Badanie efektu kompleksowania 2-[(2-Hydroksyetyl)-(1,3-difenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolin-6-ylmetyl)-amino]etanolu (fluorescencyjny wskaźnik kationów) przez kationy nieorganiczne w rozpuszczalnikach o różnej polarności

licenciate
dc.abstract.enThe effect of the additive of inorganic cations on the fluorescence of 2-[(2-Hydroxyethyl)-(1,3-diphenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinolin-6-ylmethyl)-amino]ethanol in acetonitrile and acetonitrile-water systems was examined. It was found that, bivalent cations effectively enhances fluorescence of LL1, while the influence of monovalent cations such as sodium, lithium or silver is much weaker. It also was found that bivalent cations-ligand complex has 2:1 stoichiometry, and the formula of the complex is LL12Me2+. Absorption and fluorescence spectra of the complexes with various metal cations are almost identical. Fluorescence decay functions of LL1-cation complex in ACN and ACN-water were measured. Decay functions in general were bi-exponential. Amplitudes of the fluorescence decay function were analyzed. Methods of determining the stability constant of the complex LL12Me2+ have been developed, based on the above analysis. Preliminary measurements for titrations of fluorescent salt Zn (ClO4) 2 by TBACl were also made in the presence of fluorophore LL1.pl
dc.abstract.plZbadano wpływ dodatku kationów nieorganicznych na fluorescencję 2-[(2-Hydroksyetyl)-(1,3-difenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolin-6-ylmetyl)-amino]etanolu w acetonitrylu oraz w układach acetonitrylo-wodnych. Stwierdzono, że szereg kationów dwuwartościowych efektywnie wzmacnia fluorescencję LL1, podczas gdy wpływ kationów jednowartościowych, takich jak sód, lit czy też srebro jest znacznie słabszy. Stwierdzono, że w przypadku kationów dwuwartościowych powstały kompleks z barwnikiem LL1 ma stechiometrię 2:1 (ligand:metal), czyli wzór kompleksu to LL12Me2+. Widma absorpcji i fluorescencji kompleksów z różnymi kationami metali są prawie identyczne. Zmierzono funkcje zaniku fluorescencji układów LL1 z kationem w ACN i ACN-woda. Stwierdzono, że funkcje są w ogólności dwuwykładnicze. Ponadto zanalizowano amplitudy funkcji zaniku fluorescencji. Na podstawie tej analizy opracowano metody wyznaczania stałej trwałości kompleksu LL12Men+. Dokonano również wstępnych pomiarów titracji fluorescencyjnej soli Zn2+ (Zn(ClO4)2) przez chlorki (chlorek tetrabutyloamoniowy) w obecności fluorofora LL1pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMac, Marek - 130128 pl
dc.contributor.authorWęglarz, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerMac, Marek - 130128 pl
dc.contributor.reviewerUchacz, Tomasz - 162425 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:50:44Z
dc.date.available2020-07-24T22:50:44Z
dc.date.submitted2015-09-17pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-85017-149154pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193864
dc.languagepolpl
dc.subject.en2-[(2-hydroxyethyl) - (1,3-diphenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinolin-6-ylmethyl)-amino]-ethanol; Dye; Fluorescence; Fluorescent sensorpl
dc.subject.pl2-[(2-Hydroksyetyl)-(1,3-difenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolin-6-ylmetyl)-amino]etanol; Barwnik; Fluorescencja; Czujnik fluorescencyjnypl
dc.titleBadanie efektu kompleksowania 2-[(2-Hydroksyetyl)-(1,3-difenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolin-6-ylmetyl)-amino]etanolu (fluorescencyjny wskaźnik kationów) przez kationy nieorganiczne w rozpuszczalnikach o różnej polarnościpl
dc.title.alternativeThe effect of complexation of 2-[(2-hydroxyethyl)-(1,3-diphenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinolin-6-ylmethyl)-amino]-ethanol (fluorescent indicator for the cations) by inorganic cations in solvents different polarity.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The effect of the additive of inorganic cations on the fluorescence of 2-[(2-Hydroxyethyl)-(1,3-diphenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinolin-6-ylmethyl)-amino]ethanol in acetonitrile and acetonitrile-water systems was examined. It was found that, bivalent cations effectively enhances fluorescence of LL1, while the influence of monovalent cations such as sodium, lithium or silver is much weaker. It also was found that bivalent cations-ligand complex has 2:1 stoichiometry, and the formula of the complex is LL12Me2+. Absorption and fluorescence spectra of the complexes with various metal cations are almost identical. Fluorescence decay functions of LL1-cation complex in ACN and ACN-water were measured. Decay functions in general were bi-exponential. Amplitudes of the fluorescence decay function were analyzed. Methods of determining the stability constant of the complex LL12Me2+ have been developed, based on the above analysis. Preliminary measurements for titrations of fluorescent salt Zn (ClO4) 2 by TBACl were also made in the presence of fluorophore LL1.
dc.abstract.plpl
Zbadano wpływ dodatku kationów nieorganicznych na fluorescencję 2-[(2-Hydroksyetyl)-(1,3-difenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolin-6-ylmetyl)-amino]etanolu w acetonitrylu oraz w układach acetonitrylo-wodnych. Stwierdzono, że szereg kationów dwuwartościowych efektywnie wzmacnia fluorescencję LL1, podczas gdy wpływ kationów jednowartościowych, takich jak sód, lit czy też srebro jest znacznie słabszy. Stwierdzono, że w przypadku kationów dwuwartościowych powstały kompleks z barwnikiem LL1 ma stechiometrię 2:1 (ligand:metal), czyli wzór kompleksu to LL12Me2+. Widma absorpcji i fluorescencji kompleksów z różnymi kationami metali są prawie identyczne. Zmierzono funkcje zaniku fluorescencji układów LL1 z kationem w ACN i ACN-woda. Stwierdzono, że funkcje są w ogólności dwuwykładnicze. Ponadto zanalizowano amplitudy funkcji zaniku fluorescencji. Na podstawie tej analizy opracowano metody wyznaczania stałej trwałości kompleksu LL12Men+. Dokonano również wstępnych pomiarów titracji fluorescencyjnej soli Zn2+ (Zn(ClO4)2) przez chlorki (chlorek tetrabutyloamoniowy) w obecności fluorofora LL1
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Mac, Marek - 130128
dc.contributor.authorpl
Węglarz, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Mac, Marek - 130128
dc.contributor.reviewerpl
Uchacz, Tomasz - 162425
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:50:44Z
dc.date.available
2020-07-24T22:50:44Z
dc.date.submittedpl
2015-09-17
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-85017-149154
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193864
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
2-[(2-hydroxyethyl) - (1,3-diphenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinolin-6-ylmethyl)-amino]-ethanol; Dye; Fluorescence; Fluorescent sensor
dc.subject.plpl
2-[(2-Hydroksyetyl)-(1,3-difenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolin-6-ylmetyl)-amino]etanol; Barwnik; Fluorescencja; Czujnik fluorescencyjny
dc.titlepl
Badanie efektu kompleksowania 2-[(2-Hydroksyetyl)-(1,3-difenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolin-6-ylmetyl)-amino]etanolu (fluorescencyjny wskaźnik kationów) przez kationy nieorganiczne w rozpuszczalnikach o różnej polarności
dc.title.alternativepl
The effect of complexation of 2-[(2-hydroxyethyl)-(1,3-diphenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinolin-6-ylmethyl)-amino]-ethanol (fluorescent indicator for the cations) by inorganic cations in solvents different polarity.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Des Moines
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available