Metody i środki walki w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego

master
dc.abstract.enThis thesis concerns the prohibited methods and means of warfare by humanitarian law. International humanitarian law applies to armed conflicts. This law is part of international law, which is the body of rules governing relations between States. International law is contained in agreements between States in customary rules, which consist of State practice and in general principles. International humanitarian law is a set of rules which seek, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict. International law limits the methods and means used to wage war. These restrictions apply to the type of weapons used, the way they are used and the general conduct of all those engaged in the armed conflict. Humanitarian law has therefore banned the use of many weapons, including exploding bullets, chemical and biological weapons, blinding laser weapons and anti-personnel mines.The main treaties placing limits on methods and means of waging war are the Hague Convention of 1907, the 1977 Additional Protocols to the Geneva Conventions and a series of agreements on specific weapons. Specific measures to limit the use of certain types of weapons include the 1997 Ottawa Convention on the prohibition of anti-personnel mines, the 2003 Protocol on explosive remnants of war (an addition to the 1980 UN Convention on Certain Conventional Weapons) and the 2008 Dublin Treaty banning cluster bombs.pl
dc.abstract.pl.Niniejsza praca magisterska dotyczy zakazanych metod i środków walki w świetle prawa humanitarnego. Międzynarodowe prawo humanitarne dotyczy konfliktów zbrojnych. Prawo to jest częścią międzynarodowego prawa, które jest zespołem norm regulujących stosunki między państwami. Normy prawa międzynarodowego zawarte są w umowach pomiędzy państwami, w prawie zwyczajowym i w zasadach ogólnych prawa międzynarodowego. Prawo humanitarne jest zbiorem zasad, których głównym celem opartym na pobudkach humanitarnych jest ograniczenie skutków konfliktów zbrojnych. Ogranicza ono metody i środki stosowane w trakcie prowadzenia wojny. Restrykcje te odnoszą się do stosowanych rodzajów broni, sposobu ich użycia oraz do ogólnego postępowania wszystkich podmiotów zaangażowanych w konflikt zbrojny. Dlatego też prawo humanitarne zakazuje stosowania wielu broni, w tym wybuchających pocisków, broni chemicznej i biologicznej, oślepiającej broni laserowej i min przeciwpiechotnych. Najważniejszymi traktatami wprowadzającymi limity dotyczące metod i środków prowadzenia wojny są Konwencja Haska z 1907 r., Protokoły dodatkowe do konwencji genewskich oraz szereg umów dotyczących poszczególnych broni. Szczególne ograniczenia stosowania niektórych rodzajów broni Szczególne środki w celu ograniczenia stosowania niektórych rodzajów broni należą do konwencji z 1997 Ottawa o zakazie min przeciwpiechotnych, protokół 2003 roku w sprawie wybuchowych pozostałości wojennych (dodatek do Konwencji ONZ z 1980 r pewnych broni konwencjonalnych) i 2008 Dublinie Układ o zakazie bomb kasetowychpl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKuźniak, Brygida - 129818 pl
dc.contributor.authorGrzyb, Radosławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKuźniak, Brygida - 129818 pl
dc.contributor.reviewerKowalski, Michał - 129312 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:59:43Z
dc.date.available2020-07-26T16:59:43Z
dc.date.submitted2015-09-24pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-100081-155743pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207216
dc.languagepolpl
dc.subject.enmethods of warfare, means of warfare, humanitarian law, armed conflicts, weaponspl
dc.subject.plMetody walki, środki walki, prawo międzynarodowe, prawo humanitarne, konflikty zbrojne, bronie,pl
dc.titleMetody i środki walki w świetle międzynarodowego prawa humanitarnegopl
dc.title.alternativeProhibited methods and means of warfare by humanitarian lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis concerns the prohibited methods and means of warfare by humanitarian law. International humanitarian law applies to armed conflicts. This law is part of international law, which is the body of rules governing relations between States. International law is contained in agreements between States in customary rules, which consist of State practice and in general principles. International humanitarian law is a set of rules which seek, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict. International law limits the methods and means used to wage war. These restrictions apply to the type of weapons used, the way they are used and the general conduct of all those engaged in the armed conflict. Humanitarian law has therefore banned the use of many weapons, including exploding bullets, chemical and biological weapons, blinding laser weapons and anti-personnel mines.The main treaties placing limits on methods and means of waging war are the Hague Convention of 1907, the 1977 Additional Protocols to the Geneva Conventions and a series of agreements on specific weapons. Specific measures to limit the use of certain types of weapons include the 1997 Ottawa Convention on the prohibition of anti-personnel mines, the 2003 Protocol on explosive remnants of war (an addition to the 1980 UN Convention on Certain Conventional Weapons) and the 2008 Dublin Treaty banning cluster bombs.
dc.abstract.plpl
.Niniejsza praca magisterska dotyczy zakazanych metod i środków walki w świetle prawa humanitarnego. Międzynarodowe prawo humanitarne dotyczy konfliktów zbrojnych. Prawo to jest częścią międzynarodowego prawa, które jest zespołem norm regulujących stosunki między państwami. Normy prawa międzynarodowego zawarte są w umowach pomiędzy państwami, w prawie zwyczajowym i w zasadach ogólnych prawa międzynarodowego. Prawo humanitarne jest zbiorem zasad, których głównym celem opartym na pobudkach humanitarnych jest ograniczenie skutków konfliktów zbrojnych. Ogranicza ono metody i środki stosowane w trakcie prowadzenia wojny. Restrykcje te odnoszą się do stosowanych rodzajów broni, sposobu ich użycia oraz do ogólnego postępowania wszystkich podmiotów zaangażowanych w konflikt zbrojny. Dlatego też prawo humanitarne zakazuje stosowania wielu broni, w tym wybuchających pocisków, broni chemicznej i biologicznej, oślepiającej broni laserowej i min przeciwpiechotnych. Najważniejszymi traktatami wprowadzającymi limity dotyczące metod i środków prowadzenia wojny są Konwencja Haska z 1907 r., Protokoły dodatkowe do konwencji genewskich oraz szereg umów dotyczących poszczególnych broni. Szczególne ograniczenia stosowania niektórych rodzajów broni Szczególne środki w celu ograniczenia stosowania niektórych rodzajów broni należą do konwencji z 1997 Ottawa o zakazie min przeciwpiechotnych, protokół 2003 roku w sprawie wybuchowych pozostałości wojennych (dodatek do Konwencji ONZ z 1980 r pewnych broni konwencjonalnych) i 2008 Dublinie Układ o zakazie bomb kasetowych
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kuźniak, Brygida - 129818
dc.contributor.authorpl
Grzyb, Radosław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kuźniak, Brygida - 129818
dc.contributor.reviewerpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:59:43Z
dc.date.available
2020-07-26T16:59:43Z
dc.date.submittedpl
2015-09-24
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-100081-155743
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207216
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
methods of warfare, means of warfare, humanitarian law, armed conflicts, weapons
dc.subject.plpl
Metody walki, środki walki, prawo międzynarodowe, prawo humanitarne, konflikty zbrojne, bronie,
dc.titlepl
Metody i środki walki w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego
dc.title.alternativepl
Prohibited methods and means of warfare by humanitarian law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Dublin
3
Kielce
3
Lublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Braniewo
1
Katowice
1
Lodz
1
Olsztyn
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available