Realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą w Urzędzie Miejskim w Dębicy

licenciate
dc.abstract.enThis paper presents the process of implementation of tasks related to management con-trol and internal audit. Discusses the legal aspects, the functioning of the Municipal Of-fice and carried out activities related to the theme of work. Attention was also drawn to the positive and negative elements of the system and improvement of existing and pro-posed management control system in this office. The final evaluation pointed out the need to increase the number of e-solutions in the institution.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono proces realizacji zadań z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Omówione zostały aspekty prawne, sposób funkcjonowania Urzędu oraz wykonywane działania związane z tematem pracy. Zwrócono również uwagę na pozytywne i negatywne elementy systemu oraz dotychczasowe i proponowane doskonalenie systemu kontroli zarządczej w tej jednostce. W ocenie końcowej wskazano na potrzebę zwiększenia ilości elektronicznych rozwiązań w instytucji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurkiewicz, Andrzej - 102387 pl
dc.contributor.authorMatejek, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080 pl
dc.contributor.reviewerKurkiewicz, Andrzej - 102387 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:43:48Z
dc.date.available2020-07-26T12:43:48Z
dc.date.submitted2015-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-95720-163606pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203241
dc.languagepolpl
dc.subject.enMANAGERIAL CONTROL – INTERNAL AUDIT – FUNCTIONING – TASKSpl
dc.subject.plKONTROLA ZARZĄDCZA – AUDYT WEWNĘTRZNY – FUNKCJONOWANIE – ZADANIApl
dc.titleRealizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą w Urzędzie Miejskim w Dębicypl
dc.title.alternativeImplementation of tasks related to the management control of City Hall in Debicapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper presents the process of implementation of tasks related to management con-trol and internal audit. Discusses the legal aspects, the functioning of the Municipal Of-fice and carried out activities related to the theme of work. Attention was also drawn to the positive and negative elements of the system and improvement of existing and pro-posed management control system in this office. The final evaluation pointed out the need to increase the number of e-solutions in the institution.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono proces realizacji zadań z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Omówione zostały aspekty prawne, sposób funkcjonowania Urzędu oraz wykonywane działania związane z tematem pracy. Zwrócono również uwagę na pozytywne i negatywne elementy systemu oraz dotychczasowe i proponowane doskonalenie systemu kontroli zarządczej w tej jednostce. W ocenie końcowej wskazano na potrzebę zwiększenia ilości elektronicznych rozwiązań w instytucji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurkiewicz, Andrzej - 102387
dc.contributor.authorpl
Matejek, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080
dc.contributor.reviewerpl
Kurkiewicz, Andrzej - 102387
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:43:48Z
dc.date.available
2020-07-26T12:43:48Z
dc.date.submittedpl
2015-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-95720-163606
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203241
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MANAGERIAL CONTROL – INTERNAL AUDIT – FUNCTIONING – TASKS
dc.subject.plpl
KONTROLA ZARZĄDCZA – AUDYT WEWNĘTRZNY – FUNKCJONOWANIE – ZADANIA
dc.titlepl
Realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą w Urzędzie Miejskim w Dębicy
dc.title.alternativepl
Implementation of tasks related to the management control of City Hall in Debica
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available