Nawyki żywieniowe i ocena stanu wiedzy a jakość życia pacjentów rehabilitowanych w Środowiskowych Domach Samopomocy

master
dc.abstract.enKnowledge about nutrition, eating habits and lifestyle significantly affect the health, frame of mind and the presence and intensity of symptoms of diseases among patients rehabilitated in Environmental Self-Help Houses. These factors affect the health of patients and the subjective perception and thus perception of their own quality of life.The occurrence and severity of diet-related diseases and concomitant also can have a significant impact on the quality of life of patients. It can be determined by many factors which include: awareness and knowledge about nutrition, the level of knowledge applicable to the health of the subjects, their lifestyle and diet, socio-demographic factors and the importance of family and the impact of loneliness on the incidence of certain diseases and the quality of life.From the research conducted it can be started that the level of knowledge of the participants does not depend on their education, age, martial status, the research confirmed that the BMI of the people examined does not depend on their physical activity. The research also confirmed that the quality of participants’ life within any of the fields (somatic, psychological, sociological, behavioral) does not depend on their BMI. The research of dependence between the eating habits correctness and participants’ life quality started that the better the eating habits the better the life quality within the psychological field. The quality of life within the somatic and social fields depends on the level of knowledge.Identification and evaluation using appropriate tools (test WOQOL BREF author's questionnaire, observation and interview) aspects of the subjects that affect their health and quality of life estimation can be used to assess and plan an individual approach to the patient based on the acquired information, and adjust the optimal forms of therapy for the smooth progress of rehabilitation.pl
dc.abstract.plWiedza o odżywianiu, nawyki żywieniowe i styl życia w znaczącym stopniu wpływają na zdrowie, samopoczucie oraz występowanie i intensywność objawów schorzeń wśród pacjentów rehabilitowanych w Środowiskowych Domach Samopomocy. Czynniki te wpływają na zdrowie pacjentów oraz jego subiektywne odczuwanie, a co za tym idzie percepcję własnej jakości życia.Występowanie i nasilenie objawów schorzeń także dietozależnych i współistniejących może mieć znaczący wpływ, na jakość życia badanych. Może być ona uwarunkowana wieloma czynnikami, do których należą: świadomość i wiedza na temat odżywiania, poziom wiedzy na temat właściwego dla stanu zdrowia badanych osób stylu życia i sposobu odżywiania, czynników socjodemograficznych czy znaczenia rodziny oraz wpływu samotności na występowanie zarówno niektórych schorzeń jak i jakość życia. Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom wiedzy osób badanych nie zależy od ich wykształcenia, wieku oraz stanu cywilnego. Badanie potwierdziło, że BMI badanych osób nie zależy od aktywności fizycznej. Przeprowadzone badania dowiodły także, iż jakość życia osób badanych w żadnej z dziedzin (somatycznej, psychologicznej, socjalnej, środowiskowej) nie zależy od ich BMI. Badanie zależności pomiędzy poprawnością nawyków żywieniowych a jakością życia respondentów wykazało, że im lepsze nawyki żywieniowe tym lepsza jakość życia w dziedzinie psychologicznej osób badanych. Jakość życia w domenach somatycznej i socjalnej zależy od poziomu wiedzy.Identyfikowanie i ocena za pomocą odpowiednich narzędzi (test WOQOL BREF, autorski kwestionariusz ankiety, obserwacja i rozmowa) aspektów życia osób badanych mających wpływ na ich zdrowie oraz szacowanie, jakości życia może służyć do oceny i planowania indywidualnego podejścia do pacjenta opartego na zdobytych informacjach oraz dostosowania optymalnych form terapii dla sprawnego przebiegu rehabilitacji.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorOgórek-Tęcza, Beata - 133025 pl
dc.contributor.authorKaczmarska, Elżbietapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerOgórek-Tęcza, Beata - 133025 pl
dc.contributor.reviewerPucko, Zygmunt - 133241 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:01:58Z
dc.date.available2020-07-25T04:01:58Z
dc.date.submitted2014-10-16pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-90353-125537pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198625
dc.languagepolpl
dc.subject.endietary habits, quality of life, Environmental Self-Help House.pl
dc.subject.plwiedza, nawyki żywieniowe, jakość życia, Środowiskowy Dom Samopomocy.pl
dc.titleNawyki żywieniowe i ocena stanu wiedzy a jakość życia pacjentów rehabilitowanych w Środowiskowych Domach Samopomocypl
dc.title.alternativeDietary habits and assessment of the state of knowledge and the quality of life of patients rehabilitated in Environmental Self-Help Houses.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Knowledge about nutrition, eating habits and lifestyle significantly affect the health, frame of mind and the presence and intensity of symptoms of diseases among patients rehabilitated in Environmental Self-Help Houses. These factors affect the health of patients and the subjective perception and thus perception of their own quality of life.The occurrence and severity of diet-related diseases and concomitant also can have a significant impact on the quality of life of patients. It can be determined by many factors which include: awareness and knowledge about nutrition, the level of knowledge applicable to the health of the subjects, their lifestyle and diet, socio-demographic factors and the importance of family and the impact of loneliness on the incidence of certain diseases and the quality of life.From the research conducted it can be started that the level of knowledge of the participants does not depend on their education, age, martial status, the research confirmed that the BMI of the people examined does not depend on their physical activity. The research also confirmed that the quality of participants’ life within any of the fields (somatic, psychological, sociological, behavioral) does not depend on their BMI. The research of dependence between the eating habits correctness and participants’ life quality started that the better the eating habits the better the life quality within the psychological field. The quality of life within the somatic and social fields depends on the level of knowledge.Identification and evaluation using appropriate tools (test WOQOL BREF author's questionnaire, observation and interview) aspects of the subjects that affect their health and quality of life estimation can be used to assess and plan an individual approach to the patient based on the acquired information, and adjust the optimal forms of therapy for the smooth progress of rehabilitation.
dc.abstract.plpl
Wiedza o odżywianiu, nawyki żywieniowe i styl życia w znaczącym stopniu wpływają na zdrowie, samopoczucie oraz występowanie i intensywność objawów schorzeń wśród pacjentów rehabilitowanych w Środowiskowych Domach Samopomocy. Czynniki te wpływają na zdrowie pacjentów oraz jego subiektywne odczuwanie, a co za tym idzie percepcję własnej jakości życia.Występowanie i nasilenie objawów schorzeń także dietozależnych i współistniejących może mieć znaczący wpływ, na jakość życia badanych. Może być ona uwarunkowana wieloma czynnikami, do których należą: świadomość i wiedza na temat odżywiania, poziom wiedzy na temat właściwego dla stanu zdrowia badanych osób stylu życia i sposobu odżywiania, czynników socjodemograficznych czy znaczenia rodziny oraz wpływu samotności na występowanie zarówno niektórych schorzeń jak i jakość życia. Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom wiedzy osób badanych nie zależy od ich wykształcenia, wieku oraz stanu cywilnego. Badanie potwierdziło, że BMI badanych osób nie zależy od aktywności fizycznej. Przeprowadzone badania dowiodły także, iż jakość życia osób badanych w żadnej z dziedzin (somatycznej, psychologicznej, socjalnej, środowiskowej) nie zależy od ich BMI. Badanie zależności pomiędzy poprawnością nawyków żywieniowych a jakością życia respondentów wykazało, że im lepsze nawyki żywieniowe tym lepsza jakość życia w dziedzinie psychologicznej osób badanych. Jakość życia w domenach somatycznej i socjalnej zależy od poziomu wiedzy.Identyfikowanie i ocena za pomocą odpowiednich narzędzi (test WOQOL BREF, autorski kwestionariusz ankiety, obserwacja i rozmowa) aspektów życia osób badanych mających wpływ na ich zdrowie oraz szacowanie, jakości życia może służyć do oceny i planowania indywidualnego podejścia do pacjenta opartego na zdobytych informacjach oraz dostosowania optymalnych form terapii dla sprawnego przebiegu rehabilitacji.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ogórek-Tęcza, Beata - 133025
dc.contributor.authorpl
Kaczmarska, Elżbieta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ogórek-Tęcza, Beata - 133025
dc.contributor.reviewerpl
Pucko, Zygmunt - 133241
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:01:58Z
dc.date.available
2020-07-25T04:01:58Z
dc.date.submittedpl
2014-10-16
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-90353-125537
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198625
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
dietary habits, quality of life, Environmental Self-Help House.
dc.subject.plpl
wiedza, nawyki żywieniowe, jakość życia, Środowiskowy Dom Samopomocy.
dc.titlepl
Nawyki żywieniowe i ocena stanu wiedzy a jakość życia pacjentów rehabilitowanych w Środowiskowych Domach Samopomocy
dc.title.alternativepl
Dietary habits and assessment of the state of knowledge and the quality of life of patients rehabilitated in Environmental Self-Help Houses.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Katowice
5
Warsaw
3
Wroclaw
3
Bydgoszcz
2
Kobielice
2
Chociw
1
Des Moines
1
Dublin
1
Istanbul
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available