ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z DARCZYŃCAMI FUNDACJI TYGODNIKA POWSZECHNEGO Z PERSPEKTYWY ZJAWISKA ELITARYZMU

master
dc.abstract.enThe MA dissertation examines how the Tygodnik Powszechny Foundation manages its relations with donors, and suggests changes of organizational culture in terms of creating the organization’s image in order to improve communication with society. The phenomenon is discussed from the perspective of the organization's elitism. This MA dissertation is of descriptive and empirical nature and consists of an introduction, three chapters, and a conclusion. The first chapter of the master's thesis was devoted to the examined organization's characteristics. Literature relevant to the subject was presented in the second chapter. Books that were the main source of information used in this MA dissertation were depicted also in this chapter. The third chapter presents the process of conducting the action research method in Tygodnik Powszechny Foundation. Steps taken by the researcher in the organization were described in detail, starting from the researcher's first contact with the Tygodnik Powszechny Foundation until the last days of the research. The chapter characterizes the discovery and the take of the research problem found in the examined organization. It also includes the process of designing the implementation, as well as the process of introducing the solution to the organization. The last section of this chapter refers to self-reflection on the conducted action research method.pl
dc.abstract.plW pracy zostało zbadane w jaki sposób Fundacja Tygodnika Powszechnego zarządza relacjami z darczyńcami, oraz została zaproponowana zmiana kultury organizacyjnej w zakresie kreowania własnego wizerunku, w celu poprawy komunikacji ze społeczeństwem. Zjawisko omawiane jest z perspektywy elitaryzmu organizacji. Niniejsza praca ma charakter studium opisowo-empirycznego i składa się z wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia. Pierwszy rozdział pracy magisterskiej został poświęcony charakterystyce badanej organizacji, czyli Fundacji Tygodnika Powszechnego. W drugim rozdziale został przedstawiony przegląd literatury dotyczącej badanego problemu. Przybliżone zostały pozycje, które były głównym źródłem informacji wykorzystanych w niniejszej pracy. W trzecim rozdziale został przedstawiony proces przeprowadzania badań w działaniu w Fundacji Tygodnika Powszechnego. Szczegółowo zostały opisane kroki stawiane przez badacza w organizacji. Poczynając od pierwszego kontaktu badacza z Fundacją Tygodnika Powszechnego do ostatnich dni badań. Rozdział przybliża odkrycie i podjęcie tematu problemu badawczego występującego w danej organizacji. W rozdziale zostaje przybliżony proces projektowania wdrożenia oraz proces wprowadzenia rozwiązania problemu w organizacji. Rozdział zakończony jest podrozdziałem dotyczącym autorefleksji na temat przeprowadzonych badań w działaniu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorZawadzki, Michałpl
dc.contributor.authorMarek, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerZawadzki, Michałpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Katarzyna - 101989 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:48:34Z
dc.date.available2020-07-27T23:48:34Z
dc.date.submitted2019-06-05pl
dc.fieldofstudyzarządzanie reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-132524-249847pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234951
dc.languagepolpl
dc.subject.enMANAGEMENT RELATIONS DONORS ELITISM IMPLEMENTATIONpl
dc.subject.plZARZĄDZANIE RELACJE DARCZYŃCY ELITARYZM WDROŻENIEpl
dc.titleZARZĄDZANIE RELACJAMI Z DARCZYŃCAMI FUNDACJI TYGODNIKA POWSZECHNEGO Z PERSPEKTYWY ZJAWISKA ELITARYZMUpl
dc.title.alternativeThe Tygodnik Powszechny Foundation's management of donor relations from the perspective of the elitism phenomenonpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The MA dissertation examines how the Tygodnik Powszechny Foundation manages its relations with donors, and suggests changes of organizational culture in terms of creating the organization’s image in order to improve communication with society. The phenomenon is discussed from the perspective of the organization's elitism. This MA dissertation is of descriptive and empirical nature and consists of an introduction, three chapters, and a conclusion. The first chapter of the master's thesis was devoted to the examined organization's characteristics. Literature relevant to the subject was presented in the second chapter. Books that were the main source of information used in this MA dissertation were depicted also in this chapter. The third chapter presents the process of conducting the action research method in Tygodnik Powszechny Foundation. Steps taken by the researcher in the organization were described in detail, starting from the researcher's first contact with the Tygodnik Powszechny Foundation until the last days of the research. The chapter characterizes the discovery and the take of the research problem found in the examined organization. It also includes the process of designing the implementation, as well as the process of introducing the solution to the organization. The last section of this chapter refers to self-reflection on the conducted action research method.
dc.abstract.plpl
W pracy zostało zbadane w jaki sposób Fundacja Tygodnika Powszechnego zarządza relacjami z darczyńcami, oraz została zaproponowana zmiana kultury organizacyjnej w zakresie kreowania własnego wizerunku, w celu poprawy komunikacji ze społeczeństwem. Zjawisko omawiane jest z perspektywy elitaryzmu organizacji. Niniejsza praca ma charakter studium opisowo-empirycznego i składa się z wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia. Pierwszy rozdział pracy magisterskiej został poświęcony charakterystyce badanej organizacji, czyli Fundacji Tygodnika Powszechnego. W drugim rozdziale został przedstawiony przegląd literatury dotyczącej badanego problemu. Przybliżone zostały pozycje, które były głównym źródłem informacji wykorzystanych w niniejszej pracy. W trzecim rozdziale został przedstawiony proces przeprowadzania badań w działaniu w Fundacji Tygodnika Powszechnego. Szczegółowo zostały opisane kroki stawiane przez badacza w organizacji. Poczynając od pierwszego kontaktu badacza z Fundacją Tygodnika Powszechnego do ostatnich dni badań. Rozdział przybliża odkrycie i podjęcie tematu problemu badawczego występującego w danej organizacji. W rozdziale zostaje przybliżony proces projektowania wdrożenia oraz proces wprowadzenia rozwiązania problemu w organizacji. Rozdział zakończony jest podrozdziałem dotyczącym autorefleksji na temat przeprowadzonych badań w działaniu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Zawadzki, Michał
dc.contributor.authorpl
Marek, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Zawadzki, Michał
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Katarzyna - 101989
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:48:34Z
dc.date.available
2020-07-27T23:48:34Z
dc.date.submittedpl
2019-06-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-132524-249847
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234951
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MANAGEMENT RELATIONS DONORS ELITISM IMPLEMENTATION
dc.subject.plpl
ZARZĄDZANIE RELACJE DARCZYŃCY ELITARYZM WDROŻENIE
dc.titlepl
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z DARCZYŃCAMI FUNDACJI TYGODNIKA POWSZECHNEGO Z PERSPEKTYWY ZJAWISKA ELITARYZMU
dc.title.alternativepl
The Tygodnik Powszechny Foundation's management of donor relations from the perspective of the elitism phenomenon
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available