ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE JAKO ELEMENT ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA PRZYKŁADZIE MIASTA I GMINY WIELICZKA

master
dc.abstract.enThe subject matter of this paper refers to crisis management as an element of security on the example of the town and municipality of Wieliczka. The first chapter is an introduction to crisis management, presents the phases of crisis management, its system and structure, and lists the legal basis for its functioning. The second chapter explains the term public safety and also describes the entities dealing with public safety issues and their specific tasks. The issue of threats to public security and their consequences is also analysed. The third chapter characterizes the town and commune of Wieliczka, determining its location and geographical conditions, and also refers to the most beneficial aspects resulting from its geographical location. The last, fourth chapter contains information on crisis management in the town and commune of Wieliczka during the flood in 2010. It describes and describes the course of the flood and presents its consequences. The contents of the report are based on the assessment of the performance of flood protection tasks in the municipality of Wieliczka on the basis of a post-audit speech by the Supreme Chamber of Control in Kraków.pl
dc.abstract.plTematyka niniejszej pracy odnosi się do zarządzania kryzysowego jako elementu zapewniania bezpieczeństwa na przykładzie miasta i gminy Wieliczka. Pierwszy rozdział pracy stanowi wprowadzenie w tematykę zarządzania kryzysowego, przedstawia fazy zarządzania kryzysowego, jego system i strukturę oraz wymienia podstawy prawne, które stanowią źródło jego funkcjonowania. Drugi rozdział zawiera wyjaśnienie terminu jakim jest bezpieczeństwo publiczne, zawiera również charakterystykę podmiotów zajmujących się kwestiami ochrony bezpieczeństwa publicznego wraz z wymienieniem ich konkretnych zadań. Analizie poddana jest również kwestia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego wraz z jej skutkami. Trzeci rozdział charakteryzuje miasto i gminę Wieliczka, określając jej położenie i uwarunkowania geograficzne, odnosi się również do najkorzystniejszych aspektów wynikających z położenia geograficznego. W ostatnim, czwartym rozdziale zawarte zostały informacje na temat zarządzania kryzysowego w mieście i gminie Wieliczka podczas powodzi do której doszło w roku 2010. Charakteryzuje i opisuje przebieg powodzi oraz przedstawia jej skutki. Treści w nim zawarte opierają się na ocenie wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w gminie Wieliczka na podstawie wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBorowiec, Piotr - 127409 pl
dc.contributor.authorGrochal, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBorowiec, Piotr - 127409 pl
dc.contributor.reviewerKosowska-Gąstoł, Beata - 129190 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:02:49Z
dc.date.available2020-07-28T04:02:49Z
dc.date.submitted2019-09-17pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-136899-252252pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238755
dc.languagepolpl
dc.subject.encrisis managementpublic securityfloodtown and commune of Wieliczkapl
dc.subject.plzarządzanie kryzysowebezpieczeństwo publicznepowódźmiasto i gmina Wieliczkapl
dc.titleZARZĄDZANIE KRYZYSOWE JAKO ELEMENT ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA PRZYKŁADZIE MIASTA I GMINY WIELICZKApl
dc.title.alternativeCRISIS MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF ENSURING PUBLIC SAFETY ON THE EXAMPLE OF THE TOWN AND COMMUNE OF WIELICZKApl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject matter of this paper refers to crisis management as an element of security on the example of the town and municipality of Wieliczka. The first chapter is an introduction to crisis management, presents the phases of crisis management, its system and structure, and lists the legal basis for its functioning. The second chapter explains the term public safety and also describes the entities dealing with public safety issues and their specific tasks. The issue of threats to public security and their consequences is also analysed. The third chapter characterizes the town and commune of Wieliczka, determining its location and geographical conditions, and also refers to the most beneficial aspects resulting from its geographical location. The last, fourth chapter contains information on crisis management in the town and commune of Wieliczka during the flood in 2010. It describes and describes the course of the flood and presents its consequences. The contents of the report are based on the assessment of the performance of flood protection tasks in the municipality of Wieliczka on the basis of a post-audit speech by the Supreme Chamber of Control in Kraków.
dc.abstract.plpl
Tematyka niniejszej pracy odnosi się do zarządzania kryzysowego jako elementu zapewniania bezpieczeństwa na przykładzie miasta i gminy Wieliczka. Pierwszy rozdział pracy stanowi wprowadzenie w tematykę zarządzania kryzysowego, przedstawia fazy zarządzania kryzysowego, jego system i strukturę oraz wymienia podstawy prawne, które stanowią źródło jego funkcjonowania. Drugi rozdział zawiera wyjaśnienie terminu jakim jest bezpieczeństwo publiczne, zawiera również charakterystykę podmiotów zajmujących się kwestiami ochrony bezpieczeństwa publicznego wraz z wymienieniem ich konkretnych zadań. Analizie poddana jest również kwestia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego wraz z jej skutkami. Trzeci rozdział charakteryzuje miasto i gminę Wieliczka, określając jej położenie i uwarunkowania geograficzne, odnosi się również do najkorzystniejszych aspektów wynikających z położenia geograficznego. W ostatnim, czwartym rozdziale zawarte zostały informacje na temat zarządzania kryzysowego w mieście i gminie Wieliczka podczas powodzi do której doszło w roku 2010. Charakteryzuje i opisuje przebieg powodzi oraz przedstawia jej skutki. Treści w nim zawarte opierają się na ocenie wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w gminie Wieliczka na podstawie wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Borowiec, Piotr - 127409
dc.contributor.authorpl
Grochal, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Borowiec, Piotr - 127409
dc.contributor.reviewerpl
Kosowska-Gąstoł, Beata - 129190
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:02:49Z
dc.date.available
2020-07-28T04:02:49Z
dc.date.submittedpl
2019-09-17
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-136899-252252
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238755
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
crisis managementpublic securityfloodtown and commune of Wieliczka
dc.subject.plpl
zarządzanie kryzysowebezpieczeństwo publicznepowódźmiasto i gmina Wieliczka
dc.titlepl
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE JAKO ELEMENT ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA PRZYKŁADZIE MIASTA I GMINY WIELICZKA
dc.title.alternativepl
CRISIS MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF ENSURING PUBLIC SAFETY ON THE EXAMPLE OF THE TOWN AND COMMUNE OF WIELICZKA
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
61
Views per month
Views per city
Krakow
18
Myslenice
5
Rudnik
4
Warsaw
3
Wieliczka
3
Wroclaw
3
Bochnia
2
Kielce
2
Nowy Sącz
2
Poznan
2

No access

No Thumbnail Available