"Oddział partyzancki "Sosienki" w obwodzie oświęcimskim ZWZ/AK"

master
dc.abstract.enThis publication presents the history of the resistance movement "Sosienki" in Auschwitz-Birkenau area. The publication is divided into five parts. The first chapter presents the situation after the outbreak of the Second World War in Poland. The second chapter tells the story about the creation of the "Sosienki" group. In the third chapter describes the activities of the group, organizing escapes and sabotage. Summary of the operations AK and branch "Sosienki" and the postwar fate of the soldiers are contained in chapter four. And the last, fifth chapter concerns the politics of memory.pl
dc.abstract.plZasadniczym celem pracy było przedstawienie problematyki tworzenia ruchu oporu na niezwykle specyficznym terenie obozowym KL Auschwitz-Birkenau, jak również określenie roli jaką pełnił oddział partyzancki „Sosienki” w tymże miejscu. Praca została podzielona na pięć części. Rozdział pierwszy jest próbą nakreślenia sytuacji, w jakiej znalazło się społeczeństwo polskie po zakończeniu kampanii wrześniowej w 1939 roku. To czas rozwoju polskiego podziemia niepodległościowego, tworzenia placówek ZWZ, a co najważniejsze powstanie oddziału „Sosienki”. Rozdział drugi dotyczy kwestii organizacyjnych wspomnianej grupy partyzanckiej, w jakich okolicznościach przyjmowano członków oraz jak pozyskiwano środki. W rozdziale trzecim obszernie opisana została aktywna działalność, organizowanie ucieczek więźniów oraz odważne akcje sabotażowe skierowane przeciwko Niemcom. Wnioski podsumowujące działalność Armii Krajowej i oddziału „Sosienki” oraz powojenne losy żołnierzy polskiego podziemia zawarte zostały w rozdziale czwartym niniejszej pracy. Natomiast ostatni, piąty rozdział poświęcony został problematyce pamięci historycznej, a mianowicie dlaczego na przestrzeni lat temat ten nie został wystarczająco opisany i jakie były tego konsekwencje. W tymże rozdziale zawarta została także symbolika dziedziczenia tradycji w Ludowym Wojsku Polskim, a właściwie zaniechanie jej kultywowania, co kształtowało świadomość wojskową przez wiele kolejnych lat.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStankowski, Witold - 132067 pl
dc.contributor.authorOleksy-Zborowska, Ernestynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKwieciński, Bartosz - 185117 pl
dc.contributor.reviewerStankowski, Witold - 132067 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T19:11:11Z
dc.date.available2020-07-26T19:11:11Z
dc.date.submitted2015-10-21pl
dc.fieldofstudywiedza o Holokauście i totalitaryzmachpl
dc.identifier.apddiploma-102080-167247pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209041
dc.languagepolpl
dc.subject.enZWZ, AK, Resistance Movement, KL Auschwitz-Birkenau, Partisan, The partisan group "Sosienki", Oswiecim.pl
dc.subject.plZWZ, AK, Ruch Oporu, KL Auschwitz-Birkenau, Partyzantka, Oddział "Sosienki", Oświęcim.pl
dc.title"Oddział partyzancki "Sosienki" w obwodzie oświęcimskim ZWZ/AK"pl
dc.title.alternative"The partisan group " Sosienki "in Oswiecim area ZWZ / AK"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This publication presents the history of the resistance movement "Sosienki" in Auschwitz-Birkenau area. The publication is divided into five parts. The first chapter presents the situation after the outbreak of the Second World War in Poland. The second chapter tells the story about the creation of the "Sosienki" group. In the third chapter describes the activities of the group, organizing escapes and sabotage. Summary of the operations AK and branch "Sosienki" and the postwar fate of the soldiers are contained in chapter four. And the last, fifth chapter concerns the politics of memory.
dc.abstract.plpl
Zasadniczym celem pracy było przedstawienie problematyki tworzenia ruchu oporu na niezwykle specyficznym terenie obozowym KL Auschwitz-Birkenau, jak również określenie roli jaką pełnił oddział partyzancki „Sosienki” w tymże miejscu. Praca została podzielona na pięć części. Rozdział pierwszy jest próbą nakreślenia sytuacji, w jakiej znalazło się społeczeństwo polskie po zakończeniu kampanii wrześniowej w 1939 roku. To czas rozwoju polskiego podziemia niepodległościowego, tworzenia placówek ZWZ, a co najważniejsze powstanie oddziału „Sosienki”. Rozdział drugi dotyczy kwestii organizacyjnych wspomnianej grupy partyzanckiej, w jakich okolicznościach przyjmowano członków oraz jak pozyskiwano środki. W rozdziale trzecim obszernie opisana została aktywna działalność, organizowanie ucieczek więźniów oraz odważne akcje sabotażowe skierowane przeciwko Niemcom. Wnioski podsumowujące działalność Armii Krajowej i oddziału „Sosienki” oraz powojenne losy żołnierzy polskiego podziemia zawarte zostały w rozdziale czwartym niniejszej pracy. Natomiast ostatni, piąty rozdział poświęcony został problematyce pamięci historycznej, a mianowicie dlaczego na przestrzeni lat temat ten nie został wystarczająco opisany i jakie były tego konsekwencje. W tymże rozdziale zawarta została także symbolika dziedziczenia tradycji w Ludowym Wojsku Polskim, a właściwie zaniechanie jej kultywowania, co kształtowało świadomość wojskową przez wiele kolejnych lat.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stankowski, Witold - 132067
dc.contributor.authorpl
Oleksy-Zborowska, Ernestyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kwieciński, Bartosz - 185117
dc.contributor.reviewerpl
Stankowski, Witold - 132067
dc.date.accessioned
2020-07-26T19:11:11Z
dc.date.available
2020-07-26T19:11:11Z
dc.date.submittedpl
2015-10-21
dc.fieldofstudypl
wiedza o Holokauście i totalitaryzmach
dc.identifier.apdpl
diploma-102080-167247
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209041
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ZWZ, AK, Resistance Movement, KL Auschwitz-Birkenau, Partisan, The partisan group "Sosienki", Oswiecim.
dc.subject.plpl
ZWZ, AK, Ruch Oporu, KL Auschwitz-Birkenau, Partyzantka, Oddział "Sosienki", Oświęcim.
dc.titlepl
"Oddział partyzancki "Sosienki" w obwodzie oświęcimskim ZWZ/AK"
dc.title.alternativepl
"The partisan group " Sosienki "in Oswiecim area ZWZ / AK"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Katowice
5
Krakow
4
Warsaw
4
Dublin
2
Oświęcim
2
Sosnowiec
2
Wroclaw
2
Chelmek
1
Gliwice
1
Gmina Zakliczyn
1

No access

No Thumbnail Available