"Bycie w ruchu jest dla mnie jak dom" : pojęcie domu w narracjach migrantów wielokrotnych

2016
journal article
article
dc.abstract.enBecause of the difficulties with conceptualization and its intimate as well as political character, the notion of home was not often used in social sciences. Paradoxically, the interest in “home” in the last several decades appeared mainly in the frames of mobility and transnational studies or with reference to migrants, whose understanding of home is often problematized. On the one hand, research suggest uprooting of migrants, their sense of homelessness and disorientation, on the other however in the frames of feminist or postmodern studies we could witness a deconstruction of traditionally defined home or place attachment. Thus, this article is aimed first at analysing this evolution and discussing different conceptualizations of home in social sciences. Subsequently, based on biographical interviews with people who have since childhood migrated with their parents (Third Culture Kids) and followed mobile lifestyle in their adult life, different ways of describing home are considered. They include other than territorial definitions, referring to significant others, certain period of life or particular routines. Some interviews demonstrate positive aspects of “homelessness” and nomadic attitude connected primarily with freedom and transgression.pl
dc.abstract.plZ uwagi na trudności z konceptualizacją, osobisty, a zarazem polityczny charakter, pojęcie domu nie było szczególnie często wykorzystywane w naukach społecznych. Paradoksalnie, zainteresowanie kategorią domu nastąpiło w ostatnich dekadach w ramach badań nad mobilnością i transnarodowością oraz w odniesieniu do migrantów, u których jego tradycyjne rozumienie zostaje w pewien sposób sproblematyzowane. Z jednej strony wskazuje się na wykorzenienie migrantów, ich poczucie bezdomności i zagubienia, z drugiej natomiast, w ramach studiów feministycznych czy transnarodowych, dokonywano dekonstrukcji tradycyjnie pojmowanego pojęcia domu i przywiązania do miejsca. W niniejszym artykule próbuję prześledzić tę ewolucję i wskazać na różne konceptualizacje domu w naukach społecznych. Następnie, opierając się na wywiadach biograficznych z osobami, które od dzieciństwa migrowały ze swoimi rodzicami (Third Culture Kids) i kontynuują mobilny styl życia w dorosłości, analizuję różne sposoby ujmowania domu. Wskazuję na wyłanianie się innych niż terytorialne definicji domu, związanych z bliskimi osobami, określonym momentem życia czy pewnymi rutynowymi działaniami. Część wywiadów ilustruje również pozytywne aspekty „bezdomności” i nomadyczności, związane przede wszystkim z transgresją i wolnością.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanejpl
dc.contributor.authorTrąbka, Agnieszka - 161125 pl
dc.date.accession2016-12-12pl
dc.date.accessioned2016-12-14T09:18:07Z
dc.date.available2016-12-14T09:18:07Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 178-180pl
dc.description.number4 (162)pl
dc.description.physical165-180pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume42pl
dc.identifier.eissn2544-4972pl
dc.identifier.issn2081-4488pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33764
dc.identifier.weblinkhttp://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/SM_PP_4_2016/St.-Migrac.-4-16-10-A.Trabka.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeinne
dc.subject.enhomepl
dc.subject.enmobilitypl
dc.subject.enserial migrationpl
dc.subject.endwelling in travelpl
dc.subject.pldompl
dc.subject.plmobilnośćpl
dc.subject.plmigracja wielokrotnapl
dc.subtypeArticlepl
dc.title"Bycie w ruchu jest dla mnie jak dom" : pojęcie domu w narracjach migrantów wielokrotnychpl
dc.title.alternative"Being on the go feels like home" : the notion of home in the serial migrants' narrationspl
dc.title.journalStudia Migracyjne - Przegląd Polonijnypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Because of the difficulties with conceptualization and its intimate as well as political character, the notion of home was not often used in social sciences. Paradoxically, the interest in “home” in the last several decades appeared mainly in the frames of mobility and transnational studies or with reference to migrants, whose understanding of home is often problematized. On the one hand, research suggest uprooting of migrants, their sense of homelessness and disorientation, on the other however in the frames of feminist or postmodern studies we could witness a deconstruction of traditionally defined home or place attachment. Thus, this article is aimed first at analysing this evolution and discussing different conceptualizations of home in social sciences. Subsequently, based on biographical interviews with people who have since childhood migrated with their parents (Third Culture Kids) and followed mobile lifestyle in their adult life, different ways of describing home are considered. They include other than territorial definitions, referring to significant others, certain period of life or particular routines. Some interviews demonstrate positive aspects of “homelessness” and nomadic attitude connected primarily with freedom and transgression.
dc.abstract.plpl
Z uwagi na trudności z konceptualizacją, osobisty, a zarazem polityczny charakter, pojęcie domu nie było szczególnie często wykorzystywane w naukach społecznych. Paradoksalnie, zainteresowanie kategorią domu nastąpiło w ostatnich dekadach w ramach badań nad mobilnością i transnarodowością oraz w odniesieniu do migrantów, u których jego tradycyjne rozumienie zostaje w pewien sposób sproblematyzowane. Z jednej strony wskazuje się na wykorzenienie migrantów, ich poczucie bezdomności i zagubienia, z drugiej natomiast, w ramach studiów feministycznych czy transnarodowych, dokonywano dekonstrukcji tradycyjnie pojmowanego pojęcia domu i przywiązania do miejsca. W niniejszym artykule próbuję prześledzić tę ewolucję i wskazać na różne konceptualizacje domu w naukach społecznych. Następnie, opierając się na wywiadach biograficznych z osobami, które od dzieciństwa migrowały ze swoimi rodzicami (Third Culture Kids) i kontynuują mobilny styl życia w dorosłości, analizuję różne sposoby ujmowania domu. Wskazuję na wyłanianie się innych niż terytorialne definicji domu, związanych z bliskimi osobami, określonym momentem życia czy pewnymi rutynowymi działaniami. Część wywiadów ilustruje również pozytywne aspekty „bezdomności” i nomadyczności, związane przede wszystkim z transgresją i wolnością.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej
dc.contributor.authorpl
Trąbka, Agnieszka - 161125
dc.date.accessionpl
2016-12-12
dc.date.accessioned
2016-12-14T09:18:07Z
dc.date.available
2016-12-14T09:18:07Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 178-180
dc.description.numberpl
4 (162)
dc.description.physicalpl
165-180
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
42
dc.identifier.eissnpl
2544-4972
dc.identifier.issnpl
2081-4488
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33764
dc.identifier.weblinkpl
http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/SM_PP_4_2016/St.-Migrac.-4-16-10-A.Trabka.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
home
dc.subject.enpl
mobility
dc.subject.enpl
serial migration
dc.subject.enpl
dwelling in travel
dc.subject.plpl
dom
dc.subject.plpl
mobilność
dc.subject.plpl
migracja wielokrotna
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
"Bycie w ruchu jest dla mnie jak dom" : pojęcie domu w narracjach migrantów wielokrotnych
dc.title.alternativepl
"Being on the go feels like home" : the notion of home in the serial migrants' narrations
dc.title.journalpl
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available