe subject matter of this master’s thesis is the rules of bearing the costs of civil contradictory procedure. Firstly, there will be presented categories of the costs of legal proceedings, places of legal regulations concerning that costs, their functions and classification of the rules of bearing the costs of civil contradictory procedure. Then, there will be presented the basics rules such as the rule of responsibility based on the result of the proceedings and the rule of the proper and necessary costs. Next, there will be presented the particular rules such as the rule of compensation, the rule of willful acts and failure and the rule of equity. In the last chapter, there will be presented the principles of bearing the costs of civil contradictory procedure pending with the participation of joint participants, public prosecutor, intervener and also during the subjective transformations. The purpose of this thesis is to prove that the discussed rules are constituted as a complete regulation which unfortunately is not used properly in judicial practice.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy są zasady ponoszenia kosztów procesu. W rozdziale pierwszym przedstawione zostaną wyróżniane kategorie kosztów procesu, najważniejsze akty prawne z nimi związane, funkcje kosztów procesu oraz systematyka zasad ponoszenia kosztów procesu. W rozdziale drugim przedstawione zostaną zasady podstawowe, czyli zasada odpowiedzialności za wynik sprawy oraz zasada ponoszenia kosztów niezbędnych i celowych. W rozdziale trzecim przedstawione zostaną zasady szczegółowe, w tym zasada kompensaty, zasada zawinienia oraz zasada słuszności. Rozdział czwarty zostanie poświęcony problematyce ponoszenia kosztów procesu w różnych konfiguracjach podmiotowych, w tym omówione zostaną zasady ponoszenia kosztów procesu toczącego się przy udziale współuczestników, prokuratora oraz interwenienta ubocznego, a także wpływ ewentualnych transformacji podmiotowych na zasady ponoszenia kosztów procesu. Poza zakresem pracy pozostają zasady orzekania o kosztach procesu oraz zasady ponoszenia kosztów w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym oraz egzekucyjnym.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCieślak, Sławomirpl
dc.contributor.authorKoczy, Roksanapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCieślak, Sławomirpl
dc.contributor.reviewerFlejszar, Radosław - 102024 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:33:52Z
dc.date.available2020-07-26T11:33:52Z
dc.date.submitted2015-06-17pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-94569-127348pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202150
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe rules of bearing the costs, the costs of civil contradictory procedure, the costs of legal proceedings, court fees, the functions of the costs of civil contradictory procedure, expenses, attorney, responsibility based on the result of the proceedings, the proper and necessary costs, the parties, the plaintiff, the defendant, the rule of compensation, the rule of willful acts and failure, the rule of equity, joint participants, public prosecutor, intervener, subjective transformationspl
dc.subject.plzasady ponoszenia kosztów, koszty procesu, koszty postępowania, koszty sądowe, profesjonalny pełnomocnik procesowy, funkcje kosztów procesu, odpowiedzialność za wynik sprawy, strony postępowania, powód, pozwany, koszty niezbędne i celowe, rozłożenie ciężaru ponoszenia kosztów, zasada kompensaty, stosunkowe rozdzielenie kosztów, wzajemne zniesienie kosztów, zasada zawinienia, zasada słuszności, współuczestnicy procesowi, prokurator, interwenient uboczny, transformacje podmiotowepl
dc.titleZasady ponoszenia kosztów procesupl
dc.title.alternativeThe rules of bearing the costs of civil contradictory procedurepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject matter of this master’s thesis is the rules of bearing the costs of civil contradictory procedure. Firstly, there will be presented categories of the costs of legal proceedings, places of legal regulations concerning that costs, their functions and classification of the rules of bearing the costs of civil contradictory procedure. Then, there will be presented the basics rules such as the rule of responsibility based on the result of the proceedings and the rule of the proper and necessary costs. Next, there will be presented the particular rules such as the rule of compensation, the rule of willful acts and failure and the rule of equity. In the last chapter, there will be presented the principles of bearing the costs of civil contradictory procedure pending with the participation of joint participants, public prosecutor, intervener and also during the subjective transformations. The purpose of this thesis is to prove that the discussed rules are constituted as a complete regulation which unfortunately is not used properly in judicial practice.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy są zasady ponoszenia kosztów procesu. W rozdziale pierwszym przedstawione zostaną wyróżniane kategorie kosztów procesu, najważniejsze akty prawne z nimi związane, funkcje kosztów procesu oraz systematyka zasad ponoszenia kosztów procesu. W rozdziale drugim przedstawione zostaną zasady podstawowe, czyli zasada odpowiedzialności za wynik sprawy oraz zasada ponoszenia kosztów niezbędnych i celowych. W rozdziale trzecim przedstawione zostaną zasady szczegółowe, w tym zasada kompensaty, zasada zawinienia oraz zasada słuszności. Rozdział czwarty zostanie poświęcony problematyce ponoszenia kosztów procesu w różnych konfiguracjach podmiotowych, w tym omówione zostaną zasady ponoszenia kosztów procesu toczącego się przy udziale współuczestników, prokuratora oraz interwenienta ubocznego, a także wpływ ewentualnych transformacji podmiotowych na zasady ponoszenia kosztów procesu. Poza zakresem pracy pozostają zasady orzekania o kosztach procesu oraz zasady ponoszenia kosztów w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym oraz egzekucyjnym.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Cieślak, Sławomir
dc.contributor.authorpl
Koczy, Roksana
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Cieślak, Sławomir
dc.contributor.reviewerpl
Flejszar, Radosław - 102024
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:33:52Z
dc.date.available
2020-07-26T11:33:52Z
dc.date.submittedpl
2015-06-17
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-94569-127348
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202150
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the rules of bearing the costs, the costs of civil contradictory procedure, the costs of legal proceedings, court fees, the functions of the costs of civil contradictory procedure, expenses, attorney, responsibility based on the result of the proceedings, the proper and necessary costs, the parties, the plaintiff, the defendant, the rule of compensation, the rule of willful acts and failure, the rule of equity, joint participants, public prosecutor, intervener, subjective transformations
dc.subject.plpl
zasady ponoszenia kosztów, koszty procesu, koszty postępowania, koszty sądowe, profesjonalny pełnomocnik procesowy, funkcje kosztów procesu, odpowiedzialność za wynik sprawy, strony postępowania, powód, pozwany, koszty niezbędne i celowe, rozłożenie ciężaru ponoszenia kosztów, zasada kompensaty, stosunkowe rozdzielenie kosztów, wzajemne zniesienie kosztów, zasada zawinienia, zasada słuszności, współuczestnicy procesowi, prokurator, interwenient uboczny, transformacje podmiotowe
dc.titlepl
Zasady ponoszenia kosztów procesu
dc.title.alternativepl
The rules of bearing the costs of civil contradictory procedure
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
2
Gdansk
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available