Ocena skuteczności internetowej promocji kultury na przykładzie Gliwickiego Teatru Muzycznego

master
dc.abstract.enThis thesis was inspired by my personal general interest in Gliwice Music Theatre and its online promotion in particular. Participating in the cultural life I noticed that not all of the cultural institutions use online promotion or they do not do it in a proper way. I was observing this phenomenon drawing only on my own perceptions. However the scale of this phenomenon prompted me to research into effective online promotion of culture. My study goes on the actions undertaken by Gliwice Music Theatre. However I wanted to go into the detail in this subject therefore I described the online promotion of culture in general and then I referred to a couple of different music theatres to get a comparison which I analysed in my thesispl
dc.abstract.plPraca powstała z osobistego zainteresowania Gliwickim Teatrem Muzycznym, a w szczególności jego internetową promocją. Uczestnicząc w życiu kulturalnym, spostrzegłam, że nie wszystkie instytucje kultury prowadzą internetową promocję lub robią to nie do końca poprawnie. Przyglądając się temu zjawisku, opierałam się jedynie na własnych obserwacjach. Jednakże skala zjawiska skłoniła mnie do tego, że postanowiłam poprzeć swoje obserwacje badaniami dotyczącym skutecznej internetowej promocji kultury. Głównie opierałam się o doświadczenia Gliwickiego Teatru Muzycznego. Jednak, aby wprowadzić głębiej w temat, opisałam ogólnie promocję kultury w Internecie, a następnie odniosłam się do kilku innych Teatrów Muzycznych, aby uzyskać pewne porównanie, które w dalszej części pracy zostało poddane szczególnej analizie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.contributor.authorSynkiewicz, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.contributor.reviewerKocój, Ewa - 185927 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:59:20Z
dc.date.available2020-07-27T03:59:20Z
dc.date.submitted2017-03-06pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-111208-154272pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217145
dc.languagepolpl
dc.subject.enGliwicki Theatre Musical, Internet, culture, promotion, theatre, theatre musicalpl
dc.subject.plGliwicki Teatr Muzyczny, Internet, kultura, promocja, teatr, teatr muzycznypl
dc.titleOcena skuteczności internetowej promocji kultury na przykładzie Gliwickiego Teatru Muzycznegopl
dc.title.alternativeEvaluation of the effectiveness of internet promotion on the example of the Musical Theatre in Gliwicepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis was inspired by my personal general interest in Gliwice Music Theatre and its online promotion in particular. Participating in the cultural life I noticed that not all of the cultural institutions use online promotion or they do not do it in a proper way. I was observing this phenomenon drawing only on my own perceptions. However the scale of this phenomenon prompted me to research into effective online promotion of culture. My study goes on the actions undertaken by Gliwice Music Theatre. However I wanted to go into the detail in this subject therefore I described the online promotion of culture in general and then I referred to a couple of different music theatres to get a comparison which I analysed in my thesis
dc.abstract.plpl
Praca powstała z osobistego zainteresowania Gliwickim Teatrem Muzycznym, a w szczególności jego internetową promocją. Uczestnicząc w życiu kulturalnym, spostrzegłam, że nie wszystkie instytucje kultury prowadzą internetową promocję lub robią to nie do końca poprawnie. Przyglądając się temu zjawisku, opierałam się jedynie na własnych obserwacjach. Jednakże skala zjawiska skłoniła mnie do tego, że postanowiłam poprzeć swoje obserwacje badaniami dotyczącym skutecznej internetowej promocji kultury. Głównie opierałam się o doświadczenia Gliwickiego Teatru Muzycznego. Jednak, aby wprowadzić głębiej w temat, opisałam ogólnie promocję kultury w Internecie, a następnie odniosłam się do kilku innych Teatrów Muzycznych, aby uzyskać pewne porównanie, które w dalszej części pracy zostało poddane szczególnej analizie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.contributor.authorpl
Synkiewicz, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.contributor.reviewerpl
Kocój, Ewa - 185927
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:59:20Z
dc.date.available
2020-07-27T03:59:20Z
dc.date.submittedpl
2017-03-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-111208-154272
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217145
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Gliwicki Theatre Musical, Internet, culture, promotion, theatre, theatre musical
dc.subject.plpl
Gliwicki Teatr Muzyczny, Internet, kultura, promocja, teatr, teatr muzyczny
dc.titlepl
Ocena skuteczności internetowej promocji kultury na przykładzie Gliwickiego Teatru Muzycznego
dc.title.alternativepl
Evaluation of the effectiveness of internet promotion on the example of the Musical Theatre in Gliwice
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Huta Stara A
1
Libiaz
1
London
1

No access

No Thumbnail Available