Integracja regionalna państw członkowskich Unii Europejskiej na przykładzie Beneluxu i Grupy Wyszehradzkiej.

master
dc.abstract.enThis Master's thesis presents the topic of regional integration on the example of the Benelux and the Visegrad Group in the context of their membership in the European Union. Its purpose is to answer the question whether over the years the indicated forms of integration have worked out and whether the set goals have been achieved and what are the threats and opportunities for the future in the context of Brexit or the Eurozone. The analysis also examined the issues of whether smaller forms of integration make sense in the face of integration in the EU nucleus and whether this creates room for a split and a "two-speed Europe", which motivated political leaders and how the context of international events affected the current position of these groups.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska przedstawia temat integracji regionalnej na przykładzie Beneluksu i Grupy Wyszehradzkiej w kontekście ich przynależności do Unii Europejskiej. Jej celem jest odpowiedź na pytanie, czy na przestrzeni lat wskazane formy integracji sprawdziły się i czy postawione cele zostały zrealizowane oraz jakie są zagrożenia i szanse na przyszłość w kontekście brexitu lub strefy euro. Analizie zostały także poddane kwestie, czy mniejsze formy integracji mają sens w obliczu integracji w jądrze UE i czy nie stwarza to pola do rozłamu oraz „Europy dwóch prędkości”, co motywowało przywódców politycznych i jaki wpływ miał kontekst wydarzeń na arenie międzynarodowej na aktualną pozycję tych grup.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTkaczyński, Jan - 132390 pl
dc.contributor.authorDzieża, Damianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerTkaczyński, Jan - 132390 pl
dc.contributor.reviewerNatanek, Mirosław - 130889 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:42:34Z
dc.date.available2020-07-28T03:42:34Z
dc.date.submitted2020-01-08pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-136530-165145pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238438
dc.languagepolpl
dc.subject.enEuropean Union, Visegrad Group, region, politics, cooperation, integration, economy, society, economy, potential, citizens, Eurostat, Central Europe, Western Europe.pl
dc.subject.plUnia Europejska, Grupa Wyszehradzka, region, polityka, współpraca, integracja, ekonomia, społeczeństwo, gospodarka, potencjał, obywatele, Eurostat, Europa Środkowa, Europa Zachodnia.pl
dc.titleIntegracja regionalna państw członkowskich Unii Europejskiej na przykładzie Beneluxu i Grupy Wyszehradzkiej.pl
dc.title.alternativeRegional Integration of European Union Member States on the Example of Benelux and the Visegrad Grouppl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This Master's thesis presents the topic of regional integration on the example of the Benelux and the Visegrad Group in the context of their membership in the European Union. Its purpose is to answer the question whether over the years the indicated forms of integration have worked out and whether the set goals have been achieved and what are the threats and opportunities for the future in the context of Brexit or the Eurozone. The analysis also examined the issues of whether smaller forms of integration make sense in the face of integration in the EU nucleus and whether this creates room for a split and a "two-speed Europe", which motivated political leaders and how the context of international events affected the current position of these groups.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska przedstawia temat integracji regionalnej na przykładzie Beneluksu i Grupy Wyszehradzkiej w kontekście ich przynależności do Unii Europejskiej. Jej celem jest odpowiedź na pytanie, czy na przestrzeni lat wskazane formy integracji sprawdziły się i czy postawione cele zostały zrealizowane oraz jakie są zagrożenia i szanse na przyszłość w kontekście brexitu lub strefy euro. Analizie zostały także poddane kwestie, czy mniejsze formy integracji mają sens w obliczu integracji w jądrze UE i czy nie stwarza to pola do rozłamu oraz „Europy dwóch prędkości”, co motywowało przywódców politycznych i jaki wpływ miał kontekst wydarzeń na arenie międzynarodowej na aktualną pozycję tych grup.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tkaczyński, Jan - 132390
dc.contributor.authorpl
Dzieża, Damian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Tkaczyński, Jan - 132390
dc.contributor.reviewerpl
Natanek, Mirosław - 130889
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:42:34Z
dc.date.available
2020-07-28T03:42:34Z
dc.date.submittedpl
2020-01-08
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-136530-165145
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238438
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
European Union, Visegrad Group, region, politics, cooperation, integration, economy, society, economy, potential, citizens, Eurostat, Central Europe, Western Europe.
dc.subject.plpl
Unia Europejska, Grupa Wyszehradzka, region, polityka, współpraca, integracja, ekonomia, społeczeństwo, gospodarka, potencjał, obywatele, Eurostat, Europa Środkowa, Europa Zachodnia.
dc.titlepl
Integracja regionalna państw członkowskich Unii Europejskiej na przykładzie Beneluxu i Grupy Wyszehradzkiej.
dc.title.alternativepl
Regional Integration of European Union Member States on the Example of Benelux and the Visegrad Group
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Krakow
3
Wroclaw
3
Domaradz
2
Dublin
2
Chorzów
1
Gdansk
1
Gora Kalwaria
1
Żywiec
1

No access

No Thumbnail Available