The Visegrad Group countries and the Western Balkans states : pre-accesion experiences and proposals for Macedonia

2015
book section
article
dc.abstract.enThe enlargement of the European Union is subject to various factors that affect this process. Not without significance is the impact of the international, political and economic situation. The international situation favoured the accession of the Visegrad Group. A prompt decision to „open the gates” of the EU enabled a smooth introduction of the negotiation process in result of which new countries joined the EU in 2004 and 2007. It was taking place in the period of economic growth and general prosperity of Europe. This period has not been made use of by the Balkan countries affected by ethnic conflicts often dictated by ambition. Only Croatia in 2013 succeeded, so far, in joining the organization. Other countries have been left behind. The delay is due not always to non-compliance with the criteria for membership but also results from political problems with the neighbours. Greek- Macedonian dispute about the name of the country shows that problem most emphatically. Today, the situation does not favour the enlargement of the UE. Both economically (the prolonged crisis in the euro zone) and politically (eurosceptic attitudes in several EU countries) the situation is incomparable with that of several years ago. Moreover, the societies of the EU countries seem to be tired with the enlargements of the first decade of this century.pl
dc.abstract.plRozszerzenie Unii Europejskiej jest uwarunkowane różnymi czynnikami. Nie bez znaczenia jest wpływ sytuacji międzynarodowej, politycznej i gospodarczej. Akcesji państw Grupy Wyszehradzkiej do Unii sprzyjała sytuacja międzynarodowa. Szybka decyzja o "otwarciu bram" UE umożliwiła sprawne przeprowadzenie procesu negocjacyjnego w wyniku którego nowe państwa dołączyła do Unii w 2004 i 2007 roku. Odbywało się to w okresie rozwoju gospodarczego i generalnej prosperity Europy. Okresu tego nie wykorzystały państwa bałkańskie, dotknięte konfliktami o charakterze etnicznym, nierzadko także ambicjonalnym. Jedynie Chorwacja w 2013 r. zdołała, jak dotąd, dołączyć do organizacji. Pozostałe państwa zostały w tyle. Ich opóźnienie jest spowodowane nie zawsze niespełnianiem kryteriów członkostwa ale wynika też z problemów o charakterze politycznym ze swoimi sąsiadami. Spór grecko-macedoński o nazwę państwa dowodzi tego najdobitniej. Obecnie sytuacja nie sprzyja rozszerzeniu Unii. Zarówno pod względem gospodarczym (przedłużający się kryzys w strefie euro) jak i politycznym (przejawy postaw eurosceptycznych w kilku państwach unijnych) sytuacja jest nieporównywalna z tą sprzed kilkunastu lat. Społeczeństwa krajów unijnych wydają się też zmęczone rozszerzeniami pierwszego dziesięciolecia obecnego wieku. W przypadku Macedonii, biorąc pod uwagę jej położenie geopolityczne, trudno wskazać jakąkolwiek alternatywę dla przystąpienia do tejże organizacji. Brak jednak odpowiedzi na pytanie kiedy do tego dojdzie. Tak jak w przypadku Europy Środkowej, co jej wyraźnie widoczne 10 lat po rozszerzeniu, tak w przypadku Bałkanów rozszerzenie powinno przynieść sukces.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistykipl
dc.contributor.authorKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.editorSzyszka, Michałpl
dc.contributor.editorTomczyk, Łukaszpl
dc.contributor.editorGulevska, Valentinapl
dc.contributor.editorPetrovski, Dobripl
dc.date.accession2016-03-30pl
dc.date.accessioned2016-03-31T06:38:27Z
dc.date.available2016-03-31T06:38:27Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 47-50.pl
dc.description.physical37-50pl
dc.description.publication0,8pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-941568-0-0pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23109
dc.identifier.weblinkhttps://www.depot.ceon.pl/handle/123456789/8284pl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.pubinfoCracow : Pedagogical University of Cracow. Department of Social Pedagogy and Andragogypl
dc.pubinfoBitola : St. Clement of Ohrid Universitypl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enMacedoniapl
dc.subject.enEU enlargementpl
dc.subject.enVisegrad Grouppl
dc.subject.enBalkanpl
dc.subject.plMacedoniapl
dc.subject.plrozszerzenie Unii Europejskiejpl
dc.subject.plGrupa Wyszehradzkapl
dc.subject.plBałkanypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleThe Visegrad Group countries and the Western Balkans states : pre-accesion experiences and proposals for Macedoniapl
dc.title.containerModern social and educational challenges and phenomena : Polish and Macedonian perspectivespl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The enlargement of the European Union is subject to various factors that affect this process. Not without significance is the impact of the international, political and economic situation. The international situation favoured the accession of the Visegrad Group. A prompt decision to „open the gates” of the EU enabled a smooth introduction of the negotiation process in result of which new countries joined the EU in 2004 and 2007. It was taking place in the period of economic growth and general prosperity of Europe. This period has not been made use of by the Balkan countries affected by ethnic conflicts often dictated by ambition. Only Croatia in 2013 succeeded, so far, in joining the organization. Other countries have been left behind. The delay is due not always to non-compliance with the criteria for membership but also results from political problems with the neighbours. Greek- Macedonian dispute about the name of the country shows that problem most emphatically. Today, the situation does not favour the enlargement of the UE. Both economically (the prolonged crisis in the euro zone) and politically (eurosceptic attitudes in several EU countries) the situation is incomparable with that of several years ago. Moreover, the societies of the EU countries seem to be tired with the enlargements of the first decade of this century.
dc.abstract.plpl
Rozszerzenie Unii Europejskiej jest uwarunkowane różnymi czynnikami. Nie bez znaczenia jest wpływ sytuacji międzynarodowej, politycznej i gospodarczej. Akcesji państw Grupy Wyszehradzkiej do Unii sprzyjała sytuacja międzynarodowa. Szybka decyzja o "otwarciu bram" UE umożliwiła sprawne przeprowadzenie procesu negocjacyjnego w wyniku którego nowe państwa dołączyła do Unii w 2004 i 2007 roku. Odbywało się to w okresie rozwoju gospodarczego i generalnej prosperity Europy. Okresu tego nie wykorzystały państwa bałkańskie, dotknięte konfliktami o charakterze etnicznym, nierzadko także ambicjonalnym. Jedynie Chorwacja w 2013 r. zdołała, jak dotąd, dołączyć do organizacji. Pozostałe państwa zostały w tyle. Ich opóźnienie jest spowodowane nie zawsze niespełnianiem kryteriów członkostwa ale wynika też z problemów o charakterze politycznym ze swoimi sąsiadami. Spór grecko-macedoński o nazwę państwa dowodzi tego najdobitniej. Obecnie sytuacja nie sprzyja rozszerzeniu Unii. Zarówno pod względem gospodarczym (przedłużający się kryzys w strefie euro) jak i politycznym (przejawy postaw eurosceptycznych w kilku państwach unijnych) sytuacja jest nieporównywalna z tą sprzed kilkunastu lat. Społeczeństwa krajów unijnych wydają się też zmęczone rozszerzeniami pierwszego dziesięciolecia obecnego wieku. W przypadku Macedonii, biorąc pod uwagę jej położenie geopolityczne, trudno wskazać jakąkolwiek alternatywę dla przystąpienia do tejże organizacji. Brak jednak odpowiedzi na pytanie kiedy do tego dojdzie. Tak jak w przypadku Europy Środkowej, co jej wyraźnie widoczne 10 lat po rozszerzeniu, tak w przypadku Bałkanów rozszerzenie powinno przynieść sukces.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki
dc.contributor.authorpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.editorpl
Szyszka, Michał
dc.contributor.editorpl
Tomczyk, Łukasz
dc.contributor.editorpl
Gulevska, Valentina
dc.contributor.editorpl
Petrovski, Dobri
dc.date.accessionpl
2016-03-30
dc.date.accessioned
2016-03-31T06:38:27Z
dc.date.available
2016-03-31T06:38:27Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 47-50.
dc.description.physicalpl
37-50
dc.description.publicationpl
0,8
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-941568-0-0
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23109
dc.identifier.weblinkpl
https://www.depot.ceon.pl/handle/123456789/8284
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.pubinfopl
Cracow : Pedagogical University of Cracow. Department of Social Pedagogy and Andragogy
dc.pubinfopl
Bitola : St. Clement of Ohrid University
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
Macedonia
dc.subject.enpl
EU enlargement
dc.subject.enpl
Visegrad Group
dc.subject.enpl
Balkan
dc.subject.plpl
Macedonia
dc.subject.plpl
rozszerzenie Unii Europejskiej
dc.subject.plpl
Grupa Wyszehradzka
dc.subject.plpl
Bałkany
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
The Visegrad Group countries and the Western Balkans states : pre-accesion experiences and proposals for Macedonia
dc.title.containerpl
Modern social and educational challenges and phenomena : Polish and Macedonian perspectives
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month