Stres u kobiet ciężarnych, osadzonych w zakładzie karnym

master
dc.abstract.enStress is a widely discussed issue in many areas of science, especially in psychology. Numerous publications show an interest in the identified issue. However, the general approach to the problem of stress does not give a clear answer regarding the age, life situation, sex or material status of the groups. Therefore, this context should present a highly personalized approach to the research. Hence interest in the group of pregnant women imprisoned in the Penal Institute.One of the most common pro-health advice given to pregnant women is to avoid stressful situations. Stress experienced by a woman during pregnancy may affect unborn baby, therefore preserving tranquil environment should be a priority. The absence of isolation does not predetermine a positive mental state, so it is obvious that this goal is even more difficult to reach at the time of penitentiary isolation. For this reason, it is worth to focus on the stress that these women have to go through as well as on the stress management techniques used by these institutions.The purpose of this paper is to show how stress prevails pregnant women in custody and the techniques they use to help them cope with such specific life situation. In the empirical part, the author responds to the research questions posed and verifies the hypotheses.pl
dc.abstract.plStres jest problematyką szeroko poruszaną w wielu dziedzinach nauk, między innymi w psychologii. Liczne publikacje pokazują niemalejące zainteresowanie wskazaną problematyką. Jednakowoż, ogólne podejście do problematyki stresu, nie daje jednoznacznych odpowiedzi dotyczących wyszczególnionych ze względu na wiek, sytuację życiową, płeć czy też status materialny grup. Należy więc w tym kontekście, prezentować wysoce zindywidualizowane podejście do problematyki badawczej. Stąd też zainteresowanie grupą badawczą jaką stanowią ciężarne, osadzone w Zakładzie Karnym. Kobiety będące w okresie ciąży powinny unikać stresujących sytuacji, zdarzeń. Jest to jedno z typowych zachowań prozdrowotnych, zalecanych przyszłej matce. Zachowanie stanu spokoju winno stać się priorytetem każdej ciężarnej. Brak izolacji nie przesądza o korzystnym stanie psychicznym, nic więc dziwnego w tym, że jeszcze trudniej stawiać sobie taki cel w momencie izolacji penitencjarnej. Warto zatem skupić się na stresie, jaki przejawiają kobiety ciężarne osadzone w zakładzie karnym oraz na stylach radzenia sobie ze stresem jakie prezentują.Celem pracy oraz przeprowadzonych badań jest ukazanie dominującego rodzaju stresu u kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w tak specyficznej sytuacji życiowej oraz ukazanie stylów radzenia sobie ze stresem jakie przejawiają ciężarne osadzone. W części empirycznej autorka odpowiada na postanowione pytania badawcze a także weryfikuje hipotezy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPiotrowski, Przemysław - 131414 pl
dc.contributor.authorBednarz, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPiotrowski, Przemysław - 131414 pl
dc.contributor.reviewerTucholska, Kinga - 132436 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:48:11Z
dc.date.available2020-07-27T11:48:11Z
dc.date.submitted2017-10-25pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-119250-160539pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224265
dc.languagepolpl
dc.subject.enstress, penal institution, emotions, pregnancy, penitentiary isolationpl
dc.subject.plstres, zakład karny, emocje, ciąża, izolacja penitencjarnapl
dc.titleStres u kobiet ciężarnych, osadzonych w zakładzie karnympl
dc.title.alternativeStress in pregnant women, imprisoned in prisonpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Stress is a widely discussed issue in many areas of science, especially in psychology. Numerous publications show an interest in the identified issue. However, the general approach to the problem of stress does not give a clear answer regarding the age, life situation, sex or material status of the groups. Therefore, this context should present a highly personalized approach to the research. Hence interest in the group of pregnant women imprisoned in the Penal Institute.One of the most common pro-health advice given to pregnant women is to avoid stressful situations. Stress experienced by a woman during pregnancy may affect unborn baby, therefore preserving tranquil environment should be a priority. The absence of isolation does not predetermine a positive mental state, so it is obvious that this goal is even more difficult to reach at the time of penitentiary isolation. For this reason, it is worth to focus on the stress that these women have to go through as well as on the stress management techniques used by these institutions.The purpose of this paper is to show how stress prevails pregnant women in custody and the techniques they use to help them cope with such specific life situation. In the empirical part, the author responds to the research questions posed and verifies the hypotheses.
dc.abstract.plpl
Stres jest problematyką szeroko poruszaną w wielu dziedzinach nauk, między innymi w psychologii. Liczne publikacje pokazują niemalejące zainteresowanie wskazaną problematyką. Jednakowoż, ogólne podejście do problematyki stresu, nie daje jednoznacznych odpowiedzi dotyczących wyszczególnionych ze względu na wiek, sytuację życiową, płeć czy też status materialny grup. Należy więc w tym kontekście, prezentować wysoce zindywidualizowane podejście do problematyki badawczej. Stąd też zainteresowanie grupą badawczą jaką stanowią ciężarne, osadzone w Zakładzie Karnym. Kobiety będące w okresie ciąży powinny unikać stresujących sytuacji, zdarzeń. Jest to jedno z typowych zachowań prozdrowotnych, zalecanych przyszłej matce. Zachowanie stanu spokoju winno stać się priorytetem każdej ciężarnej. Brak izolacji nie przesądza o korzystnym stanie psychicznym, nic więc dziwnego w tym, że jeszcze trudniej stawiać sobie taki cel w momencie izolacji penitencjarnej. Warto zatem skupić się na stresie, jaki przejawiają kobiety ciężarne osadzone w zakładzie karnym oraz na stylach radzenia sobie ze stresem jakie prezentują.Celem pracy oraz przeprowadzonych badań jest ukazanie dominującego rodzaju stresu u kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w tak specyficznej sytuacji życiowej oraz ukazanie stylów radzenia sobie ze stresem jakie przejawiają ciężarne osadzone. W części empirycznej autorka odpowiada na postanowione pytania badawcze a także weryfikuje hipotezy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Piotrowski, Przemysław - 131414
dc.contributor.authorpl
Bednarz, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Piotrowski, Przemysław - 131414
dc.contributor.reviewerpl
Tucholska, Kinga - 132436
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:48:11Z
dc.date.available
2020-07-27T11:48:11Z
dc.date.submittedpl
2017-10-25
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-119250-160539
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224265
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
stress, penal institution, emotions, pregnancy, penitentiary isolation
dc.subject.plpl
stres, zakład karny, emocje, ciąża, izolacja penitencjarna
dc.titlepl
Stres u kobiet ciężarnych, osadzonych w zakładzie karnym
dc.title.alternativepl
Stress in pregnant women, imprisoned in prison
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Krakow
2
Wroclaw
2
Cycow
1
Dublin
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available