Dobrodziejstwa teatru – uczestnictwo w zajęciach teatralnych a wszechstronny rozwój człowieka dorosłego

licenciate
dc.abstract.enMy work concerns the influence of participation in theater activities on the development of an adult person. In the theoretical part I have presented the history of the theater, then I showed theatrical projects directed on the comprehensive development of the people participating in them. I also devoted a part of the work to describing how an adult person is defined in literature as well as what is the correctness of its development. The essential part of the work is oriented on the subject in a practical way. I have described extensive competences as a result of theater activities. Then as an example, I presented the Theatrical School SPOT - its functioning, ways and methods of working with students and their importance for development. This part is implemented by statements of students and graduates. At the end of the essential part I described my own learning experience at the Theatrical School SPOT; the benefits that I gained from it, the features of characters which I developed through the activities in this place. The purpose of my work is to show how important it is to participate in theater activities, how much good it can bring to every aspect of our life.pl
dc.abstract.plMoja praca dotyczy wpływu uczestnictwa w warsztatach teatralnych na rozwój człowieka dorosłego. W części teoretycznej przedstawiłam historię teatru, następnie ukazałam przedsięwzięcia teatralne ukierunkowane na wszechstronny rozwój osób w nich uczestniczących. Fragment pracy poświęciłam także na opisanie jak definiowany jest człowiek dorosły w literaturze, a także jakimi prawidłowościami rządzi się jego rozwój. Część merytoryczna pracy zorientowana jest na ujęcie tematu w sposób praktyczny. Opisałam rozległe kompetencje kształtowane w wyniku działań teatralnych. Następnie jako przykład, przedstawiłam Szkołę Aktorską SPOT – jej funkcjonowanie, sposoby i metody pracy ze studentami i ich znaczenie dla rozwoju. Uzupełnieniem tej części są wypowiedzi studentów i absolwentów szkoły. W zakończeniu części merytorycznej opisałam moje własne doświadczenie nauki w Szkole Aktorskiej SPOT; korzyści, które z niej wyniosłam, cechy charakteru, które rozwinęłam dzięki zajęciom w tym miejscu. Celem mojej pracy jest ukazanie jak duże znaczenie ma uczestnictwo w warsztatach teatralnych, jak wiele dobrego może ono wnieść w każdy aspekt naszego życia.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorHajduk, Łukaszpl
dc.contributor.authorKisała, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerHajduk, Łukaszpl
dc.contributor.reviewerGołek, Bartłomiej - 143175 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:54:48Z
dc.date.available2020-07-27T05:54:48Z
dc.date.submitted2017-06-16pl
dc.fieldofstudyanimacja społeczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-113493-180593pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218937
dc.languagepolpl
dc.subject.entheater, theater activities, development, adult personpl
dc.subject.plteatr, zajęcia teatralne, rozwój, człowiek dorosłypl
dc.titleDobrodziejstwa teatru – uczestnictwo w zajęciach teatralnych a wszechstronny rozwój człowieka dorosłegopl
dc.title.alternativeBlessing of theatres - participation in theater activities and comprehensive development of an adult personpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
My work concerns the influence of participation in theater activities on the development of an adult person. In the theoretical part I have presented the history of the theater, then I showed theatrical projects directed on the comprehensive development of the people participating in them. I also devoted a part of the work to describing how an adult person is defined in literature as well as what is the correctness of its development. The essential part of the work is oriented on the subject in a practical way. I have described extensive competences as a result of theater activities. Then as an example, I presented the Theatrical School SPOT - its functioning, ways and methods of working with students and their importance for development. This part is implemented by statements of students and graduates. At the end of the essential part I described my own learning experience at the Theatrical School SPOT; the benefits that I gained from it, the features of characters which I developed through the activities in this place. The purpose of my work is to show how important it is to participate in theater activities, how much good it can bring to every aspect of our life.
dc.abstract.plpl
Moja praca dotyczy wpływu uczestnictwa w warsztatach teatralnych na rozwój człowieka dorosłego. W części teoretycznej przedstawiłam historię teatru, następnie ukazałam przedsięwzięcia teatralne ukierunkowane na wszechstronny rozwój osób w nich uczestniczących. Fragment pracy poświęciłam także na opisanie jak definiowany jest człowiek dorosły w literaturze, a także jakimi prawidłowościami rządzi się jego rozwój. Część merytoryczna pracy zorientowana jest na ujęcie tematu w sposób praktyczny. Opisałam rozległe kompetencje kształtowane w wyniku działań teatralnych. Następnie jako przykład, przedstawiłam Szkołę Aktorską SPOT – jej funkcjonowanie, sposoby i metody pracy ze studentami i ich znaczenie dla rozwoju. Uzupełnieniem tej części są wypowiedzi studentów i absolwentów szkoły. W zakończeniu części merytorycznej opisałam moje własne doświadczenie nauki w Szkole Aktorskiej SPOT; korzyści, które z niej wyniosłam, cechy charakteru, które rozwinęłam dzięki zajęciom w tym miejscu. Celem mojej pracy jest ukazanie jak duże znaczenie ma uczestnictwo w warsztatach teatralnych, jak wiele dobrego może ono wnieść w każdy aspekt naszego życia.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Hajduk, Łukasz
dc.contributor.authorpl
Kisała, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Hajduk, Łukasz
dc.contributor.reviewerpl
Gołek, Bartłomiej - 143175
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:54:48Z
dc.date.available
2020-07-27T05:54:48Z
dc.date.submittedpl
2017-06-16
dc.fieldofstudypl
animacja społeczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-113493-180593
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218937
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
theater, theater activities, development, adult person
dc.subject.plpl
teatr, zajęcia teatralne, rozwój, człowiek dorosły
dc.titlepl
Dobrodziejstwa teatru – uczestnictwo w zajęciach teatralnych a wszechstronny rozwój człowieka dorosłego
dc.title.alternativepl
Blessing of theatres - participation in theater activities and comprehensive development of an adult person
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wyszków
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Tomaszow Lubelski
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available