Nadmierny formalizm w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych

master
dc.abstract.enThe present master’s thesis has undertaken the problem of excessive formalism, perpetrated by the provincial administrative courts. Literature concerning the formalism has been analyzed and the judicature of the Supreme Administrative Court, which were the subject of cassation appeals against judgments of the provincial administrative court. The concept of "excessive formalism" has been described in terms of language (attempted definition) , and also in the context of justice, the Constitution, and legal positivism. Judgments of the Supreme Administrative Court have been commented, and divided into categories. Distinction has been made between formalism as a means of applying the law and the formalities of the law. Lastly the issue of excessive formalism in the context of broad interpretation has been discussed.pl
dc.abstract.plW pracy magisterskiej został podjęty problem nadmiernego formalizmu, którego dopuszczają się wojewódzkie sądy administracyjne. Przeanalizowano literaturę dotycząca formalizmu oraz orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego przedmiotem były kasacje od wyroków WSA . Opisano pojęcie „nadmierny formalizm” w aspekcie językowym (dokonano próby definicji), a także w kontekście sprawiedliwości, Konstytucji, oraz pozytywizmu prawniczego. Orzeczenia NSA skomentowano, oraz podzielono na kategorię. Zostało dokonane odróżnienie formalizmu jako sposobu stosowania prawa od formalności prawa oraz omówiono zagadnienie nadmiernego formalizmu w kontekście wykładni celowościowej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZimmermann, Jan - 132919 pl
dc.contributor.authorGryczman, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDobosz, Piotr - 127733 pl
dc.contributor.reviewerZimmermann, Jan - 132919 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:36:10Z
dc.date.available2020-07-25T03:36:10Z
dc.date.submitted2014-09-10pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-89910-112310pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198215
dc.languagepolpl
dc.subject.enexcessive formalism, formalism, excessive rigorism, meaningless formalism, judgments of Supreme Administrative Courtpl
dc.subject.plNadmierny formalizm, formalizm, nadmierny rygoryzm, pusty formalizm, orzecznictwo NSApl
dc.titleNadmierny formalizm w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnychpl
dc.title.alternativeExcessive formalism in judicial decisions of provincial administrative courtpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present master’s thesis has undertaken the problem of excessive formalism, perpetrated by the provincial administrative courts. Literature concerning the formalism has been analyzed and the judicature of the Supreme Administrative Court, which were the subject of cassation appeals against judgments of the provincial administrative court. The concept of "excessive formalism" has been described in terms of language (attempted definition) , and also in the context of justice, the Constitution, and legal positivism. Judgments of the Supreme Administrative Court have been commented, and divided into categories. Distinction has been made between formalism as a means of applying the law and the formalities of the law. Lastly the issue of excessive formalism in the context of broad interpretation has been discussed.
dc.abstract.plpl
W pracy magisterskiej został podjęty problem nadmiernego formalizmu, którego dopuszczają się wojewódzkie sądy administracyjne. Przeanalizowano literaturę dotycząca formalizmu oraz orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego przedmiotem były kasacje od wyroków WSA . Opisano pojęcie „nadmierny formalizm” w aspekcie językowym (dokonano próby definicji), a także w kontekście sprawiedliwości, Konstytucji, oraz pozytywizmu prawniczego. Orzeczenia NSA skomentowano, oraz podzielono na kategorię. Zostało dokonane odróżnienie formalizmu jako sposobu stosowania prawa od formalności prawa oraz omówiono zagadnienie nadmiernego formalizmu w kontekście wykładni celowościowej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zimmermann, Jan - 132919
dc.contributor.authorpl
Gryczman, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dobosz, Piotr - 127733
dc.contributor.reviewerpl
Zimmermann, Jan - 132919
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:36:10Z
dc.date.available
2020-07-25T03:36:10Z
dc.date.submittedpl
2014-09-10
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-89910-112310
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198215
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
excessive formalism, formalism, excessive rigorism, meaningless formalism, judgments of Supreme Administrative Court
dc.subject.plpl
Nadmierny formalizm, formalizm, nadmierny rygoryzm, pusty formalizm, orzecznictwo NSA
dc.titlepl
Nadmierny formalizm w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych
dc.title.alternativepl
Excessive formalism in judicial decisions of provincial administrative court
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Krakow
5
Warsaw
3
Wroclaw
3
Gdansk
2
Lodz
2
Bialystok
1
Boardman
1
Chandler
1
Częstochowa
1
Des Moines
1

No access

No Thumbnail Available