Wpływ stanu wzmożonego lęku na efekt dezinformacji u osób niskoneurotycznych i wysokoneurotycznych

master
dc.abstract.enThe aim of study was to investigate the influence of anxiety state on amisinformation effect among people with high and low level of neuroticism. We expectedthat anxiety would reinforce the resilience to misinformation. However, people with highlevel of neuroticism have a tendency to the disorganisation of a behaviour, thus in that casewe predicted reverse effect – anxiety would promote susceptibility to misinformation.Misinformation effect was replicated and findings supported predictions that highlyneurotic people are more susceptible to misinformation. The results didn't confirm thehypothesis that anxiety has influence on misinformation effect. Besides, the practicalimplications of reported influence of anxiety state were provided. Furthermore, wesuggested how the procedure could be improved in a future studies.pl
dc.abstract.plPrzeprowadzone badanie eksperymentalne miało na celu porównanie wpływu stanuwzbudzonego lęku na podatność na efekt dezinformacji osób charakteryzujących się niskimi wysokim poziomem neurotyczności. Oczekiwano potwierdzenia stwierdzanego jużwcześniej uodporniającego wpływu lęku na uległość wobec dezinformacji. Uwzględniającjednak skłonność do dezorganizacji działania, jaka jest charakterystyczna dla osób owysokim natężeniu cechy neurotyczność, oczekiwano, że wśród osóbwysokoneurotycznych wystąpi odwrotny efekt – lęk będzie sprzyjał uległości wobecdezinformacji. Uzyskano replikację efektu dezinformacji oraz potwierdzenie dla hipotezymówiącej o większej podatności na efekt dezinformacji osób wysokoneurotycznych.Otrzymane wyniki nie pozwoliły na potwierdzenie hipotez dotyczących wpływu lęku nauległość wobec dezinformacji. W ostatniej części pracy zaproponowano rozwiązania, któremogłyby ulepszyć procedurę oraz wskazano praktyczne implikacje omawianego wpływulęku.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzpitalak, Malwinapl
dc.contributor.authorFurmanek, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSzpitalak, Malwinapl
dc.contributor.reviewerPolczyk, Romuald - 131496 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T18:04:52Z
dc.date.available2020-07-27T18:04:52Z
dc.date.submitted2018-07-05pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-125472-175797pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229667
dc.languagepolpl
dc.subject.enmisinformation effect, anxiety state, neuroticismpl
dc.subject.plefekt dezinformacji, lęk, neurotycznośćpl
dc.titleWpływ stanu wzmożonego lęku na efekt dezinformacji u osób niskoneurotycznych i wysokoneurotycznychpl
dc.title.alternativeThe influence of increased anxiety state on a misinformation effect among people with high and low level of neuroticismpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of study was to investigate the influence of anxiety state on amisinformation effect among people with high and low level of neuroticism. We expectedthat anxiety would reinforce the resilience to misinformation. However, people with highlevel of neuroticism have a tendency to the disorganisation of a behaviour, thus in that casewe predicted reverse effect – anxiety would promote susceptibility to misinformation.Misinformation effect was replicated and findings supported predictions that highlyneurotic people are more susceptible to misinformation. The results didn't confirm thehypothesis that anxiety has influence on misinformation effect. Besides, the practicalimplications of reported influence of anxiety state were provided. Furthermore, wesuggested how the procedure could be improved in a future studies.
dc.abstract.plpl
Przeprowadzone badanie eksperymentalne miało na celu porównanie wpływu stanuwzbudzonego lęku na podatność na efekt dezinformacji osób charakteryzujących się niskimi wysokim poziomem neurotyczności. Oczekiwano potwierdzenia stwierdzanego jużwcześniej uodporniającego wpływu lęku na uległość wobec dezinformacji. Uwzględniającjednak skłonność do dezorganizacji działania, jaka jest charakterystyczna dla osób owysokim natężeniu cechy neurotyczność, oczekiwano, że wśród osóbwysokoneurotycznych wystąpi odwrotny efekt – lęk będzie sprzyjał uległości wobecdezinformacji. Uzyskano replikację efektu dezinformacji oraz potwierdzenie dla hipotezymówiącej o większej podatności na efekt dezinformacji osób wysokoneurotycznych.Otrzymane wyniki nie pozwoliły na potwierdzenie hipotez dotyczących wpływu lęku nauległość wobec dezinformacji. W ostatniej części pracy zaproponowano rozwiązania, któremogłyby ulepszyć procedurę oraz wskazano praktyczne implikacje omawianego wpływulęku.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szpitalak, Malwina
dc.contributor.authorpl
Furmanek, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Szpitalak, Malwina
dc.contributor.reviewerpl
Polczyk, Romuald - 131496
dc.date.accessioned
2020-07-27T18:04:52Z
dc.date.available
2020-07-27T18:04:52Z
dc.date.submittedpl
2018-07-05
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-125472-175797
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229667
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
misinformation effect, anxiety state, neuroticism
dc.subject.plpl
efekt dezinformacji, lęk, neurotyczność
dc.titlepl
Wpływ stanu wzmożonego lęku na efekt dezinformacji u osób niskoneurotycznych i wysokoneurotycznych
dc.title.alternativepl
The influence of increased anxiety state on a misinformation effect among people with high and low level of neuroticism
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
3
Lodz
2
Nowy Targ
2
Zielona Góra
2
Borowa
1
Dublin
1
Katowice
1
Krakow
1
Lipków
1

No access

No Thumbnail Available